Strona główna Rozległe i rozproszone „Bezpieczne” opony z Dębicy

„Bezpieczne” opony z Dębicy

Firma Oponiarska Dębica

Rozmawialiśmy z Pawłem Machetą, Facility Managerem w Firmie Oponiarskiej Dębica.

Od 5 lat jest Pan Facility Managerem w Firmie Oponiarskiej Dębica. Na czym polega praca na tym stanowisku?

Zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Zajmuję się kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą, w tym nieruchomościami oraz sieciami mediów, które są potrzebne do produkcji. Dbam o to, aby pracownicy pracowali w bezpiecznych budynkach, wyposażonych w niezbędny sprzęt i sprawnie działające udogodnienia, a także o ciągłość dostaw mediów potrzebnych do produkcji opon. Poza tym pilnuję, aby wszystkie budynki i budowle spełniały wymagane prawem normy, współpracuję ze służbami, np. strażą pożarną. W zakres moich obowiązków wchodzi także organizacja przeglądów serwisowych urządzeń infrastruktury zakładowej, m.in. systemów zabezpieczeń technicznych. Ponadto zarządzam procesem ochrony fizycznej, czyli wykonuję obowiązki Security Managera.

To szeroki zakres zadań i duża odpowiedzialność. Jakie wyzwania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa stoją przed zakładem produkującym opony?

Oczywiście są zdeterminowane specyfiką zakładu. Fabryka w Dębicy jest jednym z największych tego typu obiektów, zajmuje sporą powierzchnię, na której mieszczą się liczne budynki o różnorodnym przeznaczeniu i konstrukcji. Mamy hale produkcyjne, magazyny surowców, magazyny wyrobów gotowych czy obiekty służące do przetwarzania energii. Pracuje u nas 3 tys. osób. Ponadto współpracujemy z liczną grupą podwykonawców. Nasz zakład mieści się na obrzeżach miasta, w pobliżu linii kolejowej i rzeki, a to wiąże się z koniecznością zastosowania specyficznych zabezpieczeń.

Wyzwań jest zatem sporo, codziennie analizujemy wiele różnorodnych danych, jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami spoza zakładu. Jednak za najważniejsze wyzwanie uznałbym zarządzanie przepływem w fabryce. Ruch związany z zaopatrzeniem, transport wewnętrzny związany z przewozem towarów i komponentów między budynkami czy praca służb wsparcia (serwisów, usług, działów utrzymania ruchu) powoduje znaczne jego zagęszczenie. Zakład ma ograniczoną powierzchnię, dlatego dobra organizacja i zarządzanie porządkiem są kluczowe, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych czy zaburzeń sprawnego przepływu.

Opracowanie strategii bezpieczeństwa dla zakładu przemysłowego nie jest zadaniem łatwym, trzeba uwzględnić bardzo dużo zmiennych. Jak wygląda wdrażanie odpowiednich strategii w Dębicy?

Strategia bezpieczeństwa dla każdego obiektu przemysłowego jest inna, ale jest elementem koniecznym i obejmuje bardzo szeroki zakres. Jako zakład produkcyjny w branży motoryzacyjnej obowiązują nas także wytyczne specjalistyczne, np. standardu IATF*. Korzystamy również z doświadczeń firm partnerskich, m.in. renomowanej firmy ochrony fizycznej, która wspiera nas w realizacji naszych założeń.

Proces wdrażania strategii bezpieczeństwa nigdy się nie kończy, pojawiają się czynniki, które wymuszają wprowadzanie koniecznych zmian. Nasz zakład ma bogatą historię i na przestrzeni lat elastycznie dostosowywaliśmy strategię do zmieniających się warunków.
Modernizujemy nasze systemy zabezpieczeń. Możemy pochwalić się częściowo już zakończonym projektem unowocześnienia ochrony perymetrycznej polegającym na wymianie systemu monitoringu wizyjnego wzdłuż ogrodzenia na system/kamery z pełną analityką, ułatwiającą dozór granic terenu. Pracownik nie musi już cały czas wpatrywać się w ekrany monitorów, reaguje na alarm generowany automatycznie. Ponadto te zdarzenia są już wstępnie sklasyfikowane, więc liczba fałszywych alarmów została znacząco zredukowana.

Drugim takim projektem jest automatyzacja bramy wjazdowej, gdzie system odczytuje tablice rejestracyjne pojazdu i na podstawie wcześniej wprowadzonych uprawnień KD przyznaje dostęp na teren zakładu.

W branży ochrony jest jeszcze wielu sceptyków stosowania najnowszych technologii. Jakie stanowisko Pan reprezentuje?

Jestem gorącym zwolennikiem cyfryzacji i zdobyczy nowych technologii. Dzięki nim możemy pozyskiwać duże ilości danych, które pozwalają nam poznać coraz dokładniejszy obraz naszej sytuacji i dobrać lepsze, bardziej adekwatne rozwiązania. Najnowsze technologie pozwalają nam działać w sposób bardziej przemyślany i efektywny. Dzięki nim po prostu sami stajemy się nowocześniejsi. Mamy to szczęście, że wreszcie doczekaliśmy się czasów, kiedy technologia odpowiednio zastosowana jest znacznie tańsza i skuteczniejsza od rozwiązań opartych głównie na zwiększaniu zatrudnienia.
W naszym zakładzie wdrażamy nowoczesne rozwiązania do systemów monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, mamy zautomatyzowane sterowanie ruchem przez bramy, na bieżąco monitorujemy pojawiające się zdarzenia.

W obecnej sytuacji nie może zabraknąć pytania o zawirowania spowodowane pandemią i wojną w Ukrainie. Czy odczuwacie ich skutki?

Jesteśmy obecni w Dębicy już od ponad 80 lat, mamy zatem doświadczenia poprzednich czasów dotyczące utrzymania stabilności i ciągłości działania. I z tego dziedzictwa czerpiemy. Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to na bieżąco monitorujemy sytuację, zwracamy uwagę na wszelkie sygnały i zachowujemy dynamizm w działaniu.

Natomiast pandemia COVID-19 postawiła przed chyba każdym zakładem produkcyjnym bezprecedensowe zadania. Musieliśmy działać tak, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wszystkim naszym pracownikom. Firma Oponiarska Dębica kierowała się przy tym głównie wytycznymi sanepidu i aktualizowanymi na bieżąco przepisami. Najważniejszym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, było zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami i niedopuszczenie do mieszania się strumieni osób wchodzących do pracy i wychodzących z niej, ponieważ pracujemy w trybie 24-godzinnnym. W tym celu dostosowaliśmy specjalnie wejścia do zakładu i wyjścia z niego, oznakowaliśmy bezpieczne odległości, zadbaliśmy także o bezpieczeństwo sanitarne, m.in. w stołówkach zakładowych. Nasi pracownicy od początku pandemii otrzymywali maseczki, szeroko udostępnialiśmy także środki dezynfekujące do rąk i powierzchni. Całość zadań była koordynowana przez specjalny dział zajmujący się tym zagadnieniem przy współpracy z naszymi partnerami lokalnymi: firmą ochrony fizycznej oraz serwisem utrzymania czystości.

Nie da się ukryć, że odczuliśmy konsekwencje zahamowania płynności w łańcuchach dostaw, jeśli chodzi zarówno o rozbudowę systemów zabezpieczeń, jak i ich modernizację. Dostępność nowych technologii była mocno ograniczona. Na pewno wydłużył się czas oczekiwania na urządzenia, co musieliśmy uwzględnić w naszych planach.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern
The Goodyear Tire & Rubber Company.

Powierzchnia zakładu:

Budynki:

Bramy:

ponad 50 ha

ponad 30

2 osobowe i 2 samochodowe

*  IATF to standard w branży motoryzacyjnej, który dotyczy wymagań stawianych systemom zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym. Jest uznawany przez wszystkich producentów samochodów na całym świecie i wymagany w łańcuchu dostaw.