Strona główna Infrastruktura krytyczna Biznes lubi technologie

Biznes lubi technologie

Małgorzata Rejman
Securitas Polska


Nowoczesne technologie wspierają biznes w wielu sektorach rynku. Branża security nie jest wyjątkiem. To właśnie innowacyjne technologie oparte na mobilności, inteligentnej analizie danych i sztucznej inteligencji stały się w branży security inwestycją pozwalającą ograniczyć wzrost kosztów usług ochrony i jednocześnie nadać bezpieczeństwu nowy wymiar.

W branży security rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach podnoszą poziom bezpieczeństwa, zapewniają komfort użytkowania, są mobilne, pozwalają na automatyzację i robotyzację, a ponadto wbrew pozorom ich wdrożenie nie generuje niebotycznych kosztów.

Skutecznie, nowocześnie i jednocześnie tanio. Gdzie tkwi haczyk?
To proste. Rozwiązania te pozwalają na znaczną optymalizację zasobów i zwiększenie efektowności. Jakość usług jest nieporównywalnie wyższa niż w rozwiązaniach konwencjonalnych. Haczykiem jest jedynie bariera psychologiczna i przeświadczenie o wyższości człowieka nad techniką. Tymczasem dobrze wdrożona technologia pozwala osiągnąć efekt synergii maszyny i potencjału ludzkiego. Dla przykładu operator monitoringu potrzebuje przerw w pracy, gdyż jego koncentracja z czasem maleje, a pracownik wykonujący obchód nie zauważa wszystkiego. Powodów tego może być wiele. Pracownik może być w danym momencie tylko w jednym miejscu, coś lub ktoś może odwrócić jego uwagę, może być ciemno, a warunki pogodowe niesprzyjające. O ileż skuteczniejszy jest zdalny system monitoringu wizyjnego z zaawansowaną detekcją ruchu, analizą zawartości obrazu i kamerami termowizyjnymi.

Mobilność
Rozwiązaniem wpisującym się w nowe technologie jest RVS (Remote Video Solutions), czyli zdalny monitoring wizyjny wspierany inteligentną analizą danych. System może działać w pełni autonomicznie lub wspomagać pracę operatora. Wyposażony w technologię wykrywania i klasyfikacji obiektów wykrywa zdarzenie niepożądane już na etapie naruszenia wirtualnych stref lub linii perymetrycznych ustawionych w bezpiecznej odległości od chronionego obszaru. System ocenia, czy zdarzenie stanowi zagrożenie, wydaje automatyczny komunikat głosowy, uruchamia oświetlenie i powiadamia najbliższy patrol. W drugiej opcji to operator po weryfikacji sygnału alarmowego ocenia zagrożenie, korzystając z systemu audio, wydaje komunikat głosowy i podejmuje decyzję o interwencji.

Securitas korzysta z możliwości zdalnego monitoringu, świadcząc usługi klientom z różnych sektorów rynku. Jedną z nich jest wirtualny patrol. Operator Securitas na podstawie obrazu z kamer dokonuje zewnętrznej i wewnętrznej wirtualnej kontroli obiektu. Wirtualny patrol może odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem czasowym lub wyrywkowo. Operator monitoruje wyznaczone miejsca przez określony czas, a jego praca jest dokumentowana w formie nagrań i logów. To ekonomiczna i skuteczna alternatywa dla tradycyjnej formy obchodu.

Innym przykładem zastosowania przez Securitas zdalnego monitoringu jest obserwacja ujęć wody do zakładów produkcyjnych, często będących punktami krytycznymi infrastruktury warunkującymi ciągłość produkcji. Są one zlokalizowane zazwyczaj w trudno dostępnych miejscach i poza obszarem zabudowanym. Ze względu na ukształtowanie terenu i warunki atmosferyczne dojazd patrolu zajmuje dużo czasu. Zdalny dozór i wizyjna weryfikacja sygnałów alarmowych minimalizują konieczność interwencji do faktycznych sytuacji stanowiących zagrożenie, a punkty krytyczne są objęte stałym monitoringiem.

W branży logistycznej Securitas oferuje kompleksowe zarządzanie i nadzór nad flotą oraz automatyzację procesu self-checking kierowców i przyjmowania dostaw aut w branży motoryzacyjnej. W obiektach biurowych i bankowych zdalny system KD pozwala nie tylko na wyznaczenie stref i zarządzanie nimi, ale także na wprowadzenie usługi door-lock (zdalnego uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego, bez konieczności zamykania placówek przy użyciu kluczy).

Pseudonimizacja
Podczas świadczenia usług monitoringu wizyjnego możemy zastosować technologię tzw. dynamicznego maskowania osób lub wyznaczonych stref, czyli pseudonimizację, zapewniając ochronę prywatności podczas przetwarzania danych osobowych.
Zainteresowanie tymi rozwiązaniami zwiększyło się po wprowadzeniu RODO. W przypadku wystąpienia incydentu wymagającego analizy pełnego nagrania system pozwala osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia na wyłączenie funkcji maskowania.

Automatyzacja i robotyzacja
Szacuje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat zostało wygenerowanych około 90% wszystkich zgromadzonych dotychczas danych. Spadek kosztów ich przechowywania oraz przetwarzania wpłynął na rozwój AI i masowego wykorzystania sztucznych sieci neuronowych, a ciągle uczące się algorytmy poprawiają swoją skuteczność w oparciu o  stale dostarczane nowe dane.

Z tych osiągnięć korzysta Securitas, współpracując z amerykańską firmą Knightscope produkującą autonomiczne roboty na potrzeby sektora security. Ich zadaniem jest patrolowanie otoczenia i przekazywanie informacji do stacji monitorowania. Roboty potrafią skanować tablice rejestracyjne, rozpoznają ludzki krzyk, reagują na dźwięk tłuczonego szkła, są wyposażone w czujniki zbliżeniowe, radary, kamery panoramiczne, termowizyjne i Time of Flight, które działają na zasadzie pomiaru czasu przemieszczania się światła. Niedawno zaprezentowano stacjonarny model robota, który, stosując technologię milimetrowych fal radiowych, skanuje obiekt w poszukiwaniu broni i metalowych przedmiotów. Robot zastąpi tradycyjne bramki na lotniskach i w szpitalach.

Microsoft Hololens
Inną formą wykorzystywania przez systemy Securitas petabajtów danych gromadzonych w postaci obrazów, tekstów, sygnałów zerojedynkowych, komunikatów dźwiękowych i głosowych są gogle Hololens. Rozwiązanie jest przeznaczone głównie do obiektów handlowych. Świadczenie usług ochrony wymaga przetworzenia ogromu napływających informacji i przygotowania odpowiednich scenariuszy reakcji. Dane połączone z realną przestrzenią w ramach tzw. rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality) pozwalają pracownikom Securitas na szybsze podejmowanie właściwych działań (a w sytuacji zagrożenia czas reakcji jest krytyczny). Hololens nanosi informacje z systemów bezpieczeństwa na przezroczysty ekran w goglach, wyznacza najszybszą trasę, wyświetla ją i nawiguje do celu. Oszczędza to cenny czas potrzebny do podjęcia decyzji. Prezentacja danych w ramach AR umożliwia pracownikom Securitas otrzymywanie informacji o takich zmianach jak przestawiona gaśnica, niedomknięte drzwi czy pozostawiony bagaż.

Rozpoznawanie twarzy
Technologia identyfikacji twarzy znajduje zastosowanie najczęściej w obiektach biurowych, handlowych czy podczas dużych eventów. System kamer dozorowych, identyfikując twarz na podstawie bazy zdjęć, może uruchomić alarm, śledzić osobę lub nadać jej odpowiedni poziom dostępu. Technologia rozpoznawania twarzy może być też używana w celach biznesowych. Może klasyfikować klientów z podziałem na wiek, płeć, a nawet szacować preferencje zakupowe here. W przypadku połączenia tych danych z heat mappingiem, czyli systemem monitorującym ruch pojedynczych osób lub grup o określonym profilu, zarządca obiektu handlowego poznaje preferowane trasy klientów, wie, ile czasu spędzają w określonym miejscu, gdzie najchętniej się zbierają w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Securitas wykorzystuje te informacje do optymalizacji systemu ochrony i alokacji środków w strategiczne miejsca, a klient buduje na ich podstawie strategię marketingową.

Nowe technologie stawiają przed branżą security nowe wyzwania i szanse na rozwój. Postępująca automatyzacja wiąże się wprawdzie z zagrożeniem bezrobociem technologicznym, ale jednocześnie tworzy popyt na pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Warto pamiętać, że za każdym rozwiązaniem technologicznym stoi człowiek.

Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21,
02-677 Warszawa
www.securitas.pl