Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Monitorowanie zdarzeń w systemach alarmowych INTEGRA i INTEGRA Plus

Monitorowanie zdarzeń w systemach alarmowych INTEGRA i INTEGRA Plus

Na rynku dostępnych jest wiele central alarmowych, co pozwala dobrać model odpowiedni do danego obiektu. Jednym z kryteriów wyboru może być właśnie sposób realizacji monitoringu zdarzeń.
Chcąc mieć pewność, że nadany przez system komunikat zostanie szybko doręczony do odbiorcy, warto sięgnąć po rozwiązanie umożliwiające korzystanie z monitoringu dwutorowego (Dual Path Reporting), spełniające wymagania normy EN 50136. Przykładem może być instalacja bazująca na spełniającej wymagania Grade 3 centrali INTEGRA Plus.

Monitoring w systemach INTEGRA/INTEGRA Plus
Centrale INTEGRA zawierają dialer telefoniczny (monitoring przez PSTN) lub telefon GSM (tylko INTEGRA 128-WRL, monitoring: GPRS, SMS, audio). W razie konieczności wyboru innych opcji niezbędne jest dołączanie modułów rozszerzających, np. ETHM-1 Plus (monitoring TCP/UDP).
Aby dane mogły być przesyłane za pośrednictwem sieci komórkowej, należy sięgnąć po moduł GSM/GPRS. Do tej pory na rynku brakowało urządzeń, które komunikowałyby się z centralami w sposób natywny. Uzupełniając tę lukę, SATEL wprowadził do oferty magistralowy moduł INT-GSM.

Praca w tandemie i Dual Path Reporting
INT-GSM może pracować z centralą INTEGRA na dwa sposoby. Pierwszy polega na podłączeniu modułu do magistrali manipulatorów oraz portu RS-232.
Drugi zakłada współpracę z ETHM-1 Plus – komunikatory są spięte ze sobą przez RS-485, a magistrala manipulatorów centrali oraz jej port RS-232 podłączone do modułu ethernetowego. Z punktu widzenia monitoringu zdarzeń największą zaletą tego rozwiązania jest obsługa monitoringu Dual Path Reporting. Wykorzystuje on kanały Ethernet i GPRS, a komunikacja przez każdy z nich jest stale testowana. Ponadto można określić priorytety przesyłania informacji przez Ethernet, GPRS (karta SIM1), GPRS (karta SIM2), SMS (SIM1) i SMS (SIM2).
Co istotne, INT-GSM może wykorzystywać GPRS jako zapasowy tor łączności dla sieci Ethernet.

Co jeszcze potrafi moduł INT-GSM?
Moduł realizuje monitoring GPRS i SMS, ale także informuje o zdarzeniach wiadomościami SMS, e-mail (INTEGRA Plus) oraz powiadomieniami PUSH. Komunikaty bazują na pamięci zdarzeń centrali i nie ma konieczności ręcznej konfiguracji ich treści. Dzięki INT-GSM można zdalnie sterować funkcjami systemu alarmowego – przez SMS i CLIP. Nowością jest zastosowanie modułu telefonicznego, który może jednocześnie odbierać wiadomości SMS i połączenia przychodzące przez obie karty SIM. Zdalne sterowanie systemem jest dostępne również z aplikacji mobilnej INTEGRA CONTROL (Android i iOS) oraz programu administracyjnego GUARDX.

Dzięki możliwości korzystania z usługi zestawiania połączeń SATEL konfiguracja komunikacji między centralą a ww. oprogramowaniem jest bardzo szybka. Opcja ta znajduje zastosowanie także przy zdalnym połączeniu i konfiguracji systemu z poziomu programu DLOADX. Ponadto program UpServ umożliwia aktualizowanie firmware’u modułu przez GPRS, bez konieczności dojazdu do obiektu i demontażu urządzenia.
Administratorzy rozproszonych systemów bezpieczeństwa bazujących na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus mogą zastosować moduł INT-GSM przy ich integracji za pomocą oprogramowania INTEGRUM.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl