Strona główna Rozległe i rozproszone Case Study Lufthansa Technik. Równowaga pomiędzy wolnością a wysokim poziomem bezpieczeństwa

Case Study Lufthansa Technik. Równowaga pomiędzy wolnością a wysokim poziomem bezpieczeństwa

Firma Lufthansa Technik funkcjonuje w ramach specjalnego sektora przemysłu lotniczego. Potrzeby w zakresie kontroli dostępu do pomieszczeń stawały się na przestrzeni lat coraz bardziej istotne – zwłaszcza w stosunku do osób z zewnątrz. Kluczowym wyzwaniem dla firmy jest utrzymanie przyjaznego środowiska, wolnego od ograniczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Firmie Lufthansa Technik zależy na ograniczeniu możliwości nieupoważnionego wstępu, a przy tym nieutrudnianiu codziennego funkcjonowania swoich pracowników. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą, zapewniającej zarówno swobodę poruszania się, jak i poczucie bezpieczeństwa, jest niezwykle istotne. Z kolei pracownicy korzystają z dynamicznego środowiska pracy, które wspomaga ich w optymalnym wykonywaniu swoich obowiązków.

Kontrola dostępu ujednolicona we wszystkich oddziałach

Innym kluczowym celem nowego systemu kontroli dostępu jest jego ujednolicenie. Lufthansa Technik działa w ponad 35 lokalizacjach na świecie, zatrudniając 100 tys. pracowników. W przeszłości każda placówka była odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo. To czasami wymagało zatrudniania specjalistów rozwiązujących jednakowe problemy w różnych miejscach. Firma chciała tego uniknąć i zagwarantować nie tylko te same wysokie standardy bezpieczeństwa, ale również kulturę współdziałania, w ramach której ludzie w dowolnym oddziale będą mogli z łatwością komunikować się ze sobą i współpracować.

Dlatego też nadrzędnym celem firmy Lufthansa Technik jest wspólne korzystanie z jednego systemu kontroli dostępu i przestrzeganie tej samej polityki bezpieczeństwa w każdej placówce. Inną ważną kwestią jest używanie jednego identyfikatora Lufthansa Technik przez wszystkich pracowników przy uzyskiwaniu dostępu do każdego miejsca, po którym mają prawo się poruszać – zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Zmierzenie się z tym wyzwaniem nie było łatwe, zwłaszcza z powodu kwestii IT związanych z wdrażaniem ujednoliconego systemu KD w wielu miejscach na świecie.

Nedap i ich partnerzy koncentrują się na potrzebach klienta

Firma Lufthansa Technik poszukiwania odpowiedniego systemu kontroli dostępu rozpoczęła od dokładnego badania rynku i organizacji pogłębionego przetargu obejmującego różnych dostawców. Po dokładnych analizach wybrano Nedap.
Melf Westphal, kierownik ds. rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w Lufthansie, wyjaśnia: Byliśmy naprawdę pod wrażeniem kultury korporacyjnej Nedap, skupienia się na aspektach praktycznych i indywidualnego podejścia. Bardzo starali się znaleźć rozwiązanie idealnie odpowiadające naszym potrzebom. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć system Nedap AEOS, który znacząco pomógł nam spełnić nasze kryteria i pozwolił nam stworzyć jednolity system.

Zapewnienie swobody pozwala ludziom rozwinąć skrzydła

Cele firmy Lufthansa Technik w zakresie kontroli dostępu pokrywają się ze skierowanym na ludzi podejściem Nedap w ramach rozwiązania „Bezpieczeństwo dla życia”. Nedap jest przekonany, że systemy bezpieczeństwa należy projektować z myślą o osobach, które będą z nich korzystać, a nie technologii, które będą je obsługiwać.

Podejście „Bezpieczeństwo dla życia” podkreśla aspiracje Nedap do odciążenia personelu w zakresie dbania o kwestie bezpieczeństwa. To z kolei odzwierciedla dążenia firmy Lufthansa Technik do optymalizacji stosunku stopnia ochrony z wygodą:
Za pośrednictwem ich sieci partnerskiej zyskaliśmy możliwość tworzenia spersonalizowanych rozwiązań poprzez integrację z produktami innych firm, które zaspokajają nasze potrzeby dotyczące zabezpieczeń – wyjaśnia Melf Westphal.

Sprostanie wyzwaniom wymaga dużego wsparcia

Początkowo firma Lufthansa Technik uruchomiła projekt pilotażowy w celu wdrożenia systemu AEOS w Hamburgu, gdzie zatrudnionych jest 10 tys. pracowników, a następnie w czterech kolejnych oddziałach. Melf Westphal podkreśla: Na początku nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Jednak dzięki kompleksowej pomocy Nedap i ich wspaniałych partnerów było nam o wiele łatwiej przebrnąć przez etap wdrażania. Projekt pilotażowy pozwolił nam przezwyciężyć dwie istotne kwestie: jak wdrożyć kontrolę dostępu AEOS w naszej infrastrukturze informatycznej oraz jak zaangażować naszych pracowników.

Nedap wraz z partnerami wykonali solidną robotę – mówi dalej Melf Westphal. – To, co nam zaprezentowali, to nie tylko dobre produkty. Dzięki ich wsparciu, a także pomocy ich oddanych partnerów mogliśmy uporać się ze wszystkimi problemami operacyjnymi. Za pośrednictwem ich sieci partnerskiej zyskaliśmy z kolei możliwość tworzenia spersonalizowanych rozwiązań poprzez integrację z produktami innych firm, które zaspokajają nasze potrzeby dotyczące zabezpieczeń. Oznacza to, że zamiast stawiania barier mamy relatywnie dużą wolność poruszania się. Czuję się bardzo bezpiecznie, jednak w razie potrzeby mogę korzystać z mojego identyfikatora, aby udać się w dowolne miejsce. Mamy fantastyczne rozwiązania oraz, co ważne, ten sam identyfikator Lufthansa Technik, który łączy nas wszystkich – niezależnie od naszej lokalizacji.

Integracja firm trzecich zwiększa elastyczność

Wdrożony przez firmę Lufthansa Technik system kontroli dostępu AEOS to więcej niż tylko ochrona drzwi; zainstalowano również dodatkowe komponenty, takie jak szafy na klucze oraz zarządzanie odwiedzającymi. AEOS okazał się wielką pomocą w tej kwestii – pozwolił nam na zaangażowanie usługodawców zewnętrznych. Ponieważ filozofią Nedap jest ścisła współpraca z zewnętrznymi partnerami technologicznymi, a AEOS łatwo integruje się z innymi systemami, nie byliśmy ograniczeni tylko do jednego rozwiązania. Zapewniło to nam elastyczność w stworzeniu dokładnie tego, czego oczekiwaliśmy – powiedział Melf Westphal.

W skutecznych systemach to ludzie są najważniejsi

Dla firmy Lufthansa Technik kluczowym aspektem projektu pilotażowego i następującego po nim wdrożenia jest przekonanie pracowników do pracy z nowym systemem kontroli dostępu. Uważa ona, że nawet najlepszy system KD traci na wartości, jeżeli ludzie z nim pracujący nie mają właściwego podejścia. Z tego powodu Lufthansa Technik poczyniła znaczące inwestycje w szkolenia, komunikację i akcje uświadamiające.

W pierwszej kolejności skupiały się one na zakomunikowaniu pracownikom tego, jak bardzo są cenni, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlaczego wprowadza się zmiany w organizacji bezpieczeństwa. Uświadomiły im również znaczenie spodziewanych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ich własnej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem firmy Lufthansa Technik.

Każdy pracownik firmy Lufthansa Technik jest teraz zachęcany do brania udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Są też szkoleni, jak reagować na alerty i jak zwracać się do nieupoważnionych osób zauważonych w zastrzeżonych miejscach. Co ważne, pracownicy firmy Lufthansa Technik rozumieją, że ich system kontroli dostępu AEOS służy w takim samym stopniu ochronie ich wolności i zapewnieniu im bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, moim sloganem jest: Wolimy otwierać drzwi, niż je zamykać. Jest to dla mnie naprawdę ważne – podkreśla Melf Westphal.

Wdrożenie w skali globalnej

Następnym krokiem dla firmy Lufthansa Technik jest kontynuowanie wdrażania AEOS na całym świecie. Melf Westphal wyjaśnia: Sukces naszego nowego systemu bezpieczeństwa nie pozostał niezauważony. Inne zakłady firmy Lufthansa Technik dostrzegły skuteczność AEOS na przykładzie Hamburga, w zakładzie zatrudniającym 10 tys. pracowników. Widzimy również wzrost zainteresowania podobnymi systemami oddziałów na całym świecie. Naszym obecnym celem jest więc wdrożenie AEOS we wszystkich naszych zakładach, aby uzyskać naprawdę ujednolicony system bezpieczeństwa, który spaja całą rodzinę Lufthansa Technik. System bezpieczeństwa, który pozwala nam otwierać drzwi, a nie je zamykać.

Nedap Security Management
Al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
www.nedapsecurity.com/pl