Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Certyfikowany integrator pożarowy CC WINGUARD od C&C Partners

Certyfikowany integrator pożarowy CC WINGUARD od C&C Partners

Kwestia bezpieczeństwa powinna być uwzględniana przez każdego inwestora i właściciela takich obiektów, jak zakłady produkcyjne, przemysłowe, dworce, magazyny czy centra logistyczne. Mają one swoją specyfikę, różnią się także rodzajami zastosowanych rozwiązań, co trzeba mieć na uwadze, wybierając odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe. Większą skuteczność działania, a więc i większy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu zapewnia integracja wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej.

Najwyższy poziom zabezpieczenia obiektów, dzięki możliwości zarządzania systemami ochrony ppoż., zapewnia integrator CC WINGUARD. To system klasy Premium integrujący urządzenia przeciwpożarowe, zbudowany na bazie rozwiązania niemieckiej marki Advancis – WinGuard PSIM+. Integrator CC WINGUARD od C&C Partners spełnia obowiązujące wytyczne i normy, co potwierdzają świadectwa i certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB.

INTEGRACJA BEZ KOMPROMISÓW

CC WINGUARD integruje systemy ochrony ppoż. oraz inne urządzenia i systemy zabezpieczeń różnych producentów, co pozwala na kontrolowanie wszystkich zastosowanych systemów sygnalizacji pożarowej, również o architekturze rozproszonej, za pośrednictwem jednolitego interfejsu operatora w ramach zunifikowanej platformy sprzętowo-programowej.

Wizualizacja i możliwość sterowania systemami ppoż. za pomocą certyfikowanego integratora przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obiektu oraz umożliwia pracę nawet przy utracie zasilania podstawowego. Potwierdzanie lub kasowanie alarmów pożarowych, sterowanie klapami pożarowymi, zmiany scenariusza pożarowego na polecenie kierującego akcją ewakuacyjną to tylko część działań, które można szybko i sprawnie przeprowadzić z poziomu stacji operatorskiej.

Pełną funkcjonalność integracji urządzeń ppoż. mogą zapewnić jedynie systemy certyfikowane, które mają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. I takim właśnie systemem jest CC WINGUARD.

ZDEFINIOWANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Zasadniczy element integratora CC WINGUARD stanowi platforma WinGuard PSIM+ zarządzająca z poziomu pulpitu operatora zdarzeniami pożarowymi wykrytymi przez systemy ppoż. dowolnego producenta. W sytuacji zagrożenia pożarowego osoba kierująca akcją ratunkową może, dzięki integratorowi, podjąć odpowiednie kroki zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zdefiniowanymi dla całego chronionego obiektu.

WIN-WIN, CZYLI KAŻDY WYGRYWA

CC WINGUARD to kopalnia możliwości i korzyści na wszystkich etapach inwestycji i użytkowania obiektu – zarówno na etapie projektowania, jak i podczas eksploatacji systemów ppoż. Projektant ma wreszcie możliwość zrealizowania koncepcji działania systemów ppoż., które dotąd mogły być jedynie pomysłem. Instalator samodzielnie wykona wszystkie prace związane z wdrożeniem i późniejszą konserwacją systemu. Operator zyska komfort pracy dzięki intuicyjności rozwiązania. Inwestor natomiast będzie dysponował najwyższym poziomem bezpieczeństwa, osiągając kompromis z wymarzoną architekturą wnętrza swojego budynku.

Najważniejsze zalety systemu:

  • ponad 25 lat doświadczenia producenta na rynku systemów pożarowych,
  • niezależność od urządzeń wykonawczych w zakresie sterowań i monitorowań,
  • integracja wszystkich stosowanych na rynku systemów sygnalizacji pożarowej,
  • rozbudowany interfejs graficzny: możliwość tworzenia własnych, niezależnych grafik systemu,
  • możliwość pełnego odzwierciedlenia pulpitu strażaka,
  • niezależność w konfiguracji systemu, np. przez instalatora lub integratora,
  • obsługa serwisowa i wsparcie techniczne realizone bezpośrednio przez instalatora lub integratora.

Szczegółowych informacji udziela Leszek Schmidt, kierownik działu wsparcia technicznego w C&C Partners: l.schmidt@ccpartners.pl

C&C Partners 
ul. 17. Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl