Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Ergonomia i funkcjonalność central ZETTLER PROFILE FLEXIBLE

Ergonomia i funkcjonalność central ZETTLER PROFILE FLEXIBLE

Najnowsze trendy w projektowaniu budynków koncentrują się na dyskretnej estetyce i funkcjonalności. Centrale SSP ZETTLER PROFILE FLEXIBLE wyposażone w graficzny interfejs użytkownika doskonale wpasowują się w ten trend.

Kolorowy ekran dotykowy

System ZETTLER spełnia kluczowe wymagania użytkowników dotyczące intuicyjnych i łatwych w obsłudze systemów sygnalizacji pożarowej SSP. Kolorowy i przyjazny w użytkowaniu ekran dotykowy zastępuje wyświetlacz LCD i przyciski występujące w typowych centralach. Funkcja „INFO” zapewnia intuicyjną nawigację do obsługi operacji i zawiera pomoc kontekstową, która ułatwia użytkowanie.

Wizualizacja strefy dozorowej

Centrale SSP podlegają standardom normy EN54 w zakresie informacji o stanie urządzeń wyjściowych i sposobu ich prezentacji użytkownikowi. Częstym problemem napotykanym podczas alarmu pożarowego jest trudność w dotarciu do szczegółowych informacji, które pomagają operatorowi zlokalizować źródło alarmu pożarowego.
Centrala ZETTLER nie tylko w 100% spełnia wymagania normy EN54, ale także zmniejsza wyzwania związane z identyfikacją określonych komponentów i zdarzeń, przedstawiając użytkownikowi plan strefy dozorowej objętej alarmem pożarowym. Oszczędza to cenny czas w sytuacji alarmowej oraz umożliwia użytkownikom szybkie zdecydowane działanie.

Diody LED

Centrale ZETTLER zapewniają szybki dostęp do informacji o stanie urządzeń wyjściowych i wydajności systemu poprzez odpowiednią diodę LED na panelu sterowania. Daje to użytkownikowi dostęp do przejrzystej informacji dotyczącej statusu systemu i możliwości sterowania funkcjami urządzeń z jednego interfejsu logicznego.

Kategoryzacja zdarzeń w różnych kolorach

Tradycyjne centrale przeciwpożarowe wyświetlają różne informacje o systemie w jednym kolorze, co może utrudniać operatorom obsługę i określenie statusu. Centrale SSP ZETTLER podsumowują informacje systemowe w trzech kolorach: żółtym / czerwonym / niebieskim, wskazując odpowiednio trzy stany: błędu, izolacji, testu / pożaru / czuwania. Pozwala to użytkownikom uniknąć niepotrzebnego zamieszania i zidentyfikować na pierwszy rzut oka z dużej odległości aktualny status systemu.

Łatwo dostępny port USB

Centrale SSP ZETTLER łączą w sobie intuicyjny interfejs użytkownika i nawigację z ulepszoną konfiguracją USB. Dzięki temu operatorzy systemu mogą pobierać istotne informacje o stanie systemu w formie przejrzystych, sformatowanych raportów. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa zapobiegają również niewłaściwemu wykorzystaniu tych informacji, wymagając identyfikatora użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do systemu przez USB.

Logowanie za pomocą karty dostępu

Centrale SSP zazwyczaj wymagają klucza w celu uzyskania dostępu do systemu i obsługi podstawowych funkcji. Często powoduje to problemy praktyczne, ponieważ klucze mogą zostać pozostawione przy centrali SSP, narażając system na dostęp przez niepowołane osoby, zapomniane lub zgubione. Centrale ZETTLER Profile Flexible są wyposażone w czytnik kart RFID i umożliwiają logowanie za pomocą karty dostępu, spersonalizowanej dla poszczególnych użytkowników.

Wygaszacz ekranu

W czasie czuwania systemu na ekranie dotykowym pojawia się wygaszacz ekranu, który może być dowolnie konfigurowany. Dzięki tej funkcji panel wyniesiony systemu SSP, zlokalizowany w reprezentatywnym lobby czy recepcji budynku, nie rzuca się w oczy oraz umożliwia promocję własnego logo lub dowolnej treści, np. listy numerów alarmowych.

Johnson Controls International
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
pawel.jozwik@jci.com