Strona główna Telewizja Dozorowa Cyberbezpieczne kamery Wisenet

Cyberbezpieczne kamery Wisenet

Sylwester Krupa


Praca kamer IP w sieciach LAN/WAN sprawia, że również one są narażone na cyberzagrożenia, a to z kolei wymusza stosowanie coraz nowszych zabezpieczeń przed cyberatakami. W urządzeniach Wisenet produkowanych przez Hanwha Techwin stosujemy różne rozwiązania zarówno programowe, jak i sprzętowe, które zapewniają bezpieczeństwo naszych produktów.

Jednym z rozwiązań jest Secure Boot, czyli tzw. bezpieczny start. Jest to mechanizm, który weryfikuje integralność oprogramowania działającego w kamerze podczas rozruchu i gwarantuje, że oprogramowanie nie zostało zmodyfikowane.

Kolejnym mechanizmem jest Secure Storage, czyli tzw. obszar pamięci bezpiecznej, składający się z dwóch rodzajów pamięci – EEPROM oraz OTPROM. Pamięć OTPROM zawiera dane wgrane podczas procesu produkcyjnego, natomiast EEPROM przechowuje ustawienia, które wprowadza użytkownik. Nad prawidłową pracą obu tych pamięci czuwa HTMP (Hanwha Trusted Platform Module) – specjalny układ na płycie urządzenia.

Nasze kamery mają również bezpieczny system operacyjny (Secure OS). To specjalne oprogramowanie odpowiada za szyfrowanie i deszyfrowanie danych w kamerze. Zmniejsza się w ten sposób obciążenie głównego systemu operacyjnego. Oprogramowanie Secure OS jest przechowywane w obszarze pamięci Secure Storage, do którego dostęp jest możliwy przy użyciu oddzielnego API.

Kolejnym mechanizmem jest Secure JTAG – specjalne złącze serwisowe wykorzystywane podczas produkcji, kontroli jakości oraz czynności serwisowych. Chcąc korzystać ze złącza JTAG w kamerach Wisenet, trzeba posiadać odpowiedni klucz kryptograficzny oraz fizyczny dostęp do urządzenia.

Więcej o rozwiązaniach cybersecurity w produktach marki Wisenet można dowiedzieć się podczas organizowanych przez nas webinarów oraz na stronie internetowej
www.hanwha-security.eu.

Hanwha Techwin Europe
Posag 7 Panien 1, Budynek B
02-495 Warszawa
www.hanwha-security.eu/pl