Strona główna Rozległe i rozproszone Czy znasz PABLA? On pomoże poprawić bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Czy znasz PABLA? On pomoże poprawić bezpieczeństwo w zakładzie pracy

Adam Gregorczyk


System P.A.B.L.O. (Personalny Asystent Bezpieczeństwa i Lokalizacji Osób) został zaprojektowany i wyprodukowany w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez użytkowników poszukujących efektywnego, bezpiecznego systemu nadzoru nad pracownikami wykonującymi pracę samodzielnie. Problematyka ta jest poruszana w środowiskach specjalistów odpowiedzialnych za sprawy BHP i Utrzymania Ruchu pod angielską nazwą „Lone Worker” (pracownika samodzielnego). Definicja „Lone Worker” określa, że jest to pracownik, który wykonuje czynności prowadzone w odosobnieniu od innych pracowników, bez bezpośredniego nadzoru. W Polsce częściej spotyka się pojęcie pracownika wykonującego pracę w pojedynkę.

Bezpośrednią korzyścią zastosowania systemu P.A.B.L.O. jest poprawa bezpieczeństwa osobistego i procesowego. Dobrym przykładem wykorzystania możliwości systemu P.A.B.L.O. jest skrócenie i zautomatyzowanie procedury czasowego meldowania się pracownika wykonującego pracę samodzielnie (Dz.U. 1997 r., nr 129 poz. 844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 43.1 oraz § 43.2.). W przypadku wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego P.A.B.L.O. bez zbędnej zwłoki zaalarmuje służby odpowiedzialne za prowadzenie działań ratunkowych oraz poda lokalizację wystąpienia zdarzenia.
System P.A.B.L.O. to rozwiązanie techniczne wspierające bezpieczeństwo i nadzór nad osobami wykonującymi pracę samodzielnie.

W obszarach, na które został zaprojektowany i wykonany indywidualnie dla inwestora, zapewnia osobom posiadającym specjalnie wyposażone i oprogramowane urządzenia (radiotelefony) jednocześnie trzy funkcjonalności:

  • ciągłą łączność głosową w każdym, nawet najtrudniejszym miejscu, takim jak rozległe tereny przemysłowe, gdzie występuje dużo konstrukcji metalowych oraz są duże obszary zakładów (również w miejscach, w których nie ma zasięgu sieci publicznej GSM lub w wyniku awarii sieć GSM zostaje wyłączona). System umożliwia połączenia indywidualne, wywołania grupowe i ogólne połączenia priorytetowe – niedostępne dla publicznych sieci GSM;
  • lokalizację, bez zbędnej zwłoki, niezależnie czy osoba przebywa w terenie otwartym, czy wewnątrz budynków (hal, magazynów itp.);
  • funkcjonalności alarmowe wyzwalane ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku w radiotelefonie (w tym funkcjonalność czuwaka – to pomysł zaczerpnięty z bezpieczeństwa ruchu kolejowego: świadome periodyczne przyciskanie odpowiedniego przycisku mechanicznego przez osobę noszącą radiotelefon we wcześniej zaprogramowanych przedziałach czasowych) oraz wezwanie pomocy wyzwalane automatycznie (np. wykrycie upadku lub bezruchu). Wyzwalanie alarmu automatycznego poprzedza zainicjowanie tzw. prealarmu w celu zapobiegania wysyłaniu alarmów fałszywych, które w nadmiarze mogą „znieczulić” obsługę systemu.

W ramach kompletnego systemu dostarczane są urządzenia i usługi:

  • wykonanie prób propagacyjnych, potwierdzających zasięg w każdej lokalizacji wskazanej przez inwestora,
  • przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia radiowego w UKE,
  • dostawa elementów: kompletny przemiennik radiowy z odpowiednio zaprojektowanym układem antenowym,
  • odpowiednia liczba znaczników radiowych (rozmieszczonych na terenie obiektu i realizujących lokalizację wewnątrzobiektową), ustalona liczba radiotelefonów wraz z opcjonalnymi akcesoriami audio (mikrofonogłośniki, ochronniki słuchu),
  • montaż, uruchomienie, szkolenie użytkowników i służb serwisowych.

Novatel
43-155 Bieruń
ul. Turystyczna 1/9
www.novatel.pl