Strona główna Kontrola Dostępu Daj sobie więcej czasu na reakcję. Zaawansowane detektory jako elementy systemów ochrony...

Daj sobie więcej czasu na reakcję. Zaawansowane detektory jako elementy systemów ochrony perymetrycznej

Projektując systemy zabezpieczeń obiektów, szczególny nacisk powinno się kłaść na zapewnienie ich wysokiego stopnia ochrony w strefie obwodowej. Takie podejście zapewnia możliwość najwcześniejszego wykrycia zagrożenia i pozostawia czas na interwencję, co sprawia, że możemy ograniczyć straty materialne związane z kradzieżą czy wandalizmem. Rozwój technologii w ostatnich latach w znacznym stopniu zwiększył skuteczność (prawdopodobieństwo wykrycia) i precyzję urządzeń zewnętrznych. Jednak wciąż brak jest wytycznych pozwalających na objęcie czujek instalowanych na zewnątrz budynków normą EN 50131-1.

Wysoka jakość produktów firmy OPTEX i stosowane w nich różne technologie pozwalają na coraz skuteczniejsze zapewnienie odpowiedniej ochrony dostosowanej do wymagań konkretnej aplikacji. Do ochrony obwodowej najczęściej wykorzystuje się: aktywne bariery podczerwieni, czujki PIR dalekiego zasięgu, laserowe czujki skanujące oraz światłowodowe systemy napłotowe. W przypadku obiektów infrastruktury krytycznej warto rozważyć zastosowanie kilku systemów opartych na różnych technologiach. Zapewni to wyższą niezawodność rozwiązania.

Popularnymi detektorami wykorzystywanymi w systemach ochrony obwodowej są aktywne bariery podczerwieni. Urządzenia te są stosunkowo łatwe w obsłudze, mechanizm ich działania nie jest skomplikowany, mają przystępną cenę, więc zyskały uznanie wielu instalatorów i użytkowników. Zastosowanie urządzenia dobrej jakości oraz precyzyjne dostrojenie pozwala uniknąć problemów związanych z czynnikami środowiskowymi (deszcz, śnieg, mgła). Istotne jest również zapewnienie stabilnego zamontowania do podłoża (przy kolumnach o wysokości 3 m należy zastosować dodatkowe wsporniki montażowe, a w szczególnych przypadkach także odciągi stabilizacyjne). Kolumny nadajnika i odbiornika można instalować samodzielnie lub w dedykowanych obudowach kolumnowych, które utrudniają identyfikację rzeczywistego obszaru działania wiązki podczerwieni.

Z takiego rozwiązania korzysta m.in. jedno z największych na świecie przedsiębiorstw handlowych do ochrony obwodowej swojego magazynu w Czechach. Firma wybrała czterowiązkowe bariery podczernieni OPTEX SL- 350QFR zasilane bateryjnie, wyposażone w system komunikacji wewnętrznej firmy INOVONICS. Wybór takiego rozwiązania był podyktowany koniecznością pilnej instalacji systemu bez prowadzenia okablowania.

W projektowanym systemie ochrony obwodowej można również wykorzystać czujki PIR dalekiego zasięgu. Detektory OPTEX SIP wyposażono w inteligentny system detekcji, automatycznie dostosowujący czułość do zmian środowiskowych, takich jak temperatura otoczenia czy natężenie oświetlenia. Z kolei urządzenia serii REDWALL-V są idealnym rozwiązaniem do sterowania kamerami zewnętrznymi w systemach, od których oczekuje się wysokiej efektywności. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie np. w zabezpieczeniu jednego z zakładów penitencjarnych na terenie Polski. Na słupkach oświetleniowych znajdujących się na granicy obszaru zamontowano czujki SIP-XXX/5. Na każdym zainstalowano dwie czujki. Jedna z nich jest wyposażona w detektor strefy podejścia, który zabezpiecza martwą strefę w miejscu montażu czujek. Tam, gdzie obszar chroniony był bardzo wąski, zastosowano dodatkowo bariery podczerwieni oraz czujki kurtynowe. W niektórych projektach zorganizowanie odpowiedniej ochrony obwodowej wymaga zastosowania czujek o różnej charakterystyce pokrycia.

RLS-2020

W zabezpieczaniu strefy obwodowej obiektów zastosowanie znalazły laserowe czujki skanujące. W ofercie produktów OPTEX są dostępne dwa modele z serii REDSCAN, różniące się kształtem i wielkością strefy detekcji: RLS-2020 oraz RLS-3060. Technologia użyta w czujkach skanujących może zapewnić efektywną ochronę w miejscach wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia. Dostępność dwóch różnych charakterystyk detekcji – poziomej lub pionowej, ułatwia projektowanie systemu i pozwala na optymalizację kosztów jego wdrożenia. Czujki RLS-3060 zastosowano w ochronie obwodowej jednej z największych elektrowni w Polsce. Wspomagają w niej pracę systemu telewizji dozorowej CCTV. Z kolei RLS-2020 została w kilku projektach użyta do ochrony bramy. Często stanowi też uzupełnienie ochrony obwodowej wykorzystujące czujki RLS 3060 na krótszych odcinkach.

W przypadku rozległego obszaru do jego ochrony obwodowej doskonale nadają się napłotowe systemy światłowodowe. W ich elemencie detekcyjnym nie ma możliwości wystąpienia wyładowania elektrycznego, więc można go zastosować nawet w strefie zagrożenia wybuchem. W odróżnieniu od rozwiązań opartych na detektorach elektrycznych, światłowód jest odporny na działanie czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV, promieniowanie elektromagnetyczne, wilgoć, sól czy wyładowania atmosferyczne. System pracuje stabilnie we mgle, w warunkach zapylenia czy ciemności.

Parametry techniczne i niezawodność rozwiązania potwierdza certyfikat najwyższej klasy ochrony armii USA, zezwalający na instalację w obiektach, w których są przechowywane materiały nuklearne. System jest również rekomendowany przez brytyjskie urząd ochrony infrastruktur krytycznej (CPNI). Światłowodowy system napłotowy OPTEX został wykorzystany m.in. na jednym z większych polskich lotnisk.

RLS-3060

Ważnym elementem podczas projektowania zabezpieczeń elektronicznych, na który firma OPTEX zwraca szczególna uwagę, jest zapewnienie integracji poszczególnych elementów systemu. Czujki RL-3060, RLS-2020, Redwall SIP oraz bariery z serii SL można podłączyć do sieci komputerowej (bezpośrednio do oprogramowania VMS). Komunikują się one wówczas w oparciu o protokół komunikacyjny wykorzystujący ciąg tekstowy ASCII, a zasilane są poprzez technologię Power-over-Ethernet (PoE). Protokół ten jest kompatybilny z systemami VMS i PSIM wiodących producentów, takich jak Milestone, Genetec, Exacq, ElaSoft, Axxon. Dzięki temu można z łatwością prowadzić wideoweryfikację alarmów czy ich wizualizację na planie obiektu.

Strefa ochrony obwodowej jest często kluczową, a w wielu przypadkach jedyną strefą w planie zabezpieczenia całego obiektu. Niezwykle ważne jest, aby do przygotowania strategii ochrony każdego obiektu podchodzić indywidualnie, starannie rozpatrując wszystkie potencjalne zagrożenia. OPTEX może się pochwalić najszerszą na rynku ofertą rozwiązań do ochrony zewnętrznej. Dostępność technologii na rynku jest na tyle duża, że można dopasować system odpowiedni zarówno pod względem funkcjonalności, jaki i kosztów ponoszonych na jego zbudowanie i utrzymanie.

Aktywne bariery podczerwieni
Aktywne bariery podczerwieni, składające się z nadajnika i odbiornika, tworzą linię detekcji podobną do linii granicznej w analizie wizyjnej lub wirtualnego muru oraz dodatkowo „trzeci wymiar” – wysokość. Nadajnik przesyła wiązkę podczerwieni do odbiornika, a w przypadku przerwania wiązki przez intruza uruchamia alarm. Bariery podczerwieni są również dostępne w wersji sieciowej IP.

 

Napłotowy system światłowodowy
Koncepcja napłotowego systemu światłowodowego jest oparta na aktywnym światłowodzie mocowanym do istniejącego ogrodzenia. Drgania ogrodzenia wywołane ingerencją intruza (wspinanie, cięcie, podnoszenie) są analizowane w procesorze, który wysyła sygnał alarmowy. W zależności od modelu jeden procesor może obsługiwać nawet 25 stref detekcji; strefy mogą mieć maks. długość 2,3 km. Dopasowanie do wymogów instalacji ułatwia zastosowanie dodatkowego kabla nieaktywnego, pozwalającego na zamontowanie procesora sterującego w odległości do 20 km od ochranianego fragmentu ogrodzenia. Strojenie systemu odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji komputerowych.

 

REDWALL-V
Seria pasywnych czujek podczerwieni wyposażonych w oddzielne zestawy detektorów dla strefy bliższej i dalszej oraz detektor strefy podejścia (w modelach SIP-xxx/5). Czujki serii SIP mają charakterystykę przestrzenną lub kurtynową oraz zasięgi od 30 do 100 m. Za kształtowanie pól detekcji odpowiadają lustra skupiające. Elementy aktywne są pokryte filtrem eliminującym zakłócenia elektromagnetyczne i światło widzialne. Analiza sygnałów przebiega w dedykowanych mikroprocesorach z zaawansowanym algorytmem detekcji. Rozdzielenie torów obróbki sygnału poszczególnych kanałów umożliwia ustawienie różnych parametrów dla każdej strefy: czułość detekcji, praca w trybie AND lub OR, albo wyłączenie strefy dalekiej. Użyteczna jest możliwość zablokowania wyjścia alarmowego na określony czas po pierwszym wykryciu intruza. Zapobiega to kolejnym aktywacjom czujki, spowodowanym tą samą przyczyną i daje czas operatorowi na weryfikację zdarzenia. Zasadą detekcji na dużym obszarze jest dwukrotne wykrycie intruza przez ten sam detektor przed wysłaniem sygnału alarmowego (tryb AND). Wpływa to na zmniejszenie liczby niepotrzebnych aktywacji.

OPTEX Security
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7b
02-366 Warszawa
www.optex-europe.com/pl