Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Detekcja pożaru z wykorzystaniem czujek zasysających

Detekcja pożaru z wykorzystaniem czujek zasysających

Czujka zasysająca Cirrus HYBRID w zakładzie KANUF
Czujka zasysająca Cirrus HYBRID w zakładzie KANUF

Zasysające systemy detekcji pożaru zyskują na popularności. Są coraz chętniej uwzględniane przez projektantów przy realizacji nowych obiektów czy też dostosowywaniu już istniejących do obowiązujących przepisów ppoż. Staje się tak za sprawą uniwersalności tego rozwiązania, pozwalającej na jego zastosowanie w przestrzeni o niemal dowolnej funkcji – od szybów windowych, podłóg technicznych czy przestrzeni międzystropowych po duże kompleksy przemysłowe i sportowe.

Zaletą systemów zasysających jest bardzo wczesne wykrywanie zdarzenia pożarowego oraz łatwość instalacji, konfiguracji i serwisowania. Firma D+H oferuje szeroki wybór czujek i akcesoriów do projektowania rozbudowanych zasysających systemów detekcji Protec. Najbardziej zaawansowaną technologicznie czujką zasysającą jest Cirrus HYBRID. Zintegrowano w niej dwie technologie detekcji: optyczną (Scatter Chamber Detector) oraz mgłową – komorę Wilsona (Cloud Chamber Detector).

Komora mgłowa

Wczesne wykrywanie pożaru zapewnia komora mgłowa, której zasada działania polega na ciągłym próbkowaniu powietrza za pomocą wbudowanego układu zasysającego i pomiaru liczby cząstek na cm3. Przy wilgotności względnej około 100% próbka zostaje wysłana do komory mgłowej, gdzie woda ze względu na chłodzenie – w wyniku szybkiego wzrostu próżni – skrapla się na wszystkich unoszących się w powietrzu cząstkach spalania. Generowane termicznie cząstki sprawiają, że z wielu kropelek tworzy się mgła, wykrywana następnie przez system pomiarowy komory mgłowej. To najefektywniejsza metoda detekcji pożaru – alarm jest uruchamiany bardzo szybko, dając więcej czasu na podjęcie działań zaradczych.

Komora optyczna

W optycznej komorze detekcji są natomiast wykrywane widoczne produkty spalania, czyli dym. Pomiar detekcji optycznej wyrażany jest w procentowym zaciemnieniu na metr (% obs./m).

Oba sposoby detekcji realizowane w jednym urządzeniu działają niezależnie od siebie, a dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów współpracują ze sobą w celu szybkiego i efektywnego wykrywania pożaru. W wyniku tej synergii czujka Cirrus HYBRID jest w stanie zweryfikować rzeczywiste zagrożenie, a co najważniejsze – jest odporna na niepożądane lub fałszywe alarmy powodowane np. przez kurz, parę wodną czy duże zapylenie.

Rozwiązania kompleksowe

Ofertę D+H uzupełniają czujki konwencjonalne Cirrus Pro 200 i ProPoint PLUS, które po podłączeniu do pętli central Protec stają się adresowalne. Rodzaj detektora dobiera się zawsze po analizie warunków środowiskowych, w których będzie pracował. Czynności związane z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem czujek zasysających są proste i intuicyjne. Istnieje możliwość konfiguracji poziomu czułości do klasy A, B lub C. Ponadto można modyfikować prędkość wentylatora zasysającego, a w efekcie poziom przepływu powietrza, co pozwala na instalowanie czujki w połączeniu z krótkimi lub długimi rurkami próbkującymi. Rurki próbkujące i akcesoria pozwalają na tworzenie kompletnych rozbudowanych rurociągów detekcyjnych.

W ofercie D+H znajdują się łączniki, kapilary, trójniki i uchwyty montażowe, a także filtry i pułapki przeciwwilgociowe zapobiegające fałszywym alarmom powodowanym np. przez parę wodną czy pyły.

Systemy zasysające Protec na co dzień mogą współpracować z innymi systemami ochrony ppoż. obiektu, np. systemem oddymiania, tworząc kompleksowe rozwiązania z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

D+H Polska
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław
www.dhpolska.pl