Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu DualCurtain Outdoor: wiedza w zakresie ochrony obwodowej

DualCurtain Outdoor: wiedza w zakresie ochrony obwodowej

Linia czujek zewnętrznych Ajax obejmuje obecnie dwukierunkową kurtynową czujkę ruchu, która może monitorować obszar w odległości do 30 metrów (zasięg detekcji), skutecznie chroniąc dostęp do okien, drzwi, bram, ogrodzeń i witryn okiennych.

Dwie czujki w jednej obudowie

Każdy element czujki DualCurtain Outdoor stanowi potwierdzenie idei technicznej precyzji. Opływowe kształty z głęboko osadzonymi soczewkami i dwoma czujnikami (sensorami) tworzą nowoczesną, odporną na deszcz obudowę. Panel montażowy SmartBracket pozwala w prosty i bezpieczny sposób zamocować czujkę powierzchniowo, jednocześnie zamykając panel konfiguracyjny.

Parametry czujki są regulowane niezależnie dla każdego kierunku obserwacji (obszaru detekcji po lewej i prawej stronie obudowy). Elementy sterujące na tylnej ściance umożliwiają ustawienie zasięgu wykrywania dla każdej strony detekcji dalekiej, aktywację detekcji w pobliżu czujki oraz przesunięcie sektora obserwacji w pionie o 3°, aby wystające fragmenty elewacji nie zasłaniały pola obserwacji czujki.

W aplikacji mobilnej Ajax można sterować każdym kanałem czujki osobno: włączać/wyłączać czujniki podczerwieni i antymaskingu, uaktywniać je na stałe niezależnie od trybu czuwania oraz regulować czułość. Aplikacja pozwala na elastyczne dostosowanie interakcji z czujką – ustawienie opóźnień wejścia/wyjścia, powiązanie aktywacji syren z określoną stroną detekcji oraz tworzenie scenariusza automatycznego generowania alarmu.

Detektor DualCurtain Outdoor chroni nawet najbardziej oddalone obszary dzięki zasięgowi połączenia (transmisji podczerwieni) do 1700 metrów od huba. W gęstej zabudowie podwajacze zasięgu ReX mogą pomóc w zbudowaniu solidnej ochrony obwodowej, niezależnie od wielkości obiektu.

Podwójne filtrowanie fałszywych alarmów

Dzięki dwóm czujnikom podczerwieni umieszczonym po obu stronach czujki DualCurtain Outdoor skutecznie eliminuje fałszywe alarmy. Czujka nie zareaguje, jeśli tylko jeden jej czujnik wykryje ruch. Gdy zadziałają oba czujniki, zastosowany w detektorze specjalny algorytm cyfrowy ELSA w ułamku sekundy przeprowadza trzyetapową analizę sygnału, odfiltrowując zakłócenia naturalne i spowodowane przez zwierzęta oraz decyduje, czy alarm należy uruchomić.

Ewolucja czujki kurtynowej

Po przeanalizowaniu słabych stron kurtynowych czujek zewnętrznych, konstruktorzy wyposażyli DualCurtain Outdoor w unikatowe rozwiązania techniczne rozszerzające pokrycie chronionego obszaru. Gdy włączona jest opcja Wykrywania w bliskim obszarze, górny sensor podczerwieni wykorzystuje dodatkowy wąski sektor obserwacji skierowany pod kątem 40 stopni w dół. Umożliwia to wykrycie ruchu w przypadku próby włamania w pobliżu obudowy DualCurtain Outdoor, rozwiązując problem martwego pola (typowy dla tego typu czujek). Ta opatentowana technologia Ajax Systems jest niezastąpiona przy ochronie fasad i złożonych struktur architektonicznych.

Niezawodność, która stała się naszą marką

Ajax zadbał o to, aby detektor DualCurtain Outdoor mógł działać do 4 lat na dołączonych bateriach i zapewniał kompleksową ochronę przed sabotażem. Wszelkie problemy, takie jak próby wyłączenia czujki lub rozładowanie baterii są natychmiast zgłaszane przez system użytkownikom i agencji ochrony.

Czujka jest wyposażona w przycisk antysabotażowy, reagujący na zdjęcie urządzenia z mocowania i oderwanie od podłoża. Dzięki konfigurowalnemu interwałowi czasowemu komunikacji hub–czujka system jest w stanie zidentyfikować utratę połączenia z DualCurtain Outdoor w czasie nieprzekraczającym 1 min. Czujka spełnia wymagania klasy 2. zgodnie z normą EN 50131 i jest wyposażona w system antymaskingu, który wykrywa próby zasłonięcia pola widzenia lub zamalowania obiektywów.

DualCurtain Outdoor może pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Jej obudowa jest zabezpieczona przed kurzem i zachlapaniem (klasa ochrony IP54) , a elektronika działa w temperaturze od -25°C do +60°C przy wilgotności do 95%.
Połączenie wszystkich tych cech w jednym urządzeniu zapewnia użytkownikom spokojny sen, a agencjom ochrony – zaufanie do sprzętu, którego używają.

Ajax Systems Poland
Fryderyka Chopina 41/2
20-023 Lublin
https://ajax.systems/pl/