Strona główna Kontrola Dostępu EchoPoint OPTEX – technologia światłowodowa z zasięgiem do 100 km

EchoPoint OPTEX – technologia światłowodowa z zasięgiem do 100 km

Japońska firma OPTEX, która od ponad 40 lat jest światowym liderem detekcji i globalnym dostawcą systemów zapobiegania przestępczości, przedstawiła nowy produkt – serię światłowodowych systemów EchoPoint wykorzystujących technologię Distributed Acoustic Sensing (DAS). To wysoko zaawansowane rozwiązanie do wykrywania włamań nawet w najbardziej rozległych obiektach.

Dzięki najnowocześniejszym algorytmom detekcji i klasyfikacji źródła wystąpienia alarmu systemy EchoPoint niezawodnie wykrywają włamania, identyfikują miejsce naruszenia z dokładnością do ok. 6 m oraz rozpoznają rodzaj naruszenia. System został zaprojektowany do pracy w trudnych, niebezpiecznych środowiskach.

System umożliwia tworzenie wirtualnych stref detekcji, których wielkość może być regulowana w zależności od potrzeb, umożliwiając dopasowanie do rzeczywistych warunków obiektu. Alarmy strefowe mogą być przekazywane do systemów zarządzania sygnałem wizyjnym (VMS) za pośrednictwem protokołu XML/TCP/IP lub za pomocą opcjonalnych modułów wyjść przekaźnikowych.

Ważną cechą systemu jest możliwość jego zdalnej konfiguracji. Zaletą rozwiązania jest także to, że uszkodzenie przewodu nie wpływa na funkcjonalność całego systemu. Podwójne zasilanie i dodatkowe mechanizmy redundancyjne eliminują pojedynczy punkt awarii. W mało prawdopodobnym przypadku awarii procesora drugi procesor automatycznie przejmuje kontrolę, aby zapewnić ciągłość działania systemu.

Systemy EchoPoint wykorzystują zaawansowany algorytm klasyfikacji źródła wystąpienia alarmu, który pomaga określić rodzaj naruszenia i skutecznie wykrywać wszelkie próby przecięcia siatki, wspinania się na ogrodzenie, czołgania pod nim, a nawet przewiercenia się przez ścianę. W przypadku zastosowania rozwiązania, w którym światłowód jest zakopany, EchoPoint rozpoznaje różnice pomiędzy krokami, kopaniem ręcznym, kopaniem maszynowym i ruchem pojazdów.

Systemy EchoPoint są odpowiednie do zaawansowanych aplikacji w dużych obiektach logistycznych, wojskowych i infrastruktury krytycznej, w tym również do zabezpieczania rurociągów i przewodów telekomunikacyjnych. Przewaga ekonomiczna tej technologii jest szczególnie widoczna przy rozległych instalacjach ze względu na jeden punkt montażowy, niską cenę, a także niewielki koszt eksploatacji. ⦁

OPTEX Security
ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa
optex@optex.com.pl
www.optex.europe.com/pl