Strona główna Handel Efektywne zarządzanie dla sektora retail

Efektywne zarządzanie dla sektora retail

Michał Przybylski
AxxonSoft Polska


Współczesny handel detaliczny wymaga od zarządzających znajomości zarówno obiektów i systemów w nich pracujących, jak i wiedzy biznesowej pozwalającej optymalizować i rozumieć zachowania oraz potrzeby klientów. Rozwiązania AxxonSoft są ukierunkowane na sprostanie wszystkim tym potrzebom.

Informacje o działaniu systemów zabezpieczeń (ppoż., SSWN, CCTV), systemów automatyki sklepowej (sieć IT, oświetlenie, nagłośnienie, klimatyzacja) oraz systemów kasowych POS są dla funkcjonowania sklepu coraz ważniejsze. Nowoczesne projekty uwzględniają integrację za pomocą zunifikowanej platformy, która rozszerzy wiedzę o funkcjonowaniu obiektu, zwiększy jego bezpieczeństwo, obniży koszty działania oraz dostarczy informacji o kliencie. Axxon Intellect jest uniwersalną platformą integrującą systemy zabezpieczeń (PSIM) – pozwala na współpracę nowych i/lub zainstalowanych już systemów zabezpieczeń w sklepie.

Sieć handlowa
Sieć handlowa będzie efektywniej zarządzana, jeśli informacje z każdego sklepu będą dostarczane w zagregowany sposób. Komplet informacji z danej dziedziny trafia do osób odpowiedzialnych, a menedżerowie otrzymują dane sumaryczne pozwalające z poziomu centrali analizować informacje o regionie i całej sieci.
Te zadania realizuje platforma Axxon Intellect. Dzięki natywnie zintegrowanemu systemowi zarządzania obrazem dostarcza kluczowych informacji dotyczących wszelkich aspektów funkcjonowania poszczególnych sklepów i całej sieci handlowej. Zarówno operator, jak i zarządzający mogą w dowolnym momencie otrzymywać alerty o zdarzeniach i natychmiast je zweryfikować, przeglądając na żywo materiał wideo. Zdarzenia oznaczone jako alarmy zostają zapisane w bazie danych do późniejszej weryfikacji lub raportowania.

Business Intelligence
Inną niezwykle ważną i pożądaną funkcjonalnością jest zaimplementowana analityka treści obrazu wideo. Nie tylko zwiększa bezpieczeństwo obiektu i zabezpieczanego mienia, ale także dostarcza cennych informacji o zachowaniach klientów. Praktyczne narzędzia analityki oraz wiele innych efektywnych rozwiązań oferuje system zarządzania wideo Axxon Next, który ma wiele unikatowych cech wspierających procesy zarządzania jednostką handlową.

Działanie w środowisku rozproszonym
Axxon Next, czyli otwarta platforma VMS do zarządzania i inteligentnej analizy obrazu doskonale radzi sobie z dużą liczbą lokalizacji zdalnych, łącząc poszczególne jednostki w spójny organizm. Dane dostarczane do centrali są wizualizowane na wielowarstwowych planach, pozwalających orientować się w mapach regionów geograficznych, poszczególnych jednostek, aż po plany poszczególnych działów sklepu czy alejek.

Zdalni klienci
Dopasowując się do oczekiwań współczesnych użytkowników, oprogramowanie Axxon Next udostępnia wsparcie dla klientów mobilnych. Aplikacje na systemy iOS, Android i Windows Phone potrafią nie tylko zapewnić zdalny dostęp do poszczególnych kamer zainstalowanych w sklepach, ale także automatycznie przyjmować klipy wideo z oznaczonymi zdarzeniami i alertami. To pozwala na pełną kontrolę niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdujemy.

Analityka online

Wyszukiwanie według podobieństwa kolorów w zaznaczonej strefie

Systemy analityki online zazwyczaj są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych (np. liczenie) lub w celach bezpieczeństwa. Najpopularniejsze są algorytmy przeciwkradzieżowe, detekcja pozostawionych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, indykacja pojawienia się klienta w strefie zaplecza czy niepożądanych zachowań (bieg, krzyk, akty wandalizmu).

MomentQuest
MomentQuest to ogół narzędzi służących do inteligentnego wyszukiwania zdarzeń w materiale wideo zgromadzonym przez system. Umożliwiają one przeszukiwanie zarejestrowanego materiału według dowolnych kryteriów, określając np. typ obiektu, jego wielkość, prędkość, kolor, kierunek poruszania się i inne. Można dynamicznie budować scenariusze i precyzyjnie odnajdywać interesujące zdarzenia. W najnowszej wersji oprogramowania jest także dostępne wyszukiwanie twarzy i tablic rejestracyjnych. MomentQuest to narzędzie nie tylko wyszukiwania w archiwum, ale także wspierające pracę operatorów. Przykładem jest Tag&Track – funkcja pozwalająca na współpracę kamer obrotowej i stałopozycyjnej w celu precyzyjnego śledzenia poruszających się obiektów i ludzi, a także współpracę z mapą i odwzorowywanie na niej wybranych zdarzeń.

Kompresor czasu
Aby usprawnić przeglądanie kilkugodzinnych nagrań wideo w poszukiwaniu konkretnych zdarzeń, Axxon Next oferuje narzędzie Kompresor Czasu. Użytkownik wybiera interesujący go przedział czasu zarejestrowanego materiału wideo i otrzymuje skrócony klip zawierający wyłącznie poruszające się w danej scenie obiekty. Oszczędza to czas i pozwala zapoznać się z większą liczbą zdarzeń.

Mapy
Korzystanie z map znacznie usprawnia pracę operatora zwłaszcza w dużych obiektach handlowych – pozwala zorientować się o miejscu wystąpienia zdarzenia i łatwo nawigować pomiędzy poszczególnymi działami lub kamerami. Mapy w Axxon Next w przejrzysty sposób wskazują umiejscowienie urządzeń i kamer oraz ich kąty i zakresy widzenia. Tryb zanurzenia pozwala nanieść obraz na żywo z kamery na plan mapy w ujęciu trójwymiarowym, co dodatkowo poprawia orientację użytkownika w nadzorowanym obiekcie.

Axxon Intellect – system integracji
Aby zapewnić komplet informacji o kondycji systemów zabezpieczeń, wszystkie powinny być zintegrowane w jednej platformie. Tym właśnie zajmuje się Axxon Intellect – system, który dzięki niezwykłej elastyczności potrafi wskazać miejsce wystąpienia alarmu lub awarii, wymusić reakcję operatora i pokazać obraz z miejsca zdarzenia dzięki pełnej integracji z systemem zarządzania wideo. W ramach jednego systemu mogą współpracować ze sobą systemy przeciwpożarowe, powiadamiania, kontroli wejścia-wyjścia, przyzywowe, interkomowe, kasowe, bankomatowe i wiele innych. Na jednej, interaktywnej i wielowarstwowej mapie zostają odwzorowane wszelkie zdarzenia związane z działaniem sklepu lub ich sieci.

Rozpoznawanie twarzy
Rozpoznawanie twarzy służy zarówno identyfikacji odwiedzających, jak i ich zliczaniu. O ile w handlu detalicznym identyfikacja nie jest stosowana (wyłącznie do sprawdzenia unikalności rozpoznanej osoby wobec już dokonanych rozpoznań), o tyle liczenie rozpoznanych twarzy jest najdoskonalszą aktualnie metodą tworzenia statystyk dotyczących liczby odwiedzających. Liczenie tą metodą dostarcza także informacji o wieku i płci klientów.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Dodatkowych informacji o klientach dostarcza narzędzie do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ich samochodów. Wiele parkingów korzysta z rozwiązania LPR w celach billingowania postoju – Axxon Intellect, na podstawie rozpoznanych numerów rejestracyjnych, podaje również dane statystyczne dotyczące liczby pojazdów z różnych regionów. Ponadto (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji) można przeszukiwać zgromadzony materiał pod kątem pełnego numeru rejestracyjnego lub jego fragmentu na wybranych lub wszystkich kamerach.

Analityka POS

Materiał wideo z naniesioną warstwą tekstową z kasy

Dzięki integracji systemu dozoru wizyjnego z kasami i terminalami płatniczymi można oznaczać materiał wideo wg wybranych kryteriów lub rodzaju transakcji i błyskawicznie przeszukiwać zarówno wg kategorii, jak i na podstawie dowolnego fragmentu tekstu z paragonu lub nazwy produktu. Do dyspozycji są też zbiorcze informacje o liczbie transakcji anulowanych lub otwarć kasy w celu rozmienienia pieniędzy.

Analityka BI
Narzędzia pozwalające zrozumieć zachowania i potrzeby klientów – Business Intelligence – przedstawiają w graficznej formie interpretacje aktywności klientów. Do dyspozycji są mapy ciepła, które można ustawiać strefowo w polu widzenia kamery oraz raporty zliczeń klientów. Wszystkie dane zorganizowane w postaci raportów są dostępne z poziomu przeglądarki i mogą trafiać pod wskazany adres poczty elektronicznej.

Handel przyszłości
Dzisiaj sklepy to nie tylko przedsiębiorstwa obrotu towarem. Są to skomplikowane organizmy operujące na dużych ilościach różnych danych, a ich gromadzenie, interpretacja i zrozumienie jest kluczem do sukcesu w wojnie konkurencyjnej. Platformy AxxonSoft służą dostarczaniu takich danych, a narzędzia analityczne ułatwiają i przyspieszają pracę, wskazując drogę do podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zwiększenia zysków.

AxxonSoft Polska
ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków
tel. 12 393 58 01
http://www.axxonsoft.com/pl/