Strona główna Telewizja Dozorowa FLIR TruWITNESS – mobilna platforma do koordynacji działań służb mundurowych i ochrony

FLIR TruWITNESS – mobilna platforma do koordynacji działań służb mundurowych i ochrony

TruWITNESS marki FLIR Systems to system wsparcia służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego umożliwiający szybki przepływ informacji (głos, obraz, lokalizacja, alarmy) za pośrednictwem bezprzewodowej sieci łączności.

Głównym celem zastosowania systemu FLIR TruWITNESS jest:

  • optymalizacja działań i zapewnienie pełnej świadomości sytuacyjnej,
  • podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego,
  • umożliwienie prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych,
  • ograniczanie działań przestępczych poprzez gromadzenie materiałów dowodowych.

Wykorzystując inteligentne, mobilne kamery i moc obliczeniową chmury, FLIR TruWITNESS unowocześnia i wspiera działania służb wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Unikatowa technologia umożliwia rewolucyjną i efektywną współpracę w czasie rzeczywistym między osobami uczestniczącymi w różnorodnych akcjach. Często największym problemem przy koordynacji działań operacyjnych jest zapewnienie prawidłowej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami realizacyjnymi. Wiele ćwiczeń m.in. wojskowych czy ratowniczych pokazuje, że to właśnie komunikacja oparta na głosowym przekazie informacji najczęściej zawodzi.

Platforma TruWITNESS pozwala dowódcy na zdalne monitorowanie przebiegu każdej z prowadzonych akcji. Poza samym dźwiękiem do dyspozycji jest także obraz, który niesie znacznie więcej informacji. Ponadto komunikacja pomiędzy dowódcą a podległymi mu osobami nie jest angażująca dla użytkownika samego zestawu. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy prowadzone działania wymagają całkowitego skupienia.

Zarejestrowane nagrania mogą być także wykorzystywane jako materiał dowodowy lub szkoleniowy. Więcej informacji na www.linc.pl.

Bezp. inf. Linc Polska