Strona główna Bezpieczne miasto FM Expert – narzędzie dla zarządców budynków

FM Expert – narzędzie dla zarządców budynków

Czy masz problem z:

  • fałszywymi alarmami?
  • ze sprawdzeniem, jak operatorzy realizują procedury?
  • rozliczaniem prac konserwacyjnych?
  • raportowaniem tego, co się dzieje w obiekcie?
  • oszacowaniem kosztów, których można uniknąć?

Moduł FM Expert pozwoli Ci w prosty i zautomatyzowany sposób zarządzać obiektem.

FM Expert to intuicyjny w obsłudze, dedykowany moduł systemu GEMOS, który został opracowany na podstawie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań użytkowników rozwiązania oraz przy ich współudziale. Jego zadaniem jest wsparcie procesu decyzyjnego zarządców obiektów – moduł dostarcza w przejrzystej i czytelnej formie dane gromadzone w centralnej bazie systemu zarządzania budynkiem GEMOS, także te pochodzące ze zintegrowanych przez niego systemów technicznych budynku.

Nagminne wzbudzanie alarmów przez zainstalowane systemy jest uciążliwe i odczula personel od szybkiego reagowania na pojawiające się ostrzeżenia. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w przypadku prawidłowo zasygnalizowanego alarmu nie zostaną podjęte właściwe i adekwatnie zrealizowane procedury przewidziane na daną okoliczność. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla osób przebywających na terenie obiektu, w którym dochodzi do częstego alarmowania. Fałszywe czy tzw. bezsensowne alarmy, oprócz oczywistego zagrożenia, mają fatalny wpływ na wizerunek danej instytucji, a bardzo często tworzą także niepotrzebne koszty.

Każdemu zarządzającemu obiektem zależy na zachowaniu ciągłości bezawaryjnej pracy. Każda awaria wiąże się z określonymi kosztami, które odpowiednia konserwacja może zredukować do akceptowalnego minimum. Obiektywna ocena przeprowadzanych prac konserwacyjnych umożliwia racjonalne zarządzanie budżetem. Jak dotąd trudno było zmierzyć jakość wykonywanych prac konserwacyjnych. Problem polegał na tym, aby uchwycić w jednym miejscu liczbę awarii, wyłączeń systemu czy generowanych alarmów.

Moduł FM Expert pozwala poznać powiązania pomiędzy gromadzonymi danymi, analizować je oraz identyfikować niewidoczne na pierwszy rzut oka zależności. Stanowi wiarygodną podstawę do analizy i oceny prac służb technicznych, pracowników ochrony oraz firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń. FM Expert zapewnia zarządcy obiektu pełen pakiet informacji o stanie instalacji i urządzeń w budynku. Zgromadzone informacje są przedstawiane w formie wykresów kołowych i słupkowych lub zestawień tabelarycznych. Dane te można również wyeksportować do popularnych formatów .xls czy .pdf. 


Ela-compil
ul. Szczepanowskiego 8, 60-541 Poznań
www.ela.pl
office@ela.pl