Strona główna Relacje Integracja wg Schrack Seconet

[FOTORELACJA] Integracja wg Schrack Seconet

V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy odbyła się 05 – 06 października 2016 r. w Windsor Palace Hotel & Conference Center w Jachrance. Spotkanie, podobnie jak w latach ubiegłych, miało charakter szkoleniowy: dwa dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży można było zapoznać się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i odzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Poruszone zostały takie zagadnienia, jak:

  • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych budynków,
  • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej, systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),
  • obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia – sposoby eliminacji błędów i optymalizacja procedur obsługi,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
  • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja dymu i temperatury, detekcja płomienia),
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • procedury sterowania i praktyczne zastosowania aerozolowych systemów gaszenia SUG,
  • projektowanie i realizacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,
  • podwyższanie bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań telewizji dozorowej.

Swoje referaty wygłosili wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń, m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa.

Do współorganizacji niespotykanego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A.; Hanwha Techwin Europe, ID Electronics Sp. z o. o., NUUXE RADIOTON Sp. z o. o., TOMMEX Żebrowscy Spółka Jawna, WAGO ELWAG Sp. z o. o. Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej, udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnili również: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Schrack Seconet Polska i Partnerzy tegorocznego szkolenia poprowadzili zajęcia praktyczne, obejmujące najważniejsze zagadnienia związane z wytycznymi i wymaganiami w zakresie projektowania, konfiguracji, montażu i instalacji, aż po programowanie systemów bezpieczeństwa.

Najważniejszym punktem imprezy była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru oraz innych zdarzeń niebezpiecznych w obiekcie.