Strona główna Rozległe i rozproszone Gaszenie pożaru może doprowadzić twoją firmę do bankructwa!

Gaszenie pożaru może doprowadzić twoją firmę do bankructwa!

Paweł Zbrożek
DEKK Fire Solutions


Właściwy dobór środka gaśniczego do rodzaju chronionych materiałów jest podstawą skutecznego ugaszenia pożaru – to logiczna i utrwalona zasada stosowana nie tylko przez strażaków. Czy kierując się tylko tą zasadą, zabezpieczysz swoją firmę przed skutkami pożaru, jeśli takowy wystąpi?

Zgodnie z tą regułą pożar będzie ugaszony skutecznie, ale czy:

  • wyładowanie środka gaśniczego nie zagrozi bezpieczeństwu osób, nie zniszczy twoich dóbr i danych, nie uszkodzi sprzętu?
  • czas przestoju związany z przywróceniem obiektu do funkcjonowania i naprawa szkód nie będą zbyt kosztowne?

Użytkownicy będą dążyli do stanu, aby na powyższe pytania odpowiedź brzmiała NIE. Fakty wskazują, że złudne poczucie bezpieczeństwa u wielu użytkowników, których obiekty były wyposażone w urządzenie gaśnicze, zweryfikował incydent gaszenia pożaru – do bankructwa włącznie…

Przykład serwerowni

Chyba nikt nie rozważa gaszenia ich wodą, ale np. aerozolami już tak. Wiele destrukcyjnych incydentów zadziałania generatorów aerozoli w serwerowniach spowodowało, że raczej się ich tam unika. Porównajmy wybrane systemy o tanich, ekologicznych środkach gaśniczych, tj. na mieszaninę gazów obojętnych Inergen i na mgłę wodną.

Mgła wodna w wysokiej dyspersji

Badania* przeprowadzone na Rutgers University potwierdziły znaczny wpływ wilgotności na awaryjność w serwerowniach. Dane te pokrywają się z faktami dość częstych awarii i usterek w serwerowniach zgłaszanych tuż po lub w krótkim czasie po wyładowaniu tam mgły wodnej.

Inergen stanowi mieszaninę azotu, argonu i CO2

Inergen jest zupełnie pozbawiony wilgoci, dlatego nie wpływa na awaryjność w serwerowniach. Gaszenie Inergenem polega na zmniejszeniu stężenia tlenu poniżej granicy spalania gaszonego materiału (około 14%), ale nie mniej niż 12%, którą można traktować jako ostrzegawczy próg bezpieczeństwa dla ludzi. Niewielki dodatek CO2 do Inergenu ma na celu poprawę reakcji fizjologicznych u ludzi, czyniąc tę mieszankę jeszcze bardziej bezpieczną niż samych jednoskładnikowych gazów obojętnych, np. azotu.

Inergen, w przeciwieństwie do mgły wodnej, nie skrapla się na gaszonych powierzchniach i przegrodach, ale dyfunduje do osłoniętych przestrzeni, osiągając tam i w całej przestrzeni równomierne stężenie. Stosowanie systemu Inergen ma na celu całkowite ugaszenie pożaru (extinguish), a urządzenia gaśnicze mgłowe do tego typu aplikacji są dopuszczane na tłumienie pożaru (suppress). Oznacza to, że po wyładowaniu mgły wodnej może zajść konieczność ręcznego dogaszenia „stłumionego” w serwerowni pożaru. Poza tym po akcji gaszenia mgłą wodną konieczne jest niezwłoczne usunięcie wody z powierzchni, na których mgła się skropliła – problem ten nie dotyczy Inergenu.

Potwierdzeniem powyższego jest zapis w wytycznych FM Global Data Sheet 5-32 punkt 2.5.1.2.1 mówiący o tym, że w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń w serwerowniach i skrócenia czasu przestoju spowodowanego gaszeniem należy stosować certyfikowane przez FM Global urządzenie na czysty środek gaśniczy.

System Inergen wykorzystuje taki właśnie środek, a przy tym jest certyfikowany nie tylko przez FM Global, ale wiele innych uznanych na świecie organizacji, co jest dowodem jego wysokiej jakości i niezawodności.

Dystrybutorem Inergenu – IG541 w Polsce jest firma DEKK Fire Solutions.

* Manousakis I., Sankar S., McKnight G., Nguyen T. D., Bianchini R., Environmental Conditions and Disk Reliability in Free-cooled Datacenters. In Proceedings of the 14th USENIX Conferenceon File and Storage Technologies (2016).

DEKK Fire Solutions
ul. Zielona 52, 05-500 Piaseczno
http://dekk.pl
info@dekk.pl