Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Obiekty dydaktyczne Bezpieczeństwo i edukacja

Obiekty dydaktyczne Bezpieczeństwo i edukacja

Schrack Seconet to doświadczenie, innowacyjność i przede wszystkim bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie. produkty są oparte na najnowszych rozwiązaniach techniki, intuicyjne w obsłudze i niezawodne w działaniu. Rozwój godnych zaufania systemów przeciwpożarowych stał się tradycją firmy.

Inwestowanie na szeroką skalę w badania i rozwój, praca w międzynarodowych zespołach, współpraca z uczelniami technicznymi, organami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ośrodkami badawczymi zapewniają nie tylko zastosowanie najlepszych rozwiązań technicznych w naszych produktach, ale również pomagają utrzymać przodującą rolę w misji zabezpieczania ludzkiego życia oraz mienia. Lista referencyjna Schrack Seconet to ponad 6000 dużych i średnich obiektów, m.in. najsłynniejsze i największe sieci hoteli, obiekty sportowe, wysokiej klasy biurowce, obiekty magazynowe, lotniska, obiekty przemysłowe i wojskowe (NATO).

Urządzenia Schrack Seconet zastosowano również w obiektach edukacyjnych, m.in. w wielu uczelniach technicznych. Chronią życie i zdrowie osób przebywających tam na co dzień, a także zabezpieczają bezcenne zbiory znajdujące się w np. w bibliotekach uniwersyteckich. Prezentujemy kilka rozwiązań w budynkach uczelnianych.

W latach 2003-2004 przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zabezpieczony został internat szkolny, w którym wówczas zainstalowano system sygnalizacji pożarowej Integral C Evolution. Była to centrala przeznaczona do małych i średnich obiektów, umożliwiająca podłączenie maks. 128 elementów do 2 pętli dozorowych. Elementami pętlowymi były m.in. czujki optyczne dymu OSD 2000, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 535, a także elementy monitorująco-sterujące, np. moduły BA-OI3. W latach 2015-2017 budynek szkoły poddano modernizacji, co spowodowało konieczność rozbudowy instalacji SSP, a tym samym wymiany centrali na wersję modułową, która byłaby w stanie sprostać wymaganiom projektowym.

Dotychczasowa centrala została zastąpiona najnowszym rozwiązaniem Schrack Seconet – centralą serii Integral IP MXF.
W związku z rozbudową instalacji pojawiły się elementy pętlowe w technice X-LINE, tj. interaktywne czujki wielokryteriowe (dymu, ciepła) CUBUS MTD 533X pracujące w zakresie pożarów testowych TF1-TF9, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP545X, a także elementy monitorująco-sterujące, np. moduły BX-OI3. Sala wykładowa oraz internat są doskonałym przykładem potwierdzającym jedną z wielu cech charakterystycznych dla rozwiązań Schrack Seconet, jaką jest gwarancja kompatybilności „wstecz” i „w przód”. Oznacza to, iż każda nowa generacja systemu sygnalizacji pożarowej produkcji Schrack Seconet jest w pełni kompatybilna zarówno z już istniejącymi systemami, jak i z tymi, które powstaną w przyszłości. Daje to duże możliwości modernizacji i rozbudowy systemu w bliskiej i dalekiej przyszłości, a dostępność części zamiennych dla wycofywanych z produkcji urządzeń przestaje być typowym problemem producenta.

W 2011 r. firma Schrack Seconet zabezpieczyła Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Cały obiekt składa się z trzech budynków stanowiących zabytki architektury oraz nowego budynku głównego, scalającego w jednym miejscu księgozbiory i zespoły funkcjonale. Biblioteka została wyposażona w doskonałe systemy zabezpieczeń, w tym również systemy sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet. W obiekcie zainstalowano łącznie prawie 1,6 tys. wielokryteriowych czujek CUBUS MTD 533 wykrywających wszystkie pożary testowe (TF1-TF9).
Co więcej, mogą być one zastosowane jako czujki dymu, ciepła lub jako czujki dualne dymu i ciepła, a dzięki technice interaktywnego działania CUBUS Nivellierung mogą dostosowywać swoją czułość detekcji do zmieniających się warunków otoczenia.

System składa się z pięciu modułowych central sygnalizacji pożarowej Integral IP, których architektura jest oparta na idei 100% redundancji sprzętowej i programowej. Każda z nich może zapamiętać do 65 tys. zdarzeń. Pracę poszczególnych komponentów nadzoruje efektywny system wizualizacji SecoLOG – wielostanowiskowe, efektywne narzędzie graficzne z przyjaznym użytkownikowi interfejsem – umożliwiający przegląd zarejestrowanych zdarzeń i obsługę całego systemu sygnalizacji pożarowej.

W roku 2011 do listy referencyjnej Schrack Seconet obiektów o charakterze naukowym dołączyły dwa kolejne, zlokalizowane w Kielcach: Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska. Wszystkie obiekty uczelniane – 25 budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni ok. 77 tys. m² – są częściowo wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej Integral IP i ponad 300 innowacyjnych wielokryteriowych czujek CUBUS MTD 533. Politechnika Świętokrzyska, najstarsza wyższa uczelnia w tym regionie, w 2011 r. zyskała kolejny budynek dydaktyczny, charakteryzujący się przede wszystkim innowacyjnością, nowatorskimi rozwiązaniami pozyskiwania i akumulowania ciepła oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi do celów sterowania i monitoringu. Najwyższy poziom bezpieczeństwa budynku zapewniają również innowacyjne systemy sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet Integral IP oraz system wczesnej detekcji AirSCREEN ASD 535.

Jeśli mowa o placówkach dydaktycznych, w których znajdują się rozwiązania Schrack Seconet, należy również wspomnieć, że w ostatnich latach przekazaliśmy nasze urządzenia także do celów edukacyjnych. Wyposażenie sal w najnowsze rozwiązania pomogło nie tylko stworzyć wymarzone miejsce do nauki, ale także wesprzeć ofertę edukacyjną uczelni technicznych. Nasze zaangażowanie nie kończy się jedynie na przekazaniu sprzętu – Schrack Seconet czuwa również nad tym, by urządzenia były we właściwy sposób wykorzystane. Studenci zyskują szansę, by podczas zajęć poznawać nasze rozwiązania od strony praktycznej, a także mieć kontakt z zawodowcami, którzy dzielą się swoją wiedzą. Dzięki temu uczelnia może lepiej kształcić studentów, podnieść poziom wiedzy i umiejętności swoich absolwentów, którzy w przyszłości mogą stać się specjalistami z zakresu ochrony ppoż. Obie strony odnoszą wymierne korzyści, łącząc siły, by móc funkcjonować na współczesnym rynku.

W 2012 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zainstalowano tablicę demonstracyjną o wymiarach 1,1 m x 1,5 m z centralą Integral IP MXF, która jest modułowym, redundantnym systemem sygnalizacji pożarowej, zbudowanym z odpowiednio dobranych podzespołów, konfigurowanym i programowanym pod kątem spełnienia konkretnych potrzeb danej instalacji. Każda podcentrala stanowi samodzielną jednostkę z własnym zasilaniem i akumulatorami, do każdej można podłączyć, oprócz grup detektorów i układów sterowania, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej, drukarki itp.

Schrack Seconet przekazał także czujki wielokryteriowe CUBUS MTD 533X, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X, moduł wejścia/wyjścia BX-OI3 z jednym wyjściem przekaźnikowym z programowalnym położeniem fail-safe, dwa wejścia do sterowania styków bezpotencjałowych i jedno wyjście z separacją galwaniczną (optoizolator) do nadzorowania napięcia zewnętrznego oraz moduł sterujący wejść/wyjść BX-O2I4, który jest przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE – zawiera dwa wyjścia przekaźnikowe z możliwością pracy pulsacyjnej i cztery wejścia do nadzorowania styków bezpotencjałowych. W zestawie znalazł się także sygnalizator akustyczny pętlowy BX-SOL.

W roku 2013 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie zamontowano tablicę demo o wymiarach 1,2 m x 1,2 m. Salę wyposażono w wielostrefową centralę sterowania gaszeniem Integral IP MXF, a także wielokryteriowe czujki CUBUS MTD 533X, które mogą być stosowane jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu i ciepła. Dodano ostrzegacz pożarowy MCP 545X służący do ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego (typ A zgodnie z EN 54-11). Wyzwolenie alarmu następuje w wyniku zbicia szybki, skasowanie alarmu wymaga wymiany szybki na nową po skasowaniu alarmu na panelu obsługi. Przycisk dostępny jest w różnych wersjach (klasa IP, kolor obudowy). Przycisk START GASZENIA MCP 535X (kolor żółty) służy do ręcznego uruchamiania procedury gaszenia stałych urządzeń gaszenia gazem zgodnie z EN 12094-3. Podłączany jest w technice pętli dozorowych X-LINE. Uruchomienie funkcji gaszenia odbywa się poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisku. Stan alarmowy wskazuje wbudowana dioda LED.

Moduł sterujący wejść/wyjść BX-OI3, przystosowany do pracy w technice Integral X-LINE, zawiera wyjście przekaźnikowe z programowalną pozycją w razie uszkodzenia (fail-safe), dwa wejścia do nadzorowania zestyków bezpotencjałowych oraz jedno wejście z optozłączem, które w razie potrzeby może służyć do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł wejścia/wyjścia BX-O2I4 ma dwa bezpotencjałowe bistabilne wyjścia przekaźnikowe o maks. obciążeniu prądowym 2 A i maks. napięciu 230 V (maks. moc 60 W) oraz cztery wejścia do nadzorowania zestyków bezpotencjałowych, a także sygnalizatory optyczne i akustyczne. Ponadto są przyciski symulujące przerwy, zwarcia, doziemienia, uaktywnienia czujki specjalnej i info o przesłaniu sygnału do PSP. Dodatkowo zainstalowano aplikację Integral Desktop (wirtualne pole obsługi centrali) na stanowisku komputerowym.

W tym samym roku wyposażyliśmy także Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Na ściennej tablicy demonstracyjnej o wymiarach 1,35 m x 1,5 m umieszczono centralę Integral IP MXF. Centrala stanowi samodzielną jednostkę z własnym zasilaniem i akumulatorami, do której można podłączyć, oprócz grup detektorów i układów sterowania, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej itp. Za pomocą sieci Integral LAN można podłączyć do 16 podcentral w jeden system, z wykorzystaniem techniki sieci kratowych. W sali zainstalowano także wielokryteriową czujkę MTD 533X, która dla zapewnienia optymalnej detekcji pożaru samodzielnie monitoruje warunki otoczenia, w jakich pracuje, adaptując się do nich w sposób dynamiczny i w pełni automatyczny.

Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X zostały przystosowane do pracy w technice Integral X-LINE. Są wyposażone w izolator zwarć i wskaźnik alarmowy LED. Alarm jest wywoływany zbiciem szybki lub poprzez wciśnięcie panelu z tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany szybki na nową lub skasowania (wersja z panelem). Do kontroli działania służy kluczyk testowy, natomiast do wstrzymania uruchomionej procedury gaszenia instalacji gaśniczej gazowej – przycisk STOP GASZENIA MCP 535X (kolor niebieski). Przyciski wyzwalające MCP 535X przeznaczone są do montażu natynkowego; w kolorze żółtym mają stopień ochrony obudowy IP52 lub IP54 (dodatkowa uszczelka), a w niebieskim IP54. Są wyposażone w zintegrowany izolator zwarć.

Moduł BX-OI3 jest przeznaczony do przyłączenia czujek specjalnych (np. liniowe czujki dymu, czujki płomienia, systemy zasysające) w technice Integral X-LINE. Adresowanie modułu i ustawienie parametrów przyłączanych do niego czujek specjalnych (tj. reakcja podczas alarmu lub uszkodzenia) odbywa się za pomocą oprogramowania PC podłączonego do centrali sygnalizacji pożarowej. Moduł wejścia/wyjścia BX-O2I4 zawiera dwa bezpotencjałowe, bistabilne wyjścia przekaźnikowe o maks. obciążeniu prądowym 2 A. Dodano też przyciski symulujące przerwy, zwarcia, doziemienia, uaktywnienia czujki specjalnej.
Dodatkowo stacja z PC ma zaimplementowaną aplikację Integral Desktop – program przeznaczony do obsługi i nadzorowania instalacji na komputerach stacjonarnych. Wyświetla on odwzorowany 1:1 panel obsługi centrali Integral IP, stanowiąc tym samym narzędzie do prostego i wygodnego użytkowania w czasie rzeczywistym. Wersja językowa interfejsu może być dostosowana do preferencji operatora i dowolnie zmieniana – nawet podczas pracy oprogramowania. Zainstalowany jest również system wizualizacji zdarzeń SecoLOG.

W roku 2017 tablicę demo o wymiarach 4,5 m x 3,0 m zamontowano w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Zainstalowana na niej centrala Integral IP MXF to modułowy, redundantny systemem sygnalizacji pożarowej, zbudowany z odpowiednich podzespołów, konfigurowany i programowany dla spełnienia konkretnych potrzeb danej instalacji. Znalazły się na niej także elementy peryferyjne w technice X-LINE, przyciski symulujące przerwy, zwarcia, doziemienia, uaktywnienia czujki specjalnej. W sali demo zainstalowano również centralę sterowania gaszeniem Integral IP CXE (1 strefa gaszenia) oraz system zasysający z najnowszym technologicznie, wysokoczułym detektorem HD.

Ten system wczesnej detekcji dymu AirSCREEN ASD 535 (Aspiration Smoke Detection) składa się z jednego lub dwóch układów orurowania z otworami ssawnymi oraz jednostki oceniającej, wyposażonej w jeden lub dwa czujniki dymu o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z nadzorowanego pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej, a czujnik dymu kontroluje skład powietrza pod względem obecności cząstek dymu w zakresie zdefiniowanych parametrów granicznych. W przypadku ich pojawienia się, detektor natychmiast wyzwala alarm, umożliwiając odpowiednim służbom zwalczanie zjawisk pożarowych we wczesnej ich fazie.

Salę demo wyposażono ponadto w system wizualizacji SecoLOG IP V2.0. − efektywne narzędzie graficzne oparte na najnowocześniejszej technologii IP, służące do głównego dozoru systemu sygnalizacji pożarowej przez grupy interwencyjne: straż pożarną, ochronę budynku lub służby techniczne. Wszystkie komunikaty i stany podłączonych central sygnalizacji pożarowej mogą być prezentowane w przejrzysty sposób na jednym lub kilku stanowiskach obsługi komputerowej.

Naszym ostatnim przedsięwzięciem był montaż systemów pożarowych w lutym 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Na tablicy demonstracyjnej o wymiarach 1,5 m x 2,2 m zamontowano centralę Integral IP MXF, czyli modułowy, redundantny systemem sygnalizacji pożarowej wraz z elementami peryferyjnymi w technice X-LINE. Technika linii pętlowych Integral X-LINE jest dostępna we wszystkich centralach z rodziny systemów Integral IP i oferuje rozszerzone funkcje związane z nadzorowaniem i sterowaniem. Do jednej linii pętlowej (o maks. dł. 3500 m) można podłączyć do 250 elementów. Krótkie czasy inicjalizacji pętli umożliwiają szybkie jej uruchamianie również w przypadku podłączenia maksymalnej liczby elementów. Dodatkowo zamontowano przyciski symulujące przerwy, zwarcia, doziemienia i uaktywnienia czujki specjalnej.

Laboratoria Systemów Bezpieczeństwa
Warto wspomnieć, że w 2006 r. otworzono pierwszą w Polsce specjalność Bezpieczeństwo Obiektów i Informacji na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Ta wówczas nowa specjalizacja była przyczynkiem budowy Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa – ZLSA.
Zbudowanie unikalnego laboratorium było ogromnym wyzwaniem. Ze względu na wysokie koszty budowę rozpoczęto w 2008 r. dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów. Uroczyste otwarcie Zespołu Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa nastąpiło w marcu 2009 r.
Dwa stanowiska wyposażone zostały w rozwiązania Schrack Seconet. Stanowisko 27. współpracuje, za pośrednictwem łącza transmisyjnego, z cyfrowym systemem przeciwpożarowym IP firmy Schrack Seconet, a kolejne stanowisko umożliwia symulowanie różnych zagrożeń pożarowych.

 

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl