Strona główna Kontrola Dostępu Genetec ostrzega przed cyberzagrożeniami w starszych systemach kontroli dostępu

Genetec ostrzega przed cyberzagrożeniami w starszych systemach kontroli dostępu

W związku ze stale rosnącym wzrostem cyberprzestępczości Genetec, wiodący dostawca technologii w zakresie zunifikowanych rozwiązań zabezpieczeń, bezpieczeństwa publicznego i business intelligence, ostrzega organizacje mające starsze systemy kontroli dostępu, aby zachowywały czujność w zakresie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

– Wiele organizacji korzysta z systemów kontroli dostępu sprzed co najmniej 10 lat. Chociaż te systemy nadal umożliwiają pracownikom wchodzenie i wychodzenie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wykorzystują technologie, które są wyjątkowo podatne na współczesne cyberzagrożenia – powiedział Christian Morin, wiceprezes ds. inżynierii produktów i dyrektor ds. bezpieczeństwa w Genetec.

Luki w starszych systemach kontroli dostępu mogą stanowić duże ryzyko włamania. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać słabości zarówno w poświadczeniach systemu KD, jak i kontrolerów, serwerów, czytników lub stacjach roboczych podłączonych do sieci. Gdy cyberprzestępca naruszy dane uwierzytelniające systemu KD, może przejść do sieci organizacji i przejąć kontrolę nad innymi systemami budynku, przeglądać i kraść poufne dane z wewnętrznych rejestrów lub przeprowadzać ataki mające na celu wyłączenie kluczowych systemów.

Firmy, które doświadczą cyberataków, płacą za to wysoką cenę. Średni koszt po naruszeniu danych wzrósł z 4,24 mln USD w 2021 r. do 4,35 mln USD w 2022 r. Dlatego edukowanie pracowników na temat zagrożeń związanych ze starszymi systemami i korzyści, jakie mogą zaoferować nowe rozwiązania zapewniające organizacjom bezpieczny dostęp, nigdy nie było tak ważne.

Najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa

Aby poprawić cyberbezpieczeństwo systemów kontroli dostępu, Genetec zaleca następujące kroki:

  • Zaktualizuj system. Starsze systemy nie zostały stworzone z myślą o współczesnych zagrożeniach. Oceniając nowy lub modernizując istniejący system, upewnij się, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowym elementem kryteriów wyboru dostawcy.
  • Używaj zaawansowanych bezpiecznych danych uwierzytelniających i najnowszych protokołów komunikacyjnych w celu zabezpieczenia transmisji danych, ponieważ starsze dane uwierzytelniające można sklonować za pomocą łatwo dostępnych narzędzi.
  • Edukuj pracowników i partnerów na temat najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i upewnij się, że często zmieniają hasła.
  • Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania i instaluj je, gdy tylko będą dostępne.
  • Użyj scentralizowanego systemu zarządzania dostępem, aby zapewnić wirtualne i fizyczne uwierzytelnianie i autoryzację pracowników w celu lepszej kontroli i wydajniejszej konserwacji twoich systemów.
  • Stwórz specjalną sieć systemów kontroli dostępu, tak aby istniała wyraźna segregacja sieci według ich przeznaczenia.
  • Wybierz dostawcę zabezpieczeń, który może wykazać zgodność z ustalonymi certyfikatami bezpieczeństwa.
  • Upewnij się, że system kontroli dostępu wykorzystuje sprawdzone standardy szyfrowania danych oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
  • Współpracuj z partnerem, który skutecznie zarządza ryzykiem w łańcuchu dostaw, dysponuje zespołem do monitorowania cyberzagrożeń i zapewnia częste aktualizacje oprogramowania oraz umieszczanie łat w razie potrzeby.

Technologia w systemach kontroli dostępu przeszła w ostatnich latach ogromną transformację. Klienci stopniowo uwalniają się od autorskich i zamkniętych rozwiązań i domagają się bardziej elastycznych i otwartych. Myślący przyszłościowo producenci technologii wprowadzili nowy rodzaj bardziej bezpiecznych rozwiązań cybernetycznych, które oferują korzyści wykraczające poza blokowanie i odblokowywanie drzwi.

Zunifikowany system kontroli dostępu Genetec Security Center Synergis™ wykorzystuje najnowsze standardy bezpieczeństwa cybernetycznego do zabezpieczania komunikacji, serwerów i danych. Może nie tylko chronić pracowników i aktywa organizacji, ale także pomóc im w usprawnieniu operacji biznesowych i podejmowaniu decyzji. Wybierając system kontroli dostępu oparty na protokole IP o otwartej architekturze, organizacje mają swobodę aktualizacji do najnowszej obsługiwanej technologii w dowolnym momencie, poruszania się we własnym tempie i pracy w ramach dostępnego budżetu.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz białą księgę Genetec Zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane ze starszymi systemami kontroli dostępu.

O firmie Genetec
Genetec jest innowacyjną firmą technologiczną z szerokim portfolio rozwiązań obejmujących zabezpieczenia, systemy inteligentne i operacyjne. Sztandarowy produkt firmy, Security Center, jest platformą o architekturze otwartej, która łączy system monitoringu wizyjnego oparty na protokole IP, kontrolę dostępu, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR), komunikację i analizy. Genetec opracowuje także rozwiązania i usługi oparte na chmurze, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie poziomu inteligencji operacyjnej dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw, transportu i społeczeństwa. Założony w 1997 r., z siedzibą w Montrealu w Kanadzie, Genetec obsługuje swoich globalnych klientów za pośrednictwem rozległej sieci sprzedawców, integratorów, certyfikowanych partnerów handlowych i konsultantów w ponad 80 krajach.
Więcej informacji: www.genetec.com