Strona główna Bezpieczne miasto Genetec pomaga usprawnić zarządzania budynkami biurowymi w Bukareszcie

Genetec pomaga usprawnić zarządzania budynkami biurowymi w Bukareszcie

Budynek biurowy w Bukareszcie

Budynki biurowe w Bukareszcie stają się coraz bardziej interaktywne, wydajne i bezpieczne. Dzieje się tak po części dlatego, że Forte Partners, innowacyjny deweloper, współpracuje z wiodącymi dostawcami zabezpieczeń i integratorami w celu usprawnienia zarządzania zasobami budynków.

Firma Forte Partners jest odpowiedzialna za wiele inwestycji budowlanych w Bukareszcie, obsługując szereg firm krajowych i międzynarodowych. Dąży nieustannie do tego, aby najemcy mogli w pełni wykorzystać potencjał budynków, pomagając im w maksymalnym wykorzystaniu zasobów i budowaniu większego poczucia wspólnoty.

Znajdowanie nowych sposobów oferujących większą wartość

Partnerzy Forte Partners mają szerszą, bardziej perspektywiczną wizję rozwoju nieruchomości. Poza projektowaniem eleganckich nowoczesnych budynków ich celem jest również oferowanie najemcom większej wartości poprzez zapewnienie wyższego poziomu wydajności budynku. Aby to osiągnąć, firma zaczęła poszukiwać sposobów na zebranie danych z różnych zasobów dostępnych dla użytkowników, takich jak parkingi, indywidualne biurka, sale konferencyjne itp., i udostępnianie tych informacji najemcom. Dzięki temu mogą oni lepiej zrozumieć codzienne działania i wprowadzać ulepszenia.

Wzbogacenie doświadczeń dzięki Genetec Security Center

Współpracując z integratorem systemu, firmą Helinick, Forte Partners wdrożyło system Genetec™ Security Center. Ta zunifikowana platforma bezpieczeństwa połączyła w jednym rozwiązaniu systemy dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i zarządzania zasobami.
Początkowo głównym celem było śledzenie wykorzystania parkingu. Po pewnym czasie okazało się, że łączne dane z Security Center pokazują, iż najemcy wykorzystują tylko ok. 50% dostępnego parkingu. To spostrzeżenie skłoniło firmę Forte Partners do zastanowienia się, w jaki sposób można pomóc w lepszym wykorzystaniu zasobów budynku. Docelowo planowano zapewnienie najemcom bardziej zintegrowanego pakietu funkcji.

Firma Forte Partners dostrzegła, że Security Center można wykorzystać elastycznie, jako cyfrowy kanał do zarządzania udogodnieniami w budynku. Dzięki intuicyjnej i ujednoliconej platformie najemcy mogliby widzieć dostępność zasobów w czasie rzeczywistym, a następnie zarezerwować miejsce na parkingu, przydzielić biurko i zabezpieczyć sale konferencyjne na cały dzień.

Najemcy będą mogli również korzystać ze swoich smartfonów, aby uzyskać dostęp do budynku, otwierać i zamykać drzwi oraz zarządzać windami. Dzięki technologiom NFC i Bluetooth te funkcje umożliwiały bezdotykowe wchodzenie do budynku i wychodzenie z niego, co miało kluczowe znaczenie w czasie pandemii.

– Wiedzieliśmy, że musimy połączyć wiele różnych aspektów optymalizacji budynku, i czuliśmy, że ujednolicona platforma łącząca parking, kontrolę dostępu i dozór wizyjny pomoże uprościć i usprawnić wszystkie te systemy – wyjaśnia Mihai Gheorghe, kierownik ds. produktów w firmie Helinick.

Lepsze zarządzanie zasobami dzięki aplikacji SpotUs

Dążąc do poprawy ogólnego doświadczenia najemców, Forte Partners ściśle współpracowało z firmami Helinick i Genetec w celu opracowania nowego zintegrowanego rozwiązania, które pomogłoby najemcom i ich pracownikom cyfrowo zarządzać zasobami budynku.

Za pomocą zestawu narzędzi programistycznych (SDK) firmy Genetec zespół był w stanie połączyć dostęp do budynku, usługi wspólne, inteligentne systemy biurowe, parkingi i rezerwację biurka (hot desk) w jedną aplikację o nazwie SpotUs. Obecnie ta nowa platforma oprogramowania do zarządzania zasobami umożliwia najemcom i członkom organizacji korzystanie z aplikacji mobilnej w celu rezerwowania zasobów, sprawdzania ich dostępności, a nawet zapraszania gości do korzystania z zasobów (miejsc parkingowych, biurek, sal konferencyjnych itp.) w dowolnym momencie.

Użytkownicy mogą również bez problemów łączyć się z innymi członkami społeczności, zasobami i usługami oferowanymi w miejscu pracy. Ponad 7000 użytkowników z wielu biur w Bukareszcie ma obecnie dostęp do aplikacji, a reakcja na nią jest pozytywna.

– Tak dużą częścią naszego życia zarządzamy za pomocą smartfonów, więc dlaczego nasze budynki miałyby być inne? – pyta retorycznie Mihai Gheorghe.

– Użytkownicy byli zachwyceni tym rozwiązaniem. Cenią elastyczność i swobodę, które zapewnia aplikacja pozwalająca im pracować bardziej efektywnie w nowym hybrydowym modelu pracy. Widzimy, że najemcy czerpią więcej korzyści ze swoich środowisk pracy. Zwiększona cyfryzacja rynku nieruchomości jest kluczowym trendem i stanowi istotną część naszej strategii biznesowej – dodał Stephen Burke, dyrektor ds. budownictwa w Forte Partners.

Forte Partners widzi jasną ścieżkę rozwoju aplikacji SpotUs. Logicznym kolejnym krokiem jest zintegrowanie aplikacji z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Pozwoli to użytkownikom na personalizację ich przestrzeni roboczej i zdalną regulację różnych ustawień, takich jak oświetlenie i ogrzewanie. Przykładowo, korzystając z Security Center i SpotUs, najemcy mogliby stworzyć własne ustawienia, które określałyby, że oświetlenie jest automatycznie włączane, gdy ktoś wejdzie do sali konferencyjnej.

Firma Forte Partners chce również zachęcić najemców do korzystania z aplikacji w celu nawiązywania kontaktów, aby zwiększyć poczucie wspólnoty w budynkach. Dostrzegają również możliwość pomocy najemcom w nawiązaniu kontaktu z okolicznymi firmami.
Jak mówi Jakub Kozak, regionalny menedżer ds. sprzedaży w firmie Genetec: Jesteśmy pod wrażeniem pomysłowości, jaką nasi partnerzy i użytkownicy końcowi wnoszą we wdrażanie naszej zunifikowanej platformy. W tym przypadku Forte Partners i Helinick odgrywają ważną rolę w rozwoju branży, wspierając nowe modele pracy oraz stanowiąc przykład i tworząc społeczności.

Od momentu nawiązania współpracy z firmami Helinick i Genetec firma Forte Partners stworzyła bardziej cyfrowy i połączony portfel nieruchomości, który wspomaga zmieniające się zwyczaje pracy najemców. Firma pomaga organizacjom na całym świecie interpretować dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są wykorzystywane ich zasoby, oraz tworzyć bardziej angażujące i efektywne doświadczenia dla pracowników i gości. Co więcej, pomagają one ludziom łączyć się w bardziej dogodny sposób, tworząc bardziej przyjazne, połączone społeczności.

Nazwa
Forte Partners
Branża
Zarządzanie budynkami
Lokalizacja
Bukareszt, Rumunia
Produkty
Security Center, Genetec Software Development Kit
Partnerzy
Helinick

O firmie Genetec
Genetec jest innowacyjną firmą technologiczną z szerokim portfolio rozwiązań obejmujących zabezpieczenia, systemy inteligentne i operacyjne. Sztandarowy produkt firmy, Security Center, jest platformą o architekturze otwartej, która łączy system monitoringu wizyjnego oparty na protokole IP, kontrolę dostępu, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR), komunikację i analizy. Genetec opracowuje także rozwiązania i usługi oparte na chmurze, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie poziomu inteligencji operacyjnej dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw, transportu i społeczeństwa. Założony w 1997 r., z siedzibą w Montrealu w Kanadzie, Genetec obsługuje swoich globalnych klientów za pośrednictwem rozległej sieci sprzedawców, integratorów, certyfikowanych partnerów handlowych i konsultantów w ponad 80 krajach.
Więcej informacji: www.genetec.com