Strona główna Infrastruktura krytyczna Jak radzić sobie z wyzwaniami w ochronie obwodowej?

Jak radzić sobie z wyzwaniami w ochronie obwodowej?

Zewnętrzne ogrodzenie fabryki

Prasanth Aby Thomas
asmag.com


W ostatnich latach systemy ochrony obwodowej znacznie rozwinęły się pod względem technologii. Obecnie ochrona obwodowa nie polega już na zakopywaniu kabli w ziemi. Pomimo szybkiego postępu specjaliści i klienci nadal muszą stawić czoło poważnemu wyzwaniu związanemu z ochroną obwodową. Najbardziej uciążliwe są fałszywe alarmy.

– Najlepszym sposobem na ich pokonanie jest po prostu posiadanie systemu, który sygnalizuje o tym, co jest dla nas istotne – twierdzi Jammy DeSousa, starszy menedżer ds. produktów bezpieczeństwa w Johnson Controls. – Gdy system generuje zbyt wiele uciążliwych alarmów, przestaje być narzędziem skutecznym.

Popyt na bardziej inteligentne systemy

Problem fałszywych alarmów nie jest nowy. Występują one częściej, niż się większości wydaje. Obniżają skuteczność zabezpieczenia, są też główną przyczyną dużych strat. Biorąc pod uwagę ponoszone koszty, wiele rządów nakłada kary za zbyt dużą liczbę fałszywych alarmów. Wszystkie te czynniki, a także potrzeba posiadania systemów ekonomicznie uzasadnionych spowodowały wzrost zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony obwodowej.

– W przeszłości dostępne na rynku technologie nie w każdym przypadku były rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie dla klientów mających rozległy teren do ochrony. Obecnie oferowane technologie są przystępne cenowo dla masowego odbiorcy. Coś, co kiedyś było poza zasięgiem budżetu klienta, dzisiaj jest łatwo dostępne – mówi J. DeSousa. Jeśli chodzi o ograniczenie liczby fałszywych alarmów, obecnie na rynku jest wiele skutecznych rozwiązań.

Niezbędne rozwiązania dla ochrony obwodowej

W systemach ochrony perymetrycznej pojawia się wiele innowacji. Jeśli wdrożona technologia nie jest oparta na rozwiązaniach wizyjnych, weryfikacja zdarzenia alarmowego jest pierwszym krokiem w procesie ochrony. Do niezbędnych rozwiązań zabezpieczeń technicznych w ochronie obwodowej należy system zarządzania sygnałem wizyjnym dla całego terenu.

– Nie można zakładać, że ktoś monitoruje tylko obszar w jego pobliżu, może on monitorować kilka obiektów czy kampusów – podkreśla J. DeSousa. – Bardzo ważne, aby mieć obraz z kamery i mapę terenu w celu lepszego oglądu sytuacji. Jeśli chodzi o innowacje, granice nie zawsze dotyczą zewnętrznych ogrodzeń nieruchomości.
Zmiana definicji obwodu stwarza nowe wymagania i możliwości. Zależy to także od specyfiki obiektu czy przedsiębiorstwa. Czasami granica może być wyznaczona w obrębie obszaru, który ma określone strefy zabezpieczone i niezabezpieczone, np. w szpitalu.

Czynniki, jakie należy uwzględniać w ochronie obwodowej

Choć technologia ochrony staje się coraz bardziej innowacyjna, przed zainstalowaniem jakiegokolwiek rozwiązania nadal należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Należy przede wszystkim poznać specyfikę zabezpieczanego obiektu – jego wielkość, położenie i ukształtowanie terenu.

– To pozwoli ustalić, jaki rodzaj technologii należy wybrać, np. czy zastosować technologię perymetryczną wspieraną algorytmami AI, czy starszą technologię, np. zakopywane w ziemi kable sensoryczne – kontynuuje J. DeSousa. – Ochrona obwodowa nie jest łatwym zagadnieniem, to nie jest prosty wybór bieli lub czerni. Zrozumienie wielkości i złożoności obszaru oraz przeprowadzenie z klientem analizy zagrożeń może pomóc w wyborze najskuteczniejszego rozwiązania.

Przykładowo, niektóre obszary muszą być monitorowane pod kątem określonego poziomu aktywności, a możliwość filtrowania tego, co jest dozwolone, jest bardzo ważna.

Inne wyzwania, które należy rozważyć

Fałszywe alarmy są głównym problemem, ale skuteczność systemu ochrony obwodowej ograniczają także inne kwestie. Jammy DeSousa zauważa, że choć radar zdecydowanie zyskał na popularności, to występujące spore nierówności ochranianego terenu lub wysoka roślinność mogą stanowić problem.

– Z tego powodu, stosując tego typu rozwiązania, musimy brać pod uwagę topografię – mówi J. DeSousa. – Kolejnym rozwiązaniem, które cieszy się większym popytem, jest sztuczna inteligencja. Dziś możemy już efektywnie wykorzystywać kamery do obserwacji obszarów wzdłuż obwodu i na tej podstawie wykrywać dokładnie to, na czym zależy klientowi, tzn. wtargnięcie człowieka, a nie pojawienie się zwierzęcia. Możemy wykorzystać obraz z kamer CCTV do skutecznego rozróżniania obiektów znajdujących się w pobliżu granicy.

W sektorze ochrony obwodowej są wprowadzane innowacje, a do stosowanych rozwiązań wkraczają nowe technologie. Nadal jednak pozostają problemy, takie jak fałszywe alarmy, które zwiększają zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania mogące je weryfikować i zapewniać lepszą ochronę. W przyszłości mogą stać się priorytetem dla klientów starających się unikać strat i zbędnych kosztów.

Coraz więcej klientów preferuje analitykę wizyjną w ochronie obwodowej

Ochrona perymetryczna to ważny element polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Do niedawna ograniczano się do takich urządzeń, jak kamery CCTV/VSS, bariery podczerwieni, rzadziej wykorzystywano radary i lidary. Obecnie analityka wideo, którą stosuje się w każdym aspekcie dozoru wizyjnego, staje się popularna również
w ochronie obwodowej.

Na łamach serwisu asmag.com Fabio Marti, wiceprezes ds. marketingu w firmie Azena, powiedział, że obserwuje zdecydowany wzrost zapotrzebowania na analitykę wizji w rozwiązaniach ochrony obwodowej.

– Zastosowanie analityki wideo rośnie wykładniczo ze względu na dokładność i zaawansowanie dzięki dodaniu sztucznej inteligencji – mówi Fabio Marti. – Kamery, które mogą przetwarzać sygnały wizyjne z wykorzystaniem analityki opartej na sztucznej inteligencji, mogą dokładniej wykrywać anomalie na obrazie i weryfikować je jako potencjalne zagrożenia lub fałszywe alarmy oraz pomagać operatorom w określeniu odpowiedniego poziomu reakcji.

Przykładowo kamery wyposażone w algorytmy przekraczania linii i wykrywania broni mogą ostrzegać operatorów, że człowiek nie tylko wszedł na teren strefy, ale także wykryto u niego broń. W centrum monitoringu taki alarm jest wstępnie weryfikowany pod kątem zwiększonego zagrożenia, a operatorzy są natychmiast powiadamiani o poziomie priorytetu tego zdarzenia alarmowego.

Z ochroną perymetryczną wiąże się kilka problemów. Zagrożenia występujące na granicy terenu przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej wyrafinowane. Wzrost popularności dronów i technologii detekcyjnych stwarza nowe rodzaje wyzwań.

– Rośnie złożoność pracy centrum monitoringu – zauważa F. Marti. – Operatorzy muszą monitorować wszystko, począwszy od systemów alarmowych i dozoru wizyjnego, poprzez systemy pogodowe i czujniki środowiskowe, media społecznościowe, skończywszy na innych funkcjach biznesowych, takich jak zarządzanie flotą czy bezpieczeństwo podróży kadry kierowniczej i personelu.

Analityka wideo z AI może rozwiązać wiele spośród tych problemów, automatyzując pewne działania i zapewniając, że osoby podejmujące decyzje mogą skupić swoją uwagę na elementach o wyższym priorytecie.

Jak analityka wideo pomaga w ochronie obwodowej

Fabio Marti zwrócił uwagę, że klienci wybierają analitykę wideo z kilku powodów. Może być ona stosowana np. jako pierwsza linia obrony na granicy posesji w celu wstępnego filtrowania przychodzących alarmów.

Możliwość pełniejszej automatyzacji zweryfikowania alarmów oznacza, że operatorzy w centrum monitoringu obsługują mniejszą liczbę zdarzeń alarmowych i mogą skoncentrować swoje wysiłki na przychodzących alarmach, które zostały już wstępnie zakwalifikowane jako wymagające reakcji. Dzięki temu operatorzy będą mieli możliwość monitorowania obrazów z dodatkowych kamer lub z większej liczby obiektów w centralnej lokalizacji albo większego obszaru geograficznego przy tej samej liczbie pracowników.

– Możliwość automatycznej korelacji sygnałów z innych systemów, np. kontroli dostępu lub wykrywania włamań, z obrazem wideo powiązanym ze zdarzeniem może również pomóc w wykryciu przyczyny fałszywego alarmu – kontynuuje F. Marti. – Może to oznaczać zdiagnozowanie różnicy między zdarzeniem związanym z bezpieczeństwem, które wymaga natychmiastowej reakcji, a usterką mechaniczną, która zamiast wysłania pracownika ochrony może wymagać wezwania technika lub złożenia zlecenia naprawy.

Integracja systemów jeszcze bardziej zwiększa korzyści. Kamery zintegrowane z systemem kontroli dostępu mogą dostarczać dane wizyjne z serii nieudanych odczytów karty przez uprawnionego użytkownika, wskazując potencjalną usterkę czytnika lub karty. Seria zwiększonych zdarzeń alarmowych przy drzwiach może również sygnalizować poluzowanie styków, jeśli kamery pokazują, że w tym czasie nie było tam żadnej osoby. Te możliwości mogą również zapewnić dodatkowe korzyści wykraczające poza prostą ochronę obwodową.

Uwagi końcowe

W miarę, jak coraz więcej klientów uświadamia sobie korzyści zapewniane przez analitykę wizyjną, również w systemach ochrony obwodowej obserwuje się wzrost popytu na nią. Problemy takie jak COVID-19 i obawy ekonomiczne zwiększyły zapotrzebowanie na lepszą, efektywniejszą ochronę zapewnianą przy mniejszej liczbie personelu w terenie. Analityka wideo jest w stanie sprostać tym wymaganiom.