Strona główna Transport i logistyka Hikvision Parcel Tracking: wydajniejsze śledzenie paczek w systemach magazynowych

Hikvision Parcel Tracking: wydajniejsze śledzenie paczek w systemach magazynowych

Bezpieczeństwo magazynu oraz efektywność operacji to priorytety operatorów magazynowych. Hikvision oferuje im kompleksowe rozwiązanie – Hikvision Parcel Tracking.
Bartłomiej Skórski

Rozwiązanie oferowane przez Hikvision skupia się na czterech kluczowych obszarach związanych z obsługą przesyłek wewnątrz magazynu: podniesieniu ogólnego poziomu bezpieczeństwa za pomocą zaawansowanych rozwiązań z zakresu ochrony, usprawnieniu zarządzania ruchem w magazynie, zwiększeniu możliwości planowania operacji w dokach załadunkowych oraz monitorowaniu przesyłek. Całość stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania magazynem, którego celem jest uzyskanie maksymalnie bezpiecznego i inteligentnego środowiska magazynowego.

Funkcje systemu

  • Precyzyjne wyszukiwanie paczek dzięki zapisowi wideo prowadzonemu w punktach kontrolnych umożliwia szybkie rozpatrywanie problemów.
  • Połączone wideo na węzłach przenośnikowych zapewnia śledzenie całego procesu.
  • Statystyki obsługi paczek na każdym węźle umożliwiają, w porównaniu z innymi systemami, lepszą weryfikację ilościową.

Wydajne rozwiązania z funkcją wizualizacji

Każdego dnia operatorzy centrów dystrybucyjnych napotykają różne wyzwania związane z niezadowalającymi doświadczeniami klientów oraz skargami wynikającymi z utraty lub uszkodzenia towarów. Istniejące na rynku systemy zarządzania magazynem oraz systemy monitoringu wizyjnego działają niezależnie od siebie, co może prowadzić do braku dowodów wideo oraz komplikacji w odzyskiwaniu konkretnej informacji na temat paczek lub nagrań w celu ustalenia źródła problemu i identyfikacji odpowiedzialnych osób. Niemożność śledzenia paczek podczas ich transportu przenośnikiem, szczególnie gdy jest on np. wielowęzłowy, może prowadzić do zablokowania przenośnika lub skierowania przesyłek ich w błędne miejsce.

Hikvision zapewnia wydajne rozwiązanie do śledzenia przesyłek z funkcją wizualizacji, które usprawnia monitorowanie łańcucha dostaw, poprawiając jednocześnie ogólną wydajność. Dane z systemu monitoringu wizyjnego i systemu odczytu kodów kreskowych są dopasowywane i archiwizowane na platformie HikCentral według czasu, miejsca, identyfikatora przesyłki i wideo. Co więcej, system monitoringu wizyjnego można zintegrować z wieloma systemami odczytu kodów kreskowych innych firm, by zwiększyć jego elastyczność.

Śledzenie przesyłek

Korzyści z wdrożenia systemu Hikvison Parcel Tracking to m.in. przyspieszenie rozpatrywania spraw klientów dzięki zintegrowanemu systemowi i szybkiemu zlokalizowaniu wideo paczek na podstawie identyfikatorów paczek, a także możliwość śledzenia ruchu paczek niezależnie od tego, jak skomplikowany jest system przenośnikowy. Do śledzenia wykorzystywane są widzenie maszynowe i kamery konwencjonalne. Hikvision Parcel Tracking ułatwia przeprowadzanie inwentaryzacji liczby paczek oraz szybkiego wykrywania utraty lub przypadkowego pomijania przesyłek za pomocą zintegrowanej platformy HikCentral służącej do zarządzania wszystkimi systemami.

Śledzenie przesyłek na stanowiskach kontroli jakości i pakowania zapewnia łatwe rozpoznawanie i śledzenie paczek na każdym etapie ich drogi przez magazyn. Możliwa jest także archiwizacja i dopasowanie danych: czas, miejsce, indentyfikator paczki, materiał wideo. Wszystko dzięki integracji systemu monitoringu wideo (śledzenie przesyłek) z systemem odczytu kodów kreskowych. Śledzenie ruchu paczek na stanowiskach pakowania jest bardziej efektywne dzięki połączeniu kamer Hikvision i skanerów kodów z tym samym rejestratorem wideo oraz integracji z systemami odczytu kodów kreskowych firm trzecich. Dzięki statystykom obsługi paczek na każdym węźle weryfikacja ilościowa jest efektywniejsza w porównaniu z innymi systemami przenośnikowymi.

Śledzenie przesyłek na systemach przenośnikowych jest intuicyjne nawet w przypadku funkcjonowania bardzo złożonych systemów przenośnikowych. Możliwe jest np. śledzenie całej trasy paczki niezależnie od tego, jak skomplikowany jest system przenośnikowy oraz odtworzenie wideo z zapisem trasy dowolnej paczki uwiecznionym przez serię połączonych kamer; wszystkie powiązane nagrania mogą być łączone i eksportowane jako jeden plik do łatwego przejrzenia. W tym celu wystarczy wyposażyć węzły początkowe i krzyżowe na taśmie przenośnikowej w inteligentne czytniki kodów i kamery IP, a resztę taśmy w kamery konwencjonalne. Ponadto dzięki integracji z systemami odczytu kodów kreskowych firm trzecich można szybko kontrolować liczbę przesyłanych paczek dzięki statystykom obsługi paczek na każdym węźle. ⦁

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
bartholomew.skorski@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/