Strona główna Rozległe i rozproszone IFTER EQU FSI – dedykowany do systemów ppoż. system wizualizacji i integracji

IFTER EQU FSI – dedykowany do systemów ppoż. system wizualizacji i integracji

W Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 13 czerwca 2018 r. w grupie wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Krajowego Systemu Oceny i Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych znalazła się grupa wyrobów zdefiniowana jako „Systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe – zestawy: systemy do wizualizacji i/lub sterowania”. Skutkiem wejścia w życie tego rozporządzenia po 31 grudnia 2020 r. jest prawny zakaz instalacji wizualizacji do systemów ppoż. nieposiadających stosownej deklaracji i oceny.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na system spełniający wymagania rozporządzenia firma IFTER stworzyła nową linię produktową IFTER EQU Fire Systems Integrator. To kontynuacja produkowanych przez naszą firmę od 20 lat systemów integracyjnych i wizualizacyjnych, znanych i cenionych przez instalatorów i inwestorów.

IFTER EQU FSI składa się nie tylko z oprogramowania, ale też z urządzeń, które zostały poddane szczegółowym badaniom w CNBOP. Całość jest zamknięta w kompaktowej (jak na liczbę wykorzystywanych elementów) obudowie o klasie szczelności IP54, zapewniającej ochronę przed próbami penetracji drutem, ochronę przed pyłem i bryzgami wody z dowolnego kierunku. Tak wysoki poziom ochrony umożliwia montaż szafy w miejscach trudnych eksploatacyjnie i poprawną jej pracę podczas akcji gaszenia pożaru. Dzięki temu ekipy gaszące mają stały podgląd na rozprzestrzenianie się pożaru, a nie tylko sam moment jego wykrycia.

Dużą uwagę poświęcono zasilaniu systemu – ma ochronę przeciwprzepięciową 20 kA i zabezpieczenia wyłącznikami nadprądowymi. Kolejny stopień zabezpieczeń stanowią zasilacze buforowe certyfikowane, o odpowiedniej liczbie akumulatorów, zasilające nie tylko centralę sterującą i DSO, ale także serwer. Wydzielenie mechaniczne sekcji zasilania 230 VAC i zasilanie wszystkich urządzeń napięciem bezpiecznym podnosi poziom bezpieczeństwa i ułatwia pracę serwisowi. Również wszelkie podłączenia urządzeń zewnętrznych do sieci komputerowej są zabezpieczone do 150 A, co praktycznie uniemożliwia przedostanie się do szafy przepięć od strony infrastruktury sieciowej.

IFTER EQU FSI, oprócz obsługi wielu typów central sygnalizacji pożarowej, może też – dzięki swobodnie definiowanym algorytmom pożarowym – wykonywać samodzielnie sterowania poprzez wbudowaną centralę sterującą. Każda z central może obsługiwać od 2 do 6 pętli z maks. 762 modułami sterującymi. Innowacją względem konkurencji jest pełna integracja z DSO, poczynając od swobodnego sterowania (z wizualizacji) komunikatami głosowymi, po sterowania wyjściami i monitorowanie wejść kontrolnych. Wbudowane algorytmy analizy zagrożeń, w zależności od lokalizacji pożaru i trudności np. z otwarciem drzwi ewakuacyjnych, będą dynamicznie zmieniały kierunek ewakuacji w celu jej optymalnego przeprowadzenia. Wspierając operatora, może dynamicznie sterować mikrofonem centrali DSO i informować go, do których stref powinien nadać komunikat.

IFTER EQU FSI integruje systemy SSP, SSWiN, KD, CCTV (VSS) czy automatyki budynkowej, ma również rozbudowane możliwości wizualizacyjne tych systemów. Oprócz klasycznej wizualizacji można wykonywać widoki oparte na podkładach wektorowych, w pełni skalowalne i z przesuwaniem planów architektonicznych, oraz widoki oparte na przeglądarkach WEB. Zwłaszcza wykorzystanie wizualizacji WEB pozwala na wyposażenie ochrony w urządzenia mobilne umożliwiające stałe monitorowanie rozprzestrzeniania się pożaru czy też zmianę kierunków ewakuacji poza pomieszczeniem monitoringu.

Celem stworzenia IFTER EQU Fire Systems Integrator było nie tylko umożliwienie inwestorom spełnienia wymagań nowego rozporządzenia, ale przede wszystkim dostarczenie nowoczesnego i innowacyjnego rozwiązania, upraszczającego obsługę skomplikowanych rozwiązań i zwiększającego skuteczność ochrony.

IFTER Jerzy Taczalski
21-025 Niemce,
Wola Niemiecka 78c
ifter@ifter.com.pl
www.ifter.com.pl