Strona główna Rozległe i rozproszone System sygnalizacji pożarowej ZETTLER PROFILE FLEXIBLE – technologie jutra dostępne już dziś

System sygnalizacji pożarowej ZETTLER PROFILE FLEXIBLE – technologie jutra dostępne już dziś

Systemy sygnalizacji pożarowej są obecne na rynku budowlanym od kilku dziesięcioleci. Swój najbardziej intensywny rozwój technologiczny przeżywały w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy to systemy konwencjonalne zaczęły być stopniowo unowocześniane i powoli wypierane przez coraz bardziej nowoczesne systemy adresowalne.

Wydaje się, że od początku XXI w. rozwój technologiczny systemów sygnalizacji pożarowej nieco wyhamował i nie jest już tak intensywny. Ale jest to spostrzeżenie nieco chybione, ponieważ w tym czasie powstało wiele nowoczesnych rozwiązań, które wpłynęły nie tylko na szybkość i skuteczność wykrywania pożarów. Rozwiązania opracowane w ostatnich 20 latach miały znaczący wpływ na niezawodność, odporność i wygodę użytkowania systemów sygnalizacji pożarowej.

Zettler – lider nowoczesnych technologii w detekcji pożarów

Marka produktów sygnalizacji pożarowej Zettler od lat korzysta z wielu nowoczesnych rozwiązań mających nie tylko zapewnić skuteczne wykrywanie pożarów, ale również takich, które w znacznym stopniu ułatwiają użytkownikowi końcowemu bezproblemowe korzystanie z systemu przez długi czas. Podstawą funkcjonowania najnowszych centrali Zettler Profile Flexible jest autorska technologia MZX, i jej dwa główne filary:

1. Protokół komunikacyjny MZX

Digital – cyfrowy protokół komunikacji, z którego korzystają wszystkie elementy pętlowe w systemach opartych na technologii MZX: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, adresowalne moduły pętlowe. Jego unikalną cechą jest możliwość tworzenia w zasadzie dowolnej topologii pętli dozorowej i bardzo wysoka odporność na zakłócenia elekromagnetyczne pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Jest to istotna zaleta, zwłaszcza w budynkach pełnych nowoczesnych technologii oraz pokrytych gęstą siecią okablowania i łączności bezprzewodowej. Protokół oparty jest na technice modulacji częstotliwości sygnału (Frequency-Shift Keying, FSK), która pozwala na stosowanie okablowania nieekranowanego czy instalowanie pętli dozorowej w strefach potencjalnie narażonych na zakłócenia EMC, bez wpływu na stabilność i skuteczność komunikacji centrali z urządzeniami pętlowymi.

2. Algorytm detekcji FastLogic

Powstały we współpracy z Uniwersytetem w Duisburgu jest oparty na algorytmach logiki rozmytej (Fuzzy logic). Odgrywa kluczową rolę w niezawodnym wykrywaniu pożarów przez czujki optyczne dymu, zapewniając jednocześnie maksymalną odporność przed alarmami fałszywymi. FastLogic jest podstawowym narzędziem central Zettler Profile Flexible stosowanym w celu szybkiej, bezbłędnej oceny zagrożenia pożarowego, pozwalającym jednocześnie odrzucić potencjalnie fałszywe zadziałania czujek dymu od takich źródeł, jak para wodna, kurz czy pył.

Czujki wirtualne

Technologia detekcji w nowoczesnych systemach sygnalizacji pożarowej coraz częściej bazuje na stosowaniu czujek wielosensorowych. Wprawdzie takie rozwiązanie nie jest nowe i stosuje je wielu producentów, ale Zettler zadbał o szereg innowacji również w tym zakresie. Podstawową cechą czujek wielosensorowych Zettler 6. generacji jest możliwość zastosowania techniki czujek wirtualnych, co daje projektantowi i inżynierowi uruchomień zupełnie nowe możliwości w kwestii doboru trybów pracy i sposobu współdziałania poszczególnych sensorów w obszarze pojedynczej czujki.

Kluczową cechą jest tu możliwość niezależnego zaprogramowania każdego z sensorów w danej czujce, co pozwala np. „stworzyć” dwie lub nawet trzy niezależnie działające czujki, mimo że znajdują się one w jednej fizycznej obudowie. Co więcej, te wirtualne czujki pożarowe mogą również ze sobą współpracować (np. na zasadzie koincydencji), dając dodatkowe narzędzie np. w celu wykluczenia przypadkowego zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej.

Więcej informacji na stronie www.zettlerfire.com

Johnson Controls International
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
pawel.jozwik@jci.com