Strona główna Bezpieczne miasto Instalacje bezpieczeństwa pożarowego oparte na produktach z oferty Schrack Seconet Polska −...

Instalacje bezpieczeństwa pożarowego oparte na produktach z oferty Schrack Seconet Polska − wybrane przykłady

Na świecie, w tym także w Polsce, wciąż powstają nowoczesne budynki „naszpikowane” elektroniką mającą podwyższyć standard obiektu i komfort przebywających w nim osób, ale jednocześnie mogącą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego doboru urządzeń lub nieodpowiedniego ich skonfigurowania w odniesieniu do specyficznych warunków panujących w obiekcie.

Poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach biurowych, które należą do grupy obiektów użyteczności publicznej, stale rośnie. Jego zapewnienie stawia przed producentami i projektantami wiele wymagań w zakresie chociażby przeprowadzania analiz potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń mogących wystąpić w obiekcie, symulacji akustycznych w trudnych akustycznie przestrzeniach oraz testów na już zainstalowanych systemach.

Obiekty biurowe są często budowane pod kątem późniejszego wynajmu poszczególnych pięter lub ich części różnym najemcom o różnych wymaganiach lokalowo-użytkowych. Powstają też biurowce, nierzadko wielokondygnacyjne, budowane dla jednego najemcy zgodnie z przyjętymi przez niego standardami. Może to stanowić spore ułatwienie dla projektanta, m.in. w zakresie docelowego doboru i rozmieszczenia urządzeń poszczególnych systemów bezpieczeństwa pożarowego, np. ROP-ów, wielodetektorowych czujek punktowych dymu/ciepła, czujek zasysających dymu do systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) czy głośników do dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) − czego do końca nie można przewidzieć w przypadku powierzchni pod wynajem. W takim przypadku na etapie projektu należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w pętlach dozorowych, co umożliwi dołożenie wymienionych elementów w zakresie SSP czy rezerwy mocy wzmacniaczy operacyjnych systemu DSO w wybranych strefach nagłośnieniowych, a także zainstalowanie dodatkowych linii głośnikowych czy zbudowanie odejść bocznych.

Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom oferowanym przez Schrack Seconet Polska spełnienie powyższych potrzeb nie stanowi jakichkolwiek problemów − w zakresie zarówno systemów sygnalizacji pożarowej opartych na elastycznym systemie Integral IP, pozwalającym na podłączenie do jednej linii pętlowej do 250 elementów, jak i dźwiękowych systemów ostrzegawczych, które umożliwiają elastyczne wykorzystanie i przydzielanie mocy wzmacniaczy z zastosowaniem modułów APS-178.1-XX-EV w systemie APS®-APROSYS, co nie powoduje przewymiarowania systemu, a także późniejszej konieczności przebudowy systemu z powodu np. potrzeby rozbudowy linii głośnikowych.

W tego typu obiektach coraz częściej stosuje się systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), które pozwalają na wizualizację, sterowanie i zarządzanie wszystkimi systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pożarowe w budynku. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego system aktywnie wspiera służby ochrony w zakresie bieżącej oceny sytuacji poprzez wyświetlenie grafiki z dokładną lokalizacją alarmującego ostrzegacza pożarowego, pokazanie instrukcji postępowania, a nawet obrazu z kamery z miejsca zagrożenia, gdy SSP jest zintegrowany z systemem dozoru wizyjnego (CCTV, VMS). Dzięki temu w przypadku zweryfikowanego pożaru operator może z poziomu stacji operatorskiej systemu bezzwłocznie potwierdzić alarm, uruchamiając tym samym zaprogramowane w centrali automatyczne procedury sterowania urządzeniami automatyki pożarowej.

Dzięki integracji cyfrowej zapewniającej pełne współdziałanie systemów SIUP SIS-FIRE, Integral IP i DSO APS®-APROSYS można bezpiecznie zarządzać drogami ewakuacyjnymi. W sytuacjach szczególnych, np. podczas niekontrolowanego rozwoju pożaru, możliwe jest sterowanie ręczne urządzeniami przeciwpożarowymi, w tym liniami głośnikowymi DSO, aby zapewnić bezpieczną ewakuację ludzi z obiektu. System
SIS-FIRE został już zainstalowany i wdrożony w wielu obiektach w całym kraju, począwszy od budynków biurowych, poprzez centra handlowe, hale widowiskowe i sportowe, skończywszy na zakładach produkcyjnych.

Poniżej przedstawiono przykładowe obiekty, które zostały zabezpieczone technologią Schrack Seconet w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Pierwszym przykładem jest obiekt wielokondygnacyjny wybudowany dla jednego najemcy − siedziba główna Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) − zlokalizowany przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

Budynek ma dwie kondygnacje podziemne, 18 nadziemnych oraz trzy klatki schodowe, co łącznie daje 22 strefy nagłośnieniowe. W ramach realizacji instalacji systemów bezpieczeństwa pożarowego firma Schrack Seconet przygotowała konfiguracje sprzętowe, wykonano symulacje akustyczne dla trudnych akustycznie przestrzeni, dostarczono system DSO APS®-APROSYS oraz system sygnalizacji pożarowej oparty na sieci central Integral IP MX, charakteryzujących się pełną redundancją urządzeń i oprogramowania. Łącznie zainstalowano ponad 1500 interaktywnych czujek wielokryteryjnych CUBUS MTD 533X wykrywających pożary testowe TF1-TF9, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X, 8 czujek zasysających dymu ASD 535 oraz 250 modułów sterujących wejścia/wyjścia.

W ramach systemu DSO sumaryczne zapotrzebowanie mocy wynikające z liczby głośników: (953 głośniki sufitowe, 239 głośników naściennych, 115 projektorów dźwięku) oraz dobranych do nich odczepów mocy wynosi niespełna 2700 kW. Do konfiguracji i budowy DSO zastosowano pięć wydajnych wzmacniaczy klasy D serii BO-CD-250-2-EV oraz dwa z serii BO-CD-150-2-EV o sumarycznej mocy 3100 kW, które w zupełności wystarczyły do obsługi tak dużego obiektu, bez zbędnego przewymiarowania systemu dzięki wspomnianemu elastycznemu rozdziałowi mocy za pomocą modułów serii APS-178.1-XX-EV.

Drugą przykładową realizacją jest siedziba główna DSV International Shared Services, zlokalizowana przy ulicy Taśmowej w Warszawie.

Obiekt, podobnie jak poprzedni, ma dwie kondygnacje podziemne, siedem nadziemnych, cztery klatki schodowe oraz część wspólną otwartą, co daje łącznie 13 stref nagłośnieniowych.
Również tu w ramach realizacji projektu, oprócz dostarczenia obu systemów: Integral IP oraz DSO APS®-APROSYS, wykonano szereg symulacji akustycznych. W tym przypadku dość czasochłonne było przygotowanie modelu przestrzennego wnętrza strefy holu głównego, z przestrzenią otwartą do wysokości szóstego piętra od poziomu parteru (siedem kondygnacji).

W ramach systemu SSP zastosowano centrale Integral IP MX, prawie 1400 interaktywnych czujek wielokryteryjnych CUBUS MTD 533X, 369 modułów sterujących wejścia/wyjścia, 46 ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 13 czujek zasysających dymu ASD 535.
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy w liniach głośnikowych wynosi nieco ponad 2700 kW, na które złożyło się 779 głośników sufitowych, 93 głośniki naścienne oraz 64 projektory dźwięku. Do obsłużenia całego budynku zastosowano siedem wzmacniaczy mocy BO-CD-150-2-EV oraz trzy wzmacniacze mocy BO-CD-250-2-EV o łącznej mocy 3600 kW.

Kolejnym przykładem obiektu zabezpieczonego technologią Schrack Seconet jest budynek biurowy, w którym powierzchnię wynajmuje kilku najemców. Tutaj na etapie projektowania należało przewidzieć rezerwy mocy na późniejsze aranżacje poszczególnych kondygnacji. Budynek SPARK B jest zlokalizowany przy ulicy Wolskiej w Warszawie.

Obiekt, podobnie jak poprzednie, również ma dwie kondygnacje podziemne, 10 nadziemnych i dwie klatki schodowe, co łącznie daje 14 stref nagłośnieniowych.
W tym przypadku w ramach realizacji projektu dostarczono oba systemy Integral IP oraz DSO APS®-APROSYS. Na etapie projektu DSO, ze względu na indywidualne podejście, niezbędne było wykonanie symulacji akustycznych w trudnych przestrzeniach w celu optymalnego doboru urządzeń.
System sygnalizacji pożarowej został oparty na centralach Integral IP MX. Zastosowano 670 interaktywnych czujek wielokryteryjnych CUBUS MTD 533X, sześć czujek zasysających dymu ASD 535, 470 modułów sterujących wejścia/wyjścia oraz system zarządzający SecoLOG IP służący do głównego dozoru systemu sygnalizacji pożarowej przez grupy interwencyjne: straż pożarną, ochronę budynku, techników budynku.
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy w liniach głośnikowych przekracza 2800 kW, na które złożyło się 768 głośników sufitowych, 242 głośniki naścienne oraz 51 projektorów dźwięku. Do obsłużenia całego budynku zastosowano siedem wzmacniaczy BO-CD-250-2-EV o łącznej mocy 3500 kW.

Na liście referencyjnej Schrack Seconet znajduje się wiele innych obiektów, w których zastosowano rozwiązania z oferty firmy. Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z biurem w Warszawie.
Jednocześnie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach online. Szczegóły są dostępne na stronie:
https://wydarzenia.schrack-seconet.pl/ 

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl