Strona główna Bezpieczne miasto Inteligentne algorytmy wspierają bezpieczeństwo polskich miast

Inteligentne algorytmy wspierają bezpieczeństwo polskich miast

Jednym z rozwiązań umożliwiających rozwój inteligentnych bezpiecznych miast są platformy bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji. Wspierają one pracę operatorów systemu monitoringu wizyjnego poprzez automatyczną detekcję zdarzeń. Algorytmy te na bieżąco analizują obrazy z kamer i w razie wykrycia uprzednio zdefiniowanych zdarzeń natychmiast wysyłają powiadomienie do operatora. Możliwość szybkiej reakcji przyczynia się do zwiększenia skuteczności monitoringu w wykrywaniu oraz zapobieganiu zdarzeniom niepożądanym. Dzieje się tak m.in. w wielkopolskim Lesznie.

Inteligentny monitoring w Lesznie

Miejski system monitoringu z inteligentną analizą obrazu funkcjonuje w Lesznie od 2014 r. i nieustannie jest rozbudowywany o kolejne rozwiązania. Obecnie w mieście zainstalowano ponad 60 kamer, które stale monitorują kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców lokalizacje. Wszystkie są podłączone do serwerów i obsługiwane z centrum monitoringu znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej. Stamtąd koordynowana jest praca całego systemu wizyjnego w mieście.

Ekologiczny system oświetlenia w przejściu podziemnym

W Lesznie firma C&C Partners dostarczyła także ekologiczny system oświetlenia LED do remontowanego przejścia podziemnego. Jego unikatowość polega na tym, że oprócz równomiernego rozświetlenia, w oprawy ma wbudowane głośniki, z których w razie potrzeby rozgłaszane są komunikaty przez osoby sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem w mieście.

Polskie miasta inwestują w zaawansowane bezpieczeństwo

Wśród polskich miast, które zainwestowały w takie rozwiązania, jak Leszno, są m.in. Częstochowa, Łódź czy Zielona Góra. W Częstochowie na istniejącym serwerze Straży Miejskiej zainstalowano platformę analizującą obraz. Dzięki temu wdrożeniu miasto może korzystać z dotychczasowych kamer, a także wykorzystać nowe możliwości oferowane przez technologię, np. rozpoznawanie numerów rejestracyjnych samochodów. Do tej pory w ramach budżetu obywatelskiego zainstalowano dwa dodatkowe serwery oraz zakupiono 47 licencji na kanały wizyjne.

Stacje interkomowe SOS

W Łodzi z kolei jest wykorzystywany system komunikacji interkomowej do wewnętrznej łączności pomiędzy 18 jednostkami operacyjnymi, które realizują monitoring miejski. Dodatkowo cały system jest wspierany przez stację interkomową SOS przy ul. Piotrkowskiej oraz wolno stojące kolumny SOS zainstalowane w parkach miejskich, z których – w sytuacjach awaryjnych – bezpośrednio mogą korzystać mieszkańcy miasta i turyści. Na terenie objętym monitoringiem miejskim zostały także zainstalowane urządzenia nagłaśniające oraz tuba umożliwiająca przekazywanie komunikatów za pośrednictwem sieci interkomowej.

Zielona Góra natomiast zainwestowała w ponad 100 kamer wieloprzetwornikowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych urządzeń pozyskano dodatkowo 328 obrazów z 82 newralgicznych punktów miasta. W systemie monitoringu wizyjnego zastosowano platformę z analityką obrazu, która realizuje funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych i koloru samochodu, a także rozpoznawania twarzy, wieku i płci kierowcy. Znacznie poprawia to poziom bezpieczeństwa w polskich miastach.

C&C Partners
ul. 17. Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl