Strona główna Relacje IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021

IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021

20-22 października 2021 r. w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2021 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje. W kongresie wzięło udział ponad 400 uczestników, co świadczy o merytorycznej sile wydarzenia, w którym corocznie biorą udział nowi uczestnicy indywidualni i instytucjonalni.

Organizatorami Kongresu byli: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w Warszawie, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz firma Safety Project Jarosław Stelmach. Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia był możliwy dzięki współpracy organizatorów z instytucjami naukowymi, które pełniły rolę współorganizatorów naukowych.

Tegoroczną edycję SAFE PLACE zorganizowano w nowym miejscu, łącząc kongresowe obrady z obchodami 70. rocznicy powstania WAT oraz 10. rocznicą powołania dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Prezentowane panele tematyczne zostały rozbudowane, a dzięki obecności teoretyków i praktyków w znacznej części udało się omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej. Położono większy nacisk na aspekty praktyczne z obszaru rozwiązań technicznych, prezentowane przez partnerów wydarzenia.

Trzy październikowe dni upłynęły pod znakiem merytorycznych prelekcji, paneli dyskusyjnych i debat eksperckich, a także prezentacji nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Innowacyjna formuła warsztatowa, jeszcze skuteczniej łącząca aspekty teoretyczne i praktyczne, spotkała się z pozytywnym odbiorem uczestników wydarzenia.

Statuetka kongresu Safe Place  „a&s Polska”, patron medialny kongresu, została wyróżniona specjalną okolicznościową statuetką.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z kongresu (fot. Robert Szczechowiak)