Strona główna Relacje IX edycja spotkań Schrack Seconet i Partnerów – podsumowanie

IX edycja spotkań Schrack Seconet i Partnerów – podsumowanie

Prawie 600 osób wzięło udział w Ogólnopolskich Dniach Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy, które odbyły się 12 – 13 października 2022 r. w Hotelu Windsor w Jachrance. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia edukacyjnego organizatorzy gościli przedstawicieli branży systemów zabezpieczeń: inwestorów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców, projektantów, instalatorów oraz pozostałych uczestników rynku.

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów, jak: sygnalizacji pożarowej (w tym ochrona obszarów budowy), sterowania gaszeniem, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, detekcji gazów, integracji urządzeń przeciwpożarowych (SIUP), kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego, DSO, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnili Partnerzy Merytoryczni: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Izba Rzeczoznawców, Polska Izba Systemów Alarmowych, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy, PZU LAB. Przedstawiciele tych instytucji wzięli udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej. Dodatkowo w sesji wykładowej swój referat wygłosił ekspert reprezentujący Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. Patronat Specjalny nad wydarzeniem objął Komitet Bezpieczeństwa Gospodarczej Infrastruktury Krytycznej Krajowej Izby Gospodarczej.

Szkolenia odbywały się równolegle w 13 salach. Warsztaty kończące każdy dzień miały charakter sesji pytań i odpowiedzi oraz wymiany poglądów. Były to otwarte panele dyskusyjne, podczas których specjaliści z różnych dziedzin mieli jeszcze więcej możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich kwestie z zakresu prawa, techniki oraz praktyki wykonawczej i użytkowania systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, muzeach itp.

Zainteresowanie uczestników potwierdziło sensowność powrotu do organizacji spotkania po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Wielokrotnie wyrażano opinię o konieczności częstszych spotkań merytorycznych i edukacyjnych w branży systemów zabezpieczeń. Schrack Seconet, jako producent i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań, stara się na bieżąco spełniać oczekiwania rynku, dlatego każdego roku przygotowuje wiele nowości. Dotyczą one zarówno samej organizacji wydarzenia, sposobów komunikacji z uczestnikami (różnorodne formy przekazu), jak i coraz głębszej, dokładniejszej analizy problemów pojawiających się w trakcie projektowania i realizacji obiektów różnego przeznaczenia.

Współorganizatorami tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego byli następujący producenci i dystrybutorzy: BELIMO Siłowniki, BKT Elektronik, C-AIM, Fire & Gas Detection Technologies, GAZEX, GEO-KAT, GRAS, InGas, Nedap Security Management, PARTNER.

Schrack Seconet Polska składa podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym, medialnym i patronowi specjalnemu. Organizatorzy dziękują także partnerom technologicznym za wielotygodniową wspólną pracę nad całokształtem wydarzenia.

O planach związanych z kolejną, jubileuszową edycją wydarzenia organizatorzy będą informować na bieżąco. Wszystkie informacje są dostępne na stronie: wydarzenia.schrack-seconet.pl

Osoba do kontaktu:
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu
marta.nowak@schrack-seconet.pl

Zobacz kilka zdjęć z wydarzenia: