Strona główna Bezpieczne miasto Jakie rozwiązania technologiczne pomogą w rozwoju współczesnych miast?

Jakie rozwiązania technologiczne pomogą w rozwoju współczesnych miast?

Smart City

Ostatnie miesiące były przełomowe w kontekście funkcjonowania miast. Nowe potrzeby i oczekiwania nie tylko związane z pandemią wymagają wykorzystania nowych technologii. Rozwiązania powinny odpowiadać na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, mobilności mieszkańców i być proekologiczne. Jakie zatem technologie zamieniają nasze miasta w smart cities? Prezentujemy najnowocześniejsze rozwiązania, które wpasowują się we współczesne rozumienie terminu inteligentnych miast.

Pierwsze smart city były zurbanizowanym obszarem, w którym technologie optymalizowały zarządzanie niektórymi zasobami i usługami. Dzisiaj wiemy, że wyzwania, z jakimi mierzą się miasta, są bardziej skomplikowane. Wprawdzie w ostatnim pandemicznym czasie wiele miast musiało na krótko skorygować swoje priorytety, główne obszary zainteresowania smart city pozostały niezmienione. Rolą miejskich władz jest wsparcie każdego z nich, będąc jednocześnie przygotowanym nawet na najbardziej niespodziewane scenariusze.

Priorytetowe bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest podstawą zadowolenia z życia w mieście. Pandemia COVID-19 sprawiła, że obecnie nie oznacza ono już tylko walki z przestępczością, ale także obejmuje ochronę przed zakażeniem. Właśnie dlatego zmieniają się oczekiwania wobec technologii związanych z bezpieczeństwem publicznym. Dawniej wystarczała sieć miejskiego monitoringu wizyjnego, obecnie zagadnienie to dotyczy też m.in. zarządzania zbiorowiskami ludzkimi. Zrozumienie dynamiki tłumu wymaga kamer i systemów/technologii potrafiących m.in. zliczać ludzi i monitorować wymagany dystans społeczny.

Również wykorzystanie rozwiązań audio może podnieść bezpieczeństwo mieszkańców i przyspieszyć reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Zwłaszcza na obszarach zagrożonych ekstremalnymi klęskami żywiołowymi, jak w Mexico City. Władze tej metropolii położonej w strefie szczególnie narażonej na wstrząsy sejsmiczne zdecydowały się właśnie na rozwiązania audio. W mieście zainstalowano sieć ponad 10 tys. głośników zaprogramowanych do emitowania gotowego komunikatu ewakuacyjnego dla 9 mln mieszkańców. Ostrzeżenie jest uruchamiane w ciągu 30 s od wstrząsu, co zwiększa szanse na bezpieczną ewakuację.

– Systemy audio instalowane w celu ochrony przed klęskami żywiołowymi można było w czasie pandemii w łatwy sposób dostosować i nadawać komunikaty głosowe związane z przestrzeganiem aktualnych obostrzeń. Audio przeciwdziała także przestępczości. Operatorzy kamer mogą monitorować dany obszar, a w razie wykrycia podejrzanej aktywności wyemitować gotową wiadomość lub komunikat na żywo – zauważa Konrad Badowski z Axis Communications.

Efektywny transport

Drugim ważnym obszarem smart cities jest mobilność. Mieszkańcy oczekują rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i płynność ruchu, ograniczających korki i skierowanych ku inicjatywom proekologicznym. Właściwe zastosowanie technologii może dostarczać danych pomagających we wszechstronnym zarządzaniu – od automatycznej detekcji wypadków po kontrolę skrzyżowań.

Eksperci twierdzą, że do 2030 r. na drogach znajdzie się ok. 2 mld pojazdów, a wszystkie te auta potrzebują parkingów. Technologie umożliwiające rozpoznawanie tablic rejestracyjnych mogą ułatwić kierowcom parkowanie i przyspieszyć dokonywanie płatności. Służby mogą też szybko identyfikować przypadki nieprzestrzegania przepisów i reagować na nie. Na niektórych parkingach technologia rozpoznawania tablic rejestracyjnych może też służyć do analizowania grup odwiedzających dany obiekt z myślą o zapewnieniu im jak najlepszych wrażeń.

– Istotny jest fakt, że wykorzystanie technologii do optymalizacji parkingów nie tylko ogranicza stres i czas kierowców, ale także wpływa na środowisko. Mniej aut krążących po centrum miasta oznacza mniej spalin, a tym samym mniej zanieczyszczeń i smogu – dodaje Konrad Badowski.

Transport publiczny również może przyczyniać się do realizacji szerszych celów zrównoważonego rozwoju miasta. Jednak bez odpowiednich środków ochronnych może być obszarem, w którym ludzie czują się szczególnie narażeni na zagrożenia. Technologie dozoru wizyjnego i bezpieczeństwa mogą być pomocne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdów.

Kamery pokładowe są niezbędne do ochrony pasażerów i pracowników transportu przed nadużyciami, atakami i czynami przestępczymi, takimi jak kradzieże. Już sama obecność kamery działa jako czynnik odstraszający. W razie incydentu kierowcy mogą zaalarmować operatorów i służby ratownicze za pomocą transmisji strumieniowej w czasie rzeczywistym, uruchamianej przyciskiem alarmowym. Technologie wykrywania dźwięku także mogą wyzwalać automatyczne alarmy w odpowiedzi na określone dźwięki, np. podniesione i agresywne głosy.

Zewnętrzne kamery i czujniki mogą zwiększyć świadomość sytuacyjną kierowców, wpływając korzystnie na bezpieczeństwo obywateli i jakość usług. Na przykład sygnały ostrzegające o rowerzystach lub innych użytkownikach dróg znajdujących się w martwym polu widzenia lub bliskości pojazdu pozwalają kierowcom na podjęcie działań zapobiegawczych, a obrazy z kamery informujące kierowców o osobach na przystankach lub zbliżających się do nich mogą sprawić, że nikt nie zostanie pozostawiony.
Na przystankach można zainstalować inteligentne oświetlenie zapewniające dobrą widoczność oczekujących pasażerów w godzinach nocnych, co zniechęca do wybryków przestępczych i antyspołecznych. Również tu sprawdzi się technologia wykrywania agresji, która ostrzeże operatora o potencjalnym incydencie, a kamery dozorujące posłużą do jej wizualnej weryfikacji. W razie potrzeby na przystankach komunikacyjnych można zainstalować przyciski interkomu, które umożliwiają obywatelom bezpośrednie wezwanie pomocy, niezależnie od przyczyny.

Troska o środowisko

Ekologia jest kolejnym kluczowym aspektem, na który powinni zwracać uwagę zarządcy miast. Urbanizacja w dużym stopniu odbija się na środowisku, już mocno obciążonym przez zmiany klimatu. Musząc sprostać tym wyzwaniom, miasta coraz chętniej wdrażają inteligentne rozwiązania. Wiąże się to m.in. ze spełnianiem celów ONZ z zakresu zrównoważonego rozwoju. Mają one zostać osiągnięte do 2030 r. i są ważną ramą dla wielu miast.

Bardzo czułe czujniki środowiskowe, np. mierzące jakość powietrza, połączone z kamerami CCCV zapewniają wczesne ostrzeganie odpowiednich służb o problemach, a także umożliwiają weryfikację wizyjną i podejmowanie właściwych działań. Dane z obrazów z kamer mogą być analizowane i używane do planowania długoterminowych inicjatyw środowiskowych. Można m.in. sprawdzić, czy gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z celami z zakresu równoważonego rozwoju, a także wychwytywać przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów.

Analityka na brzegu sieci

Wymienione technologie nie mogłyby rozwijać się tak szybko, gdyby nie postęp, jakiego jesteśmy świadkiem. Jednym z najważniejszych trendów globalnych jest wprowadzanie sieci 5G. To dzięki niej miasta będą mogły łączyć urządzenia IoT na większą skalę oraz szybciej przesyłać i gromadzić większe ilości danych w czasie rzeczywistym. Technologia 5G umożliwi władzom lokalnym prowadzenie większej liczby analiz w celu poprawy efektywności, co pozwoli ulepszać procesy decyzyjne.

–  Rozwój IoT i 5G sprawia, że coraz większa liczba urządzeń komunikuje się ze sobą, tworząc spójny, kompleksowy ekosystem. Integracja otwiera nam drzwi do tworzenia prawdziwych miast przyszłości. Choć wydawać by się mogło, że tak duża inwestycja może istotnie wpłynąć na miejski budżet, warto pamiętać, że w ujęciu długoterminowym przyniesie wiele korzyści. Stawiając na urządzenia wysokiej jakości, systemy IoT można elastycznie rozbudowywać, a ich wieloletnie użytkowanie realnie przełoży się na wzrost jakości życia mieszkańców – podkreśla Konrad Badowski z Axis Communications.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl