Strona główna Bezpieczne miasto Rozwiązania Bosch Video Systems do systemów monitoringu miast Smart City

Rozwiązania Bosch Video Systems do systemów monitoringu miast Smart City

Od kilku lat powracającym jak bumerang tematem jest koncepcja Smart City. Na fakt kreowania miasta jako „smart” wpływ ma wiele czynników związanych z różnymi branżami i technologiami wykorzystywanymi do poprawy funkcjonowania miasta.

Często zdarza się, iż jednym z pierwszych elementów infrastruktury miasta wdrażanym w duchu „smart” jest monitoring miejski. System telewizji dozorowej w takim wypadku przestaje już być tylko elementem prewencyjnym, a nagrany materiał wykorzystywany tylko w celach dochodzeniowych zaczyna być częścią większej struktury, dostarczając coraz więcej informacji. Obraz, dźwięk, metadane z funkcji analitycznych to w tym wypadku dane wejściowe wykorzystywane przez miasta smart na wielu płaszczyznach.

Od kamery…

Kluczowymi kryteriami, w ramach których standardowo wybiera się kamery do systemów monitoringu, są głównie parametry techniczne. Użytkownicy zwracają uwagę na czułość kamery, liczbę klatek na sekundę, zasięg oświetlacza IR, funkcje wspierające, np. WDR, stabilizację obrazu itp. W zależności od miejsca montażu wybierane są kamery stałopozycyjne jedno- lub wielomodułowe. Wśród popularnych modeli stosowanych w monitoringach miejskich można wyróżnić zaawansowaną serię kamer 8000i oraz nowe modele wieloprzetwornikowych kamer serii 7000i. Wyróżniają się wysoką czułością dzięki technologii Starlight X, a także mnogością funkcji analitycznych, które można wykorzystać w aplikacjach smart city. Dodatkowo kamery serii 8000i umożliwiają zdalną zmianę położenia modułu kamerowego PTZ, a kamery wieloprzetwornikowe dostarczają 4 niezależne obrazy z 4 modułów kamerowych. Wszystko to wpływa na szybkość instalacji pojedynczego punktu kamerowego.

Jako elementy wspomagające dozór stosowane są kamery obrotowe. Dzięki temu operator systemu ma możliwość „zajrzeć” w bardziej odległe miejsca lub uzyskać lepszej jakości nagranie obserwowanego zdarzenia.

Fot. 1. Kamery (od lewej): Autodome 7000i, Flexidome 8000i, Flexidome Multisensor 7000i IR
Fot. 2. Obraz z kamery bez funkcji Starlight X oraz z włączoną funkcją Starlight X

…do sensora AIoT

Doskonałej jakości obraz to duża część sukcesu w przypadku smart city. Kolejną są wszelkie dodatkowe funkcje i informacje, jakie użytkownik może otrzymać z każdej z kamer. W przypadku kamer Bosch są to dane pochodzące z analiz wideo. Metadane opisują w sposób matematyczny całość obrazu, zbierając informacje o kolorach, obiektach, kierunku i prędkości poruszania się obiektów, czasie przebywania i wiele innych. Dane te mogą być „ubrane” w reguły analityczne, usprawniające i ułatwiające zarządzanie monitoringiem, ale mogą być też wykorzystane w różnego rodzaju aplikacjach. Ważnym aspektem w przypadku wszystkich kamer Bosch jest standardowa funkcja klasyfikowania obiektów jako osoby, samochody, motocykle i ciężarówki.

Fot. 3. Przykładowy opis matematyczny obserwowanej sceny

Monitorowanie miejsc parkingowych

Kamery Bosch z wbudowaną funkcją analityczną Camera Trainer umożliwiają stworzenie systemu monitorowania miejsc parkingowych tam, gdzie instalacja czujników bezpośrednio pod lub nad miejscem do parkowania jest niemożliwa.
Kamerę, dzięki uczeniu maszynowemu, można nauczyć próbek pozytywnych, np. samochodów (przód i tył), oraz tła – wszystko inne. Funkcja ta działa na obiektach zarówno ruchomych, jak i nieruchomych, dzięki czemu nawet po zatrzymaniu się pojazdu jest on ciągle wykrywany i zaznaczany na obrazie jako obiekt sklasyfikowany. Kojarząc wykrywane samochody z funkcją analityczną zliczania obiektów w strefie (tzw. zajętość), otrzymuje się sprawny silnik do monitorowania miejsc parkingowych.

Fot. 4. Funkcja Camera Trainer oraz strefy zliczania w monitorowaniu miejsc parkingowych

Wspomagane sterowanie oświetleniem

Bycie smart to również generowanie oszczędności tam, gdzie to możliwe. Jedną z takich przestrzeni w mieście są ulice i ich oświetlenie. Często oświetlenie uliczne jest uruchamiane w stałych godzinach dopasowanych do pory roku, ze stałą mocą. Aby je zoptymalizować, można stosować różnego rodzaju detektory, które po wykryciu ruchu pieszego lub samochodowego zapalą lub rozjaśnią lampy uliczne. Do tego zadania można też wykorzystać kamery z funkcjami analitycznymi i klasyfikacją obiektów. W zależności od rodzaju wykrytego obiektu poziom oświetlenia można odpowiednio dostosowywać z wykorzystaniem sterowników. Dla czterech podstawowych klas obiektów: osoba, motocykl, samochód, ciężarówka oświetlenie może być dobierane indywidualnie.

Technologia OC

Jedną z najnowszych technologii wdrażanych w kamery są sieci neuronowe. Umożliwiają one wykrywanie i śledzenie dziesiątek obiektów jednocześnie, bez konieczności stosowania wielu kamer w jednym miejscu. Kamery wyposażone w technologię OC (Object Classifier) mają wgrane fabrycznie miliony próbek różnego rodzaju obiektów: osób, samochodów, motocykli, rowerów, ciężarówek, autobusów. Implementacja takiego rozwiązania w środowisku miejskim jest niezwykle prosta, a dostarcza szereg dodatkowych użytecznych informacji, które można wykorzystać do celów statystycznych.

Fot. 5. Zastosowanie technologii OC na skrzyżowaniu i w przestrzeni publicznej

Statystyka

Omówione technologie i sposoby wdrożeń można w końcowym etapie zebrać i przedstawić w formie tabel, wykresów, różnego rodzaju statystyk. Na tym polu firma Bosch dostarcza gotowe rozwiązanie w postaci aplikacji Intelligent Insights – platformy wizualizującej dane statystyczne. Umożliwia ona agregację danych bezpośrednio z kamer i ich wizualizację w formie przyjemnych dla oka widżetów, a także przechowywanie informacji aż do 1. roku kalendarzowego. Łącząc kamery w grupy o tych samych funkcjach, można zliczać samochody przejeżdżające przez konkretne ulice i analizować godziny szczytu. Pozwala to na wizualizowanie w formie tablicy świetlnej np. zajętości miejsc parkingowych, liczby osób w danej przestrzeni itp.

Fot. 6. Intelligent Insights – zliczanie samochodów i widok historyczny

Dane te w przyszłości mogą być wykorzystane do usprawnień w zarządzaniu ruchem, wpływać na kolejne inwestycje drogowe w mieście, korygować ruch pieszy itp.

Fakt wzmożonego zapotrzebowania na tzw. intelignetne rozwiązania do zastosowań smart city sprawia, iż systemy telewizji dozorowej wkraczają na coraz to wyższy poziom i wchodzą w świat AIoT. Dzięki temu użytkownicy końcowi, tj. operatorzy, administratorzy, działy statystyk, rozwoju i inne, otrzymują więcej danych wejściowych do swoich analiz. Nowe rozwiązania dostarczają dane w sposób precyzyjny, oszczędzając w ten sposób czas potrzebny na ich pobieranie z różnych baz danych i późniejszą obróbkę. Dzięki temu zarządzanie miastem staje się faktycznie smart.

Bosch Security and Safety Systems
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
e-mail:  michal.mielczarek@pl.bosch.com