Strona główna Rynek SECURITY Jeśli masz wybór, wybierz INERGEN®!

Jeśli masz wybór, wybierz INERGEN®!

Pożary mogą powodować ogromne straty finansowe i materialne, a co gorsza, zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Szczególnymi obiektami są archiwa, magazyny, serwerownie i wiele innych, które muszą być chronione przed pożarem przez odpowiedni, bezpieczny system gaśniczy. Taką ochronę zapewni INERGEN®.

Ochrona przed przegrzaniem
Podstawową przyczyną pożarów w serwerowniach są przegrzane serwery. Po uwolnieniu INERGEN® nieznacznie obniża temperaturę w pomieszczeniu i redukuje poziom tlenu, zapobiegając przegrzaniu i ponownemu zapaleniu się ognia.

Dlaczego INERGEN®?
Podstawową zaletą jest duża skuteczność systemu przy równoczesnej elastyczności w projektowaniu instalacji.
INERGEN® jest bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stężeniach, bezpieczny dla środowiska, w przeciwieństwie do środków chemicznych. Niepowodowanie mikrokorozji czy szkodliwych substancji w połączeniu z dymem lub płomieniem są cechami, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo chronionych materiałów i urządzeń.

INERGEN® należy do najnowocześniejszych systemów gaśniczych. Jest bezpieczny dla sprzętu, środowiska i ludzi, dlatego należy do najczęściej stosowanych skutecznych środków gaszących pożary w pomieszczeniach serwerowni. Gaśnicze działanie polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% objętości do 14% i poniżej – pożar jest gaszony, a ludzie mogą oddychać. Zawiera poszczególne komponenty środowiska naturalnego, takie jak gaz szlachetny argon, azot oraz minimalną ilość dwutlenku węgla. Wysokość stężenia tego ostatniego składnika w procesie gaszenia umożliwia głębsze oddychanie, zapewniając organizmowi tlen.

INERGEN – Fire Eater nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania, nie pozostawia pozostałości po gaszeniu (aerozole). Dopuszczony w normie NFPA 2001 dłuższy czas wyzwolenia INERGEN-u nawet do 120 s świadczy o jego elastyczności i zarazem możliwości płynnego, spokojniejszego wypływu. Przy takiej swobodzie projektowania instalacji, połączonej z użyciem tłumików fali akustycznej system zapewnia najbezpieczniejszy proces wypływu, czego nie mają systemy bez takich możliwości. Możliwość zastosowania systemu wielostrefowego znacząco obniża koszty instalacji podczas zabezpieczania większej liczby pomieszczeń.

System ma bardzo prostą budowę, jest niezawodny, a ryzyko popełnienia błędów podczas montażu minimalne. Prosty montaż lub demontaż, możliwość szybkiej wymiany, łatwy pomiar ciśnienia sprawiają, że jest to rozwiązanie stosunkowo tanie i nieskomplikowane, a cena środka gaśniczego relatywnie niska. INERGEN był testowany w odniesieniu do ludzi. Dokumentacja techniczna potwierdza jego bezpieczeństwo dla człowieka.

Jak działa system?
Szybkość skutecznej akcji gaszenia jest ściśle związana z właściwym doborem systemu detekcji pożaru i przygotowaniem pomieszczenia do gaszenia. Gdy automatyczne detektory wykryją rozprzestrzeniający się pożar, centrala sterująca włącza sygnalizatory akustyczne i wizualne sygnały ostrzegawcze. Po upływie krótkiego czasu zwłoki na przygotowanie do wyzwolenia sygnał z centrali uruchamia zawór elektromagnetyczny, wyzwalając zestaw gaśniczy do chronionego pomieszczenia.
Każdorazowo układ hydrauliczny z rurociągami i dyszami jest kalkulowany za pomocą profesjonalnych programów obliczeniowych, których poprawność została sprawdzona podczas wielu testów wyzwalania i pomiarów stężeń.

System gaśniczy INERGEN ma wiele zalet, m.in. zapewnia bezpieczeństwo ludzi i obszarów chronionych, ma prostą budowę zwiększającą sprawność układu. To coraz bardziej popularny i coraz częściej stosowany środek gaśniczy. Jest skuteczny i nie powoduje skutków ubocznych. Producent systemu Fire Eater przeprowadza testy rzeczywistego wyzwalania gazu potwierdzające jego cechy i właściwości.

Zalety systemu INERGEN – Fire Eater®
• szybko i definitywnie gasi pożary;
• daje efekt gaszenia trójwymiarowego, co oznacza, że nawet „ukryte” pożary są szybko i skutecznie gaszone;
• brak zamglenia i szkodliwych produktów rozkładu;
• bezpieczny dla środowiska, ludzi i sprzętu;
• najefektywniejszy z gazów obojętnych;
• sprawdzony w działaniu podczas wielokrotnych testów i pożarów.

 

DEKK FIRE SOLUTIONS
ul. Zielona 52, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 244 22 00, faks: 22 24422 01
e-mail: info@dekk.pl