Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3000

Kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3000

Mariusz Radoszewski


Kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3000
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów to – zaraz po wymogu zapewnienia trwałości budynków – najważniejszy warunek, jaki muszą spełniać zarówno nowe, jak i już istniejące obiekty, niezależnie od swojej wielkości i przeznaczenia.

W wielu z budynkach instalacje ppoż. są obowiązkowe, co wynika wprost z przepisów prawa. W innych ich montaż jest dobrowolny, choć czasami dokonywany ze względu na warunki ubezpieczenia lub na wniosek przedstawicieli straży pożarnej. W obiektach, które umownie zaliczamy do małych albo średnich, doskonałym rozwiązaniem jest najnowszy kompaktowy system sygnalizacji pożarowej, oparty na centrali serii POLON 3000.

Centrala POLON 3000 jest elementem kompaktowego adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej, w którego skład wchodzi również cała gama elementów liniowych opracowanych na potrzeby systemu.

System ten, zastępujący na wielu rynkach (polskim i zagranicznych), urządzenia serii POLON 4000 (z jego mniejszymi wersjami central POLON 4100 oraz POLON 4200), wyznacza standard w zakresie niewielkich systemów sygnalizacji pożarowej.

POLON 3000 jest oferowany w trzech wariantach różniących się maksymalną liczbą elementów liniowych, które można do nich dołączyć:

  1. POLON 3064 – maks. 64 elementy adresowalne montowane na 2 pętlach dozorowych (do 64 elementów na pojedynczej pętli),
  2. POLON 3128 – maks. 128 elementów adresowalnych montowanych na 2 pętlach dozorowych (do 128 elementów na pojedynczej pętli),
  3. POLON 3256 – maks. 256 elementów adresowalnych montowanych na 2 pętlach dozorowych (do 128 elementów na pojedynczej pętli).

Wymienione warianty (oraz elastyczność w zakresie doboru liczby elementów liniowych na pętlach centrali) umożliwiają stworzenie systemu zaprojektowanego najbardziej odpowiedniego dla chronionego obiektu.

Centrala POLON 3000 jest urządzeniem składającym się z modułów pełniących określone funkcje:

Elementy liniowe współpracujące z centralami POLON 3000

Na dowolnej linii dozorowej centrali POLON 3000 mogą pracować adresowalne elementy liniowe szeregu 3000, opracowane specjalnie dla tego systemu. Linie dozorowe centrali zostały przystosowane również do obsługi elementów liniowych szeregów 4000 i 6000 produkcji POLON-ALFA, do tej pory używanych z adresowalnymi centralami serii POLON 4000 oraz POLON 6000. Umożliwia to stosowanie bardzo szerokiej gamy urządzeń (w zakresie wykrywania i sygnalizowania pożaru oraz sterowania urządzeniami zabezpieczającymi) i sprawia, że mogą być realizowane nawet skomplikowane scenariusze pożarowe.

Nowe elementy liniowe serii 3000 współpracujące w systemie POLON 300

Mikroprocesorowe czujki pożarowe

Z centralami systemu POLON 3000 mogą pracować czujki szeregu 3000 (wymienione w tabeli), czujki szeregu 4000 (optyczne dymu DOR, optyczno-płomieniowe DPR i radiowe czujki dymu DUR-4047) i szeregu 6000 (DUO – z podwójnym układem detekcji dymu IR i UV, wielosensorowe czujki dymu i ciepła DOT – z podwójnym układem detekcji dymu IR i UV oraz podwójnym układem detekcji ciepła oraz adresowalne czujki liniowe dymu DOP-6000, a także nowo opracowane czujki DOT-6046 i DOT-6043).

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-3000/3000H oraz ROP-4001M/4001MH

Informacje przekazywane do centrali przez ręczne ostrzegacze pożarowe uważane są za priorytetowe, zakładają bowiem świadome użycie ich przez człowieka. Ostrzegacze w wersji szczelnej, oznaczone jako ROP-3000MH i ROP-4001MH, mogą być instalowane na zewnątrz obiektu.

Adresowalne sygnalizatory serii SAW i SAB serii 3000 i serii 6000

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-300x/600x są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy (SAW-3001/6001) lub tonowo-głosowy (SAW-3006/6006). Do poprawnej pracy (oprócz zasilania z linii dozorowej) wymagają również podłączenia zewnętrznego zasilacza ppoż.

Dostępne są także adresowalne sygnalizatory optyczno-akustyczne SAB-300x/600x, które są przeznaczone do sygnalizowania o wystąpieniu pożaru za pomocą błysku i tonowo (SAB-3001/ 6001) lub tonowo-głosowo (SAB-3006/6006).
Sygnalizatory występują w dwóch kolorach obudowy i światła błysku ostrzegawczego: czerwonym – z oznaczeniem literowym RR i białym – z oznaczeniem WW.

Adresowalne elementy kontrolno-sterujące

Dla adresowanych programowo elementów kontrolno-sterujących
istnieje możliwość uruchamiania dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych lub sygnalizacyjnych w instalacji, a także kontrolowania urządzeń do niej dołączonych.
Elementy, oprócz przekaźnikowych wyjść sterujących, mają wejścia kontrolne do nadzorowania sterowanych urządzeń lub do niezależnego wykorzystania (lub „tylko wyjścia sterujące” albo „tylko wejścia kontrolne”).

Programowanie central POLON 3000

Do zaprogramowania (konfigurowania ustawień) central POLON 3000 służy oprogramowanie POLON Studio dostępne dla instalatorów, którzy wcześniej odbyli odpowiednie szkolenie.
W aplikacji jest możliwe, w sposób graficzny i opisowy, zadeklarowanie wariantu centrali podlegającej konfiguracji oraz precyzyjne ustawienie wszystkich parametrów i funkcji samej centrali oraz jej elementów liniowych. W efekcie tworzony jest plik konfiguracji, który należy przesłać do centrali (z poziomu komputera, łącząc się do modułu głównego centrali kablem USB typu A-B).

Przykładowe okna konfiguracji programu POLON Studio

Kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3000 to kolejny krok POLON-ALFA w celu zaoferowania klientom w Polsce i za granicą nowoczesnego, bardzo funkcjonalnego i elastycznego w stosowaniu rozwiązania w zakresie zabezpieczenia przed pożarami w obiektach małej i średniej wielkości. Nowy wzorzec bezpieczeństwa? Z pewnością tak.

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
www.polon-alfa.pl