Strona główna Kontrola Dostępu Kontrola dostępu w służbie ochrony podróżnych

Kontrola dostępu w służbie ochrony podróżnych

Bezpieczeństwo podróżnych jest priorytetem każdego przewoźnika. W jaki sposób można o nie zadbać? Korzystając z nowoczesnej technologii!

Dworzec, lotnisko czy stacja metra to miejsca, gdzie codziennie przemieszczają się tysiące ludzi. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do pomieszczeń służbowych, korytarzy technicznych czy nieczynnych na co dzień przejść ewakuacyjnych musi więc być ściśle nadzorowany. Konieczne jest zapewnienie jak najszybszego dostępu osobom uprawnionym, z kolei przy próbach nieautoryzowanego przejścia – jego skuteczne uniemożliwienie. Z tego powodu miejsca te wymagają zastosowania zaawansowanych instalacji kontroli dostępu, takich jak system ACCO NET firmy SATEL zbudowany z użyciem wyspecjalizowanych modułów mikroprocesorowych.

Budowa systemu
ACCO NET to system kontroli dostępu o architekturze rozproszonej umożliwiający obsługę dziesiątek tysięcy użytkowników. Jest oparty na centralach ACCO-NT współpracujących z ACCO  Server za pośrednictwem komunikacji sieciowej z protokołem TCP/IP. Dzięki skalowalności, tj. możliwości dołączania do jednego systemu nieograniczonej liczby central, może zapewnić nadzór nad bardzo dużym obiektem. Doskonale sprawdzi się także w zarządzaniu bezpieczeństwem grupy budynków, np. sieci dworców czy stacji metra.

Pojedyncza centrala ACCO-NT umożliwia utworzenie do 255 stref obejmujących m.in. grupy drzwi, bramek dwukierunkowych, tripodów czy wind. W każdej nadzorowanej strefie mogą się znajdować urządzenia wykonawcze: kontrolery przejść ACCO-KPWG oraz ACCO-KP. Do nich są podłączane terminale użytkowników: czytniki kart, np. CZ-EMM, manipulatory ACCO-KLCDR, klawiatury ACCO-SCR-BG oraz inne czytniki obsługujące protokół WIEGAND 26. Rozbudowa systemu o moduły rozszerzeń umożliwia obsługę wejść i wyjść, a także pilotów.

W przypadku wystąpienia problemów z komunikacją nadzór nad kontrolowanym przejściem zostanie zachowany. Dotyczy to zarówno szyfrowanego połączenia TCP/IP z serwerem, jak i komunikacji centrala–kontroler–terminal. W pamięci ACCO-NT można zapisać do miliona zdarzeń własnych oraz do 100 tys. zdarzeń z każdego kontrolera, w tym informacje o nawet 8 tys. aktywnych użytkownikach. Po odzyskaniu połączenia wszystkie dane są przesyłane do serwera.

Zarządzanie i obsługa
Do konfiguracji systemu służy oprogramowanie ACCO Soft. Administrator może budować w nim schematy dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup, łącznie z czasowymi harmonogramami i ustalaniem ścieżek (tras), określając hierarchię dostępu do przejść. Przykładowo możliwość otwarcia kolejnych drzwi użytkownik może uzyskać dopiero po zalogowaniu się we wcześniej zdefiniowanym terminalu.

Istotną cechą ACCO NET jest funkcja anti-passback blokująca autoryzację identyfikatorów danego użytkownika do wszystkich wejść do strefy (nie tylko pojedynczego przejścia), jeśli jej nie opuścił. W ten sposób zapobiega się wejściu przy użyciu np. skopiowanej karty lub skradzionego kodu.

Do obsługi systemu służy aplikacja internetowa ACCO Web umożliwiająca przeglądanie wielopoziomowych map nadzorowanych obiektów, a także przełączanie się między obiektami, centralami i pojedynczymi strefami, co zapewnia szybki dostęp do informacji o ich stanie. Z poziomu mapy można też zdalnie obsługiwać pojedyncze przejścia i mieć podgląd z kamer IP w czasie rzeczywistym.

ACCO Web pozwala także na tworzenie raportów dotyczących obecności użytkowników m.in. ze zliczaniem czasu ich pracy, monitorowaniem lokalizacji i weryfikacją ścieżek, którymi się przemieszczali.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl