Strona główna Transport i logistyka Laser w tunelu

Laser w tunelu

Marlena Witkowska
Optex Security


Nowoczesne laserowe czujki skanujące Optex wykrywają ludzi w tunelach metra oraz tunelach kolejowych.

Ochrona tuneli kolejowych oraz tuneli metra jest bardzo istotnym elementem zarządzania infrastrukturą transportu publicznego. Są to miejsca, które wyłączono z ogólnego dostępu. Jednak zdarza się, że probują dostać się do nich osoby chcące dokonać aktu wandalizmu, namalować graffiti czy dopuścić się kradzieży. Istnieje również możliwość, że osoba nieuprawniona znajdzie się tam przez „przypadek”. Przykładem jest sytuacja z Metra Warszawskiego. Pasażer chcący uniknąć kontroli biletowej ukrył się w tunelu. W każdym przypadku obecność ludzi na torowisku jest sytuacją niebezpieczną. Konieczna jest informacja, że w strefie wyłączonej z ogólnego dostępu przebywa nieuprawniona osoba. Na tej podstawie można odpowiednio zareagować: zapewnić ochronę wszystkim ludziom przebywającym w obiekcie oraz zminimalizować potencjalne straty wynikające ze zniszczenia mienia czy wstrzymania ruchu pociągów.

Szczególne zastosowanie wymaga szczególnej technologii
Standardowe czujki PIR i aktywne bariery podczerwieni, powszechnie używane w systemach wykrywania włamań i napadu, są wyposażane przez producentów w coraz bardziej zaawansowane algorytmy pracy. Umożliwia im to stabilne działanie oraz skuteczne wykrywanie intruzów.
W przypadku zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej, takich jak stacje metra czy stacje kolejowe, „tradycyjne” technologie wykrywania intruza powinny być zastępowane przez bardziej zaawansowane metody detekcji, np. Time of Flight użyta w laserowych czujkach skanujących firmy Optex. Promień lasera jest w nich kierowany w określony punkt za pomocą obracającego się lustra.

Podstawowym analizowanym parametrem jest czas jego przelotu, czyli czas od momentu emisji każdej wiązki do jej powrotu do odbiornika po odbiciu od przeszkody. Analiza zależności kąta, czasu i odległości dla każdej wiązki pozwala na obliczenie rozmiarów intruza oraz odległości, jaką pokonał. Na tej podstawie może zostać wygenerowany sygnał alarmowy.
Oferowane przez firmę Optex dwa modele czujek laserowych REDSCAN RLS zapewniają dużą elastyczność w dopasowaniu urządzeń do wymogów aplikacji (tab.).

Ogólne założenia systemu wykrywania ludzi w tunelach
W celu zapobiegania wtargnięciom osób nieuprawnionych zaprojektowano system monitorujący wejście do tunelu. Aplikacja wymagała takiej konfiguracji systemu, aby sygnał alarmowy o wejściu do tunelu był generowany nawet wtedy, gdy jednocześnie przejeżdża pociąg.

Największym problemem było poradzenie sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi (światła pociągu, cienie, refleksy). System dozoru wizyjnego nie sprawdził się, ponieważ generował zbyt wiele fałszywych alarmów. Skutecznym rozwiązaniem okazało się zastosowanie technologii laserowej Optex. Za pomocą czujki RLS-3060 utworzono obszar detekcji w kształcie wirtualnej ściany w płaszczyźnie wejścia do tunelu, tak skonfigurowany, żeby przejeżdżające pociągi nie powodowały alarmu. System sygnalizuje jedynie wtedy, gdy człowiek przekracza linię wejścia do tunelu.

Opis systemu
Strefa detekcji systemu została podzielona na trzy części: A1, B1 i B2 (rys. 1).
Strefa A1 służy do detekcji intruza na peronie, strefa B2 do ignorowania przyjeżdżającego pociągu, B1 do wykrycia pociągu i intruza. W zastosowanym specjalnym algorytmie pracy dodano czas zwłoki do podjęcia decyzji o niewysyłaniu alarmu o przejeżdżającym pociągu. Alarm w strefie B1 zostanie zignorowany, gdy tuż przed albo tuż po uaktywni się alarm B2 (rys. 2).

Instalacja czujek będzie różna, zależnie od budowy stacji. Niektóre z nich składają się z toru kolejowego i dwóch peronów, inne z toru kolejowego i jednego peronu. Trzeba też wziąć pod uwagę miejsca, gdzie nie ma peronu ani toru, natomiast jest dostęp do tunelu (rys. 3).

Przy montażu należy uwzględnić fakt, że najlepiej sprawdzi się czujka zainstalowana pod pewnym kątem. Dzięki temu zwiększy się przestrzeń, w której intruz może zostać wykryty (rys. 4).
System, który z powodzeniem został zastosowany w jednym z europejskich miast, potwierdza, że zaawansowane technologie, poprzez zapewnienie elastyczności umożliwiają wyższy poziom ochrony. Dają szersze możliwości dostosowania do wymagań konkretnego zastosowania, dzięki czemu są bardziej skuteczne.

Czujka RLS po rozpoczęciu pracy „uczy” się terenu. Oprogramowanie REDSCAN Manager zapewnia dużą elastyczność w zakresie ustawień parametrów – obszar detekcji można dostosować do wymagań użytkownika, odpowiednio modyfikując jego kształt, rozmieszczenie stref alarmowych, wybór algorytmu pracy czy funkcji maskowania. System może wykrywać poruszające się obiekty – zarówno większe, jak i mniejsze niż określony w ustawieniach rozmiar.

Optex Security
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
02-366 Warszawa
www.optex-europe.com/pl