Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Systemy kontroli dostępu a bezpieczeństwo podróżnych

Systemy kontroli dostępu a bezpieczeństwo podróżnych

Każdego dnia administratorzy takich miejsc, jak dworce czy lotniska, muszą zapewnić swobodny przepływ tysięcy podróżnych, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Chcąc sprostać temu zadaniu, sięgają po nowoczesne rozwiązania z zakresu kontroli dostępu.

Administratorzy centrów tranzytowych i przesiadkowych, kierując się względami bezpieczeństwa, ograniczają dostęp do niektórych korytarzy, przejść czy pomieszczeń technicznych. Ale jednocześnie uprawnionym użytkownikom muszą zapewnić jak najszybszy wstęp do tych lokalizacji. Każda próba nieautoryzowanego przejścia powinna być rejestrowana, a w szczególnych przypadkach także sygnalizowana – aby wywołać natychmiastową reakcję pracowników ochrony. Dlatego też w miejscach obsługi transportu pasażerskiego coraz częściej znajdują zastosowanie elektroniczne systemy kontroli dostępu, takie jak ACCO NET, skutecznie wspomagając pracę personelu i podnosząc poziom bezpieczeństwa podróżnych.

Rozproszona struktura systemu
ACCO NET bazuje na centralach SKD ACCO-NT, z których każda umożliwia utworzenie do 255 stref – grup drzwi, bramek dwukierunkowych czy wind. W tych strefach pracują kontrolery przejść – moduły, do których podłącza się terminale użytkowników. Są to manipulatory, klawiatury i czytniki zbliżeniowych transponderów pasywnych w formatach EM Marin, WIEGAND 26, 32, 34, 40, 56 oraz Dallas. Korzystając z ekspanderów, można dodatkowo uzyskać obsługę wejść, wyjść i pilotów. Liczba central ACCO-NT łączących się przez TCP/IP z ACCO Server może być dowolna – przekłada się to na możliwość kontrolowania bardzo dużego obiektu lub nawet całej ich sieci, np. stacji metra.

Wygodne konfigurowanie i administracja
Do zarządzania ustawieniami systemu wystarczy komputer z programem ACCO Soft i dostępem do Internetu. Z kolei do obsługi, w tym administrowania uprawnieniami nawet dziesiątek tysięcy osób, służy aplikacja przeglądarkowa ACCO Web. Umożliwia ona także m.in. przeglądanie wielopoziomowych map obiektów, odwzorowujących rozmieszczenie stref, wejść i wyjść central ACCO-NT. Z poziomu mapy, w czasie rzeczywistym, dostępne jest także sterowanie pojedynczymi przejściami oraz włączanie podglądu z kamer IP.

Integracja z SSWiN
Niewątpliwą zaletą ACCO NET jest możliwość integracji z systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach INTEGRA i INTEGRA Plus. Jedną z głównych idei i podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość efektywnego i wygodnego sterowania dwoma systemami (powiązanymi strefami SKD i SSWiN) w tym samym czasie.
Przykładowo użytkownik, uzyskując dostęp do pomieszczenia, może jednocześnie rozbroić czuwający tam system alarmowy. Analogicznie, załączając czuwanie z manipulatora systemu INTEGRA, może zablokować wszystkie przejścia (zaryglować drzwi) przypisane do zintegrowanej strefy SKD.

W ramach integracji operator systemu ACCO NET zyskuje wgląd w stan wejść i wyjść central alarmowych, jak również we wspólną bazę danych, co daje szeroką wiedzę na temat sytuacji w obiekcie lub sieci obiektów. W efekcie obsługa współpracujących ze sobą instalacji bezpieczeństwa i nadzór nad nimi są wygodniejsze, bardziej przejrzyste, a przede wszystkim niezwykle wydajne.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl