Strona główna Rynek SECURITY Mapa inwestycji (nr 1/2024)

Mapa inwestycji (nr 1/2024)

W „A&S Polska” już po raz siódmy prezentujemy mapę dużych inwestycji, które są obecnie realizowane lub dopiero się rozpoczynają. Włączyliśmy do naszego
zestawienia projekty, których zakończenie planowane jest nie wcześniej niż w drugim kwartale 2024 roku. Warto zaznaczyć, że nasza selekcja nie jest ograniczona do branży przemysłowej. Koncentrujemy się na dużych inwestycjach prowadzonych przez renomowane firmy, które mogą stanowić potencjalne możliwości współpracy dla przedsiębiorstw działających w sektorze bezpieczeństwa. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z wcześniejszymi numerami „a&s” z ubiegłego roku, w których omawialiśmy inne długoterminowe projekty, uwzględniając Państwa zainteresowania oraz profil działalności.
Adela Prochyra, a&s Polska

Atrem
Co: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
Gdzie: Słubice
Kiedy: 120 tygodni od 11.12.2023

B-ACT S.A.
Co: Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu wraz adaptacją na cele muzealne i zagospodarowaniem terenu dla Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów
Gdzie: Brzeg
Kiedy: brak informacji

Dekpol S.A.
Co: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dwóch hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Gdzie: Swarożyno, gmina Tczew
Kiedy:
I etap – II kwartał 2024
II etap – realizacja drugiej hali jest opcjonalna i jej zakończenie nastąpi w terminie 7,5 miesięcy od daty wywołania do realizacji

Erbud
Co: Rozpoczęcie rewitalizacji Starej Rzeźni w Poznaniu
Gdzie: Poznań
Kiedy: 6 lat

MDI Energia S.A.
Co: budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW wraz z uruchomieniem
Gdzie: Bagdad w gminie Wyrzysk
Kiedy: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (29.08.2023)

Co: budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW wraz z uruchomieniem
Gdzie: Półwieś, w gminie Zalewo
Kiedy: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (29.08.2023)

Mirbud S.A.
Co: Budowa w systemie pod klucz obiektu apartamentowego i hotelowego, tj. Zespołu Budynków Lecznictwa Uzdrowiskowego przy ul. Morawskiego w Kołobrzegu
Gdzie: Kołobrzeg
Kiedy: brak informacji

Co: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części Miasta Słupska w systemie zaprojektuj – wybuduj
Gdzie: Słupsk
Kiedy: 32 miesiące od podpisania umowy (30.11.2023)

Co: Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy – Etap 1
Gdzie: Bydgoszcz
Kiedy: Będzie podany po podpisaniu umowy

UNIBEP S.A.
Co: Realizacja w technologii modułowej budynku usługowego oraz czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Gdzie: Gdańsk
Kiedy: 9 miesięcy od podpisania umowy (01.12.2023)

POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
Co: Budowa przyłącza lądowego (część liniowa i stacyjna) wraz z okablowaniem dla MFW Baltica-2
Gdzie: Choczewo
Kiedy: 01.02.2028