Strona główna Kontrola Dostępu MATRIX – Kontrola dostępu nowej generacji

MATRIX – Kontrola dostępu nowej generacji

Megavision Technology wprowadza na rynek polski jeden z najbardziej zaawansowanych i skalowalnych systemów kontroli dostępu wraz z wieloma modułami towarzyszącymi.

Matrix COSEC to kompletne, modułowe rozwiązanie składające się z takich systemów, jak Kontrola Czasu Pracy, Kontrola Dostępu, Zarządzanie Gośćmi, Zarządzanie Grafikiem, Zarządzanie Kafeterią i inne. System obejmuje wszystkie niezbędne urządzenia sprzętowe, serwery aplikacji oraz zaawansowane czytniki, w tym biometryczne oparte na odczycie układu żył w dłoni.

Modularność
Architektura Matrix COSEC ma charakter modularny, pozwalając klientom wybrać aplikacje stosownie do ich działalności i potrzeb. Moduły takie jak Kontrola Czasu Pracy, Kontrola Dostępu, Zarządzanie Gośćmi, Zarządzanie Grafikiem, Zarządzanie Kafeterią i Portal Samoobsługi Pracowników można dodać w dowolnym momencie w przyszłości bez zakłócania już działającej aplikacji.

Skalowalność
Architektura Matrix COSEC jest prawdziwie skalowalna, pozwalając klientom zacząć od niewielkiej konfiguracji i rozwijać ją krok po kroku wraz z rozwojem potrzeb. Zaczynając nawet od jednych drzwi i 100 użytkowników, inwestor może powiększyć swój system do 65 000 drzwi i nawet miliona użytkowników.
Elastyczność
Matrix COSEC zaprojektowano tak, aby zapewnić wysokiego poziomu elastyczność na różnych poziomach. Interfejsy (Wi-Fi, 3G, Ethernet oraz RS-485), łączność kontrolerów drzwi z serwerem aplikacji, czytniki oraz moduły spersonalizowanych kart to tylko kilka przykładów takiej elastyczności.

Intuicyjność
Uruchamianie i obsługa Matrix COSEC jest bardzo prosta dzięki swojej elastycznej konstrukcji. Począwszy od instalacji sprzętu aż po wdrożenie aplikacji i integracji z produktami zewnętrznymi – wszystkie kroki są niezwykle proste. Interfejsy Ethernet/Wi-Fi/3G/4G upraszczają proces okablowania i instalacji. Automatyczne wykrywanie urządzeń przez COSEC CENTRA eliminuje konieczność żmudnego procesu konfiguracji urządzenia.
Rozbieżności w czasie pomiędzy wieloma kontrolerami drzwiowymi działającymi niezależnie są eliminowane poprzez synchronizację wszystkich kontrolerów drzwiowych z serwerem centralnym. Ponadto technologia automatycznego przesyłania informacji zwalnia administratora z rutynowej czynności pobierania zdarzeń z urządzenia. Usługa harmonogramu zadań wykonuje dane zadania w zaplanowanym czasie bez konieczności otwierania aplikacji.

Niezawodność
System został zaprojektowany do długotrwałego, nieprzerwanego działania. Jest przeznaczony do pracy w zmiennych temperaturach, w zakurzonych i wilgotnych pomieszczeniach. Ponadto pozłacane płyty drukowane, wysokowytrzymałe komponenty, architektura przewodowa i bezprzewodowa przyczyniają się do niezawodnej pracy całego systemu.

Technologia
Matrix COSEC jest oparty na najnowocześniejszych technologiach sprzętowych i oprogramowania. Od strony sprzętowej, angażuje wydajny procesor A8 cortex, NFC, układ żył na dłoni, odcisk palców i czytnik kart bezstykowych. Serwer aplikacji COSEC CENTRA jest postawiony na systemie Microsoft Windows z zaawansowanym RDBMS oraz technologii Microsoft .NET.

Integracja sprzętowa
Matrix COSEC to otwarty system pozwalający na integrację z zewnętrznymi systemami oraz w platformach typu PSIM, np. VENOM PSIM Platform). Zastosowanie pomocniczych portów wejściowych i wyjściowych w urządzeniach COSEC umożliwia podłączenie systemu przeciwpożarowego, systemu monitoringu, czujników ruchu i urządzeń przekaźnikowych bez konieczności zewnętrznych modułów sprzętowych.

MEGAVISION TECHNOLOGY Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Vogla 8, 02-963 Warszawa
tel.: 22 439 99 19
faks: 22 439 99 10
biuro@megavision.pl
www.megavision.pl