Strona główna Bezpieczne miasto Monitoring wizyjny ery AI. Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością branży ochrony?

Monitoring wizyjny ery AI. Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością branży ochrony?

Obecność kamer w codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko Wielkiego Brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając świadomość kontroli, ale także poczucie bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie są już powszechnie objęte dozorem kamer CCTV. Coraz częściej w systemach monitoringu wizyjnego stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji (AI), których celem jest m.in. zwiększenie możliwości rozpoznawania zagrożeń. Nie jest to jeszcze powszechne, ale wydaje się kierunkiem nieuniknionym. Czy zatem przyszłością branży ochrony jest sztuczna inteligencja?

Stosowane systemy, utożsamiane dotychczas z kamerami CCTV, stały się jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie obiektów – i to o charakterze zarówno przemysłowym, jak i publicznym oraz prywatnym (indywidualnym). Obraz z kamer rozmieszczonych w różnych kluczowych miejscach instytucji i zakładów coraz częściej stanowi element usprawniający codzienne funkcjonowanie tego typu obiektów i pracujących tam osób. Identyfikacja numerów rejestracyjnych pojazdów pracowników przy wjeździe na firmowy parking, monitoring stref wydzielonych czy niebezpiecznych – to tylko kilka przykładów włączania monitoringu wizyjnego w kolejne obszary naszej codzienności.

Liczba kamer w systemach dozorowych stale rośnie, dlatego stało się jasne, że pojedynczy człowiek, a nawet kilku operatorów centrum monitoringu nie są już w stanie efektywnie wychwytywać zdarzeń na obrazach z kamer. Z tego powodu w ostatnich dziesięciu latach rozwijano automatyzację, a także zastosowanie sztucznej inteligencji w tego typu systemach.

Nie mówimy tu tylko o często podnoszonych w reklamach i ogłoszeniach cechach inteligentnego monitoringu, takich jak możliwość korzystania z niego w każdej chwili nawet za pomocą smartfonu czy to, że obraz wyświetlany na ekranie jest przekazywany w czasie rzeczywistym i może stanowić element tzw. inteligentnego budynku – to cechy dobre dla odbiorcy indywidualnego. Wykorzystanie algorytmów AI w profesjonalnych systemach monitoringu oznacza przede wszystkim nowe możliwości branży ochrony i skrócenie czasu reakcji na wykryte zagrożenia.

– Monitoring z wykorzystaniem sztucznej inteligencji to nie żadne „gadżeciarstwo”, ale zdecydowanie przyszłość branży ochrony, chociażby ze względu na rosnące koszty pracy – mówi Jacek Tyburek, ekspert ds. bezpieczeństwa. – Branża zasadniczo idzie w kierunku optymalizacji liczby zatrudnionych pracowników wykonujących proste czynności typu przeprowadzanie patroli, otwieranie i zamykanie bram w chronionych obiektach na korzyść rozwiązań technicznych, takich jak odczyt numerów tablic rejestracyjnych i na tej podstawie automatyczne wpuszczanie na teren zakładu samochodów (otwarcie bramy), jeśli dany pojazd jest do tego uprawniony. Między innymi w realizacji tych działań może pomóc system monitoringu wykorzystujący odpowiednie algorytmy analizy obrazu z kamery. Zdecydowanie jest to przyszłość branży ochrony.

Zastosowanie algorytmów AI w monitoringu wizyjnym ma również na celu zapewnienie lepszej, skuteczniejszej ochrony obiektowej. Potwierdza to także rachunek ekonomiczny, szczególnie w wielkoobszarowych obiektach przemysłowych czy sportowych. Zarejestrowany przez kamery materiał wideo ma dwa główne zastosowania. Po pierwsze może służyć jako materiał dowodowy wykorzystywany po zdarzeniu w postępowaniu procesowym lub w ramach wewnętrznego udoskonalania systemu ochrony. Po drugie umożliwia podjęcie szybkiej interwencji we wskazanym miejscu przez przeznaczone do tego służby.

– Monitoring wizyjny to niższe koszty zapewnienia ochrony w dłuższym okresie, daje przede wszystkim możliwość nagrywania zdarzeń oraz szybkiego przeprowadzenia interwencji – mówi Jarosław Kur, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. – Możliwość obserwacji tego, co dzieje się na obrazie z kamery w trybie online, sprawia, że decyzję o interwencji można podjąć niemalże natychmiast. Dzięki temu można zmniejszyć wielkość załogi, która fizycznie znajduje się w obiekcie.

Szczególnie to drugie zastosowanie stało się „orężem” służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Od sprawności wychwycenia zdarzenia na obrazach z kamer monitoringu wizyjnego zależy bowiem czas reakcji patrolu interwencyjnego.

– Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w monitoringu wizyjnym to ciągle jeszcze nowinka techniczna, ale ze względu na fakt, że wyczerpują się możliwości optymalizacji pracy pracowników ochrony, branża idzie coraz mocniej w tę stronę – podkreśla Jarosław Kur. – Nie wszędzie da się zastąpić człowieka, ale w dużym stopniu taki monitoring to przyszłość branży ochrony.

Wykorzystanie AI w monitoringu wizyjnym oznacza również wejście z ochroną na wyższy poziom, nadążający za współczesnymi zagrożeniami – np. ochrona epidemiczna (Covid-19) czy przeciwpożarowa oraz zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

– Obecnie wykorzystuje się złożone systemy z funkcjami analizy obrazu, dzięki czemu można uzyskać bardzo dużo informacji. Uzyskane dane wspierają zarządzanie obiektami i operacjami, będąc wszechstronnie wykorzystywane. Sztuką i wyzwaniem jest dzisiaj obróbka danych, które systemy bezpieczeństwa generują. Oprócz tego wyłania się kolejny problem – cyberbezpieczeństwo samych systemów bezpieczeństwa – mówi Jacek Tyburek. – Tego rodzaju funkcjonalności są dostępne i u nas, ale są to technologie wysokobudżetowe. Coraz powszechniej wykorzystywane są integracje kamer z innymi elementami infrastruktury technicznej. Można powiedzieć, że jest to obecnie integracyjny standard minimum.

Nowa funkcjonalność określana jako inteligentna opiera się na różnych algorytmach lub oprogramowaniu sztucznej inteligencji, co pozwala na dowolną konfigurację systemu pod kątem reagowania na zadane scenariusze wymagane w danej lokalizacji. Mogą to być np. klasyczne wtargnięcie człowieka, parkowanie pojazdów w strefie niedozwolonej czy też wejścia do strefy zdefiniowanej lub wyjścia z niej. Mogą to być również, w powiązaniu z nowymi kamerami o szerszych niż dotychczas możliwościach, alerty dotyczące np. wzrostu temperatury w danym miejscu, identyfikacji pożarów we wczesnym stadium czy też detekcji nieszczelności określonych instalacji przesyłowych, np. gazowych itp.

Monitoring wizyjny ery AI to nowe podejście do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, produkcyjnych, sportowych czy usługowych. To również możliwość uzyskania wyższego poziomu zabezpieczenia mienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. To wejście na nowy poziom i poprawa bezpieczeństwa przeciętnego człowieka w zakładzie pracy czy też w miejscach użyteczności publicznej. Z tego względu będzie coraz szerzej stosowanym elementem wspierającym zapewnienie bezpieczeństwa przez branżę ochrony.

Polski Związek Pracodawców Ochrona
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
biuro@pzpochrona.pl
www.pzpochrona.pl