Strona główna Systemy Zintegrowane Monitorowanie monitoringu

Monitorowanie monitoringu

Marcin Ruciński
Project Manager i Team Leader
Dahua Technology Poland


Nowoczesne systemy dozoru wizyjnego pełnią bardzo ważną funkcję w zapobieganiu incydentom oraz ochronie osób i mienia, a producenci dokładają wszelkich starań, aby ich produkty spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Wydawać by się mogło, że zastosowanie technicznych środków zabezpieczeń zapewnia odpowiedni poziom ochrony i umożliwia analizę zaistniałych incydentów. Ale czy na pewno?

Specjaliści z branży IT wiedzą doskonale, jak kosztowny jest brak nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, który w skrajnych przypadkach może skończyć się utratą bezcennych danych oraz wiarygodności firmy w oczach klientów i inwestorów. Dlatego też działy IT w przedsiębiorstwach o wysokiej świadomości ryzyka i konsekwencji z tym związanych stosują mniej lub bardziej zaawansowane oprogramowanie do monitorowania stanu pracy systemów informatycznych – często po to, by zapobiegać incydentom powodującym brak dostępności usług IT.

Pytanie brzmi, czy dobre praktyki z branży informatycznej są wykorzystywane w monitorowaniu urządzeń służących do zapewnienia nam bezpieczeństwa? Po przeanalizowaniu wielu przypadków awarii systemów okazuje się, że sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo, ponieważ efektywne monitorowanie parametrów pracy urządzeń zabezpieczenia technicznego to zjawisko raczej marginalne. Po części wynika to z faktu, że działy IT nie chcą brać odpowiedzialności za systemy security niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem usług informatycznych, instalatorom natomiast brakuje przeszkolenia w zakresie stosowania oprogramowania monitorującego pracę urządzeń technicznych.

Można zadać również pytanie, co takiego są w stanie zaoferować branży security powszechnie stosowane w IT systemy monitoringu sieciowego. Wbrew pozorom, wiele z punktu widzenia instalatorów, którzy w swoim zakresie obowiązków mają utrzymanie wielu systemów zabezpieczeń, a o awariach dowiadują się od swoich klientów, nie mając możliwości sprawdzenia stanu pracy urządzeń w momencie wystąpienia zdarzenia, w którego wyniku często system dozoru wizyjnego staje się bezużyteczny.
Kwestia komunikacji sieciowej z systemami CCTV (VSS) to temat rozległy. W świecie IT opracowano wiele technologii umożliwiających dostęp do informacji o pracy urządzeń.

Najpowszechniej są stosowane protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) zaimplementowany w zdecydowanej większości kamer i rejestratorów sieciowych oraz systemy NMS (Network Management System) umożliwiające zbieranie informacji mogących mieć wpływ na niezawodność systemów monitoringu, a także możliwość tworzenia własnych wtyczek rozszerzających standardowe funkcje niezależnie od systemu operacyjnego.

Wydawałoby się, że samo upowszechnienie monitorowania parametrów pracy urządzeń byłoby dużym krokiem w kierunku gromadzenia użytecznych informacji o monitorowanych systemach wraz z powiadamianiem o nieprawidłowościach.
Ale nasuwa się kolejne pytanie, czy systemy NMS umożliwiają automatyzację scenariuszy alarmowych, czy też opracowanie automatycznych procedur odzyskiwania systemu po wystąpieniu awarii. Tu systemy NMS mają wiele do zaoferowania, a możliwości są w zasadzie nieograniczone. Dzięki wykorzystaniu zdalnych komend i planowaniu scenariuszy awaryjnych system może automatycznie wykonywać wiele operacji.

Skuteczne monitorowanie stanu pracy systemu dozoru wizyjnego zapewnia wiele korzyści, oszczędzając czas. Często pozwala wykonać zadania w sposób automatyczny i przeprowadzić inwentaryzację sprzętu, co niewątpliwe przełoży się na efektywność pracy. Wprawdzie samo przygotowanie konfiguracji NMS zabiera sporo czasu, ale raz przygotowana konfiguracja może być z powodzeniem wykorzystana przy dodawaniu do systemu monitoringu sieciowego kolejnych instalacji.

Mnogość zalet oferowanych przez systemy NMS powinno skłonić instalatorów do zainwestowania czasu w przygotowanie profesjonalnego monitoringu urządzeń technicznych, zwłaszcza że wiele profesjonalnych systemów NMS nie wymaga nakładów finansowych, ponieważ dystrybuowana jest jako open source.

Dahua Technology Poland
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
www.dahuasecurity.com/pl