Strona główna Infrastruktura krytyczna Najpopularniejsze technologie w ochronie perymetrycznej

Najpopularniejsze technologie w ochronie perymetrycznej

William Pao
asmag.com

Wiele firm, zwłaszcza prowadzących działalność na obszarze rozległym, przykłada dużą wagę do ochrony perymetrycznej (obwodowej). Przedstawiamy najpopularniejsze technologie i zabezpieczenia elektroniczne stosowane w tego typu systemach.

Ochrona obwodowa ma na celu powstrzymanie intruza wzdłuż zewnętrznej granicy posesji przed wtargnięciem na teren chronionego obiektu. To istotna, bo wczesna technika ochronna ważnych obiektów, począwszy od infrastruktury krytycznej i obiektów wojskowych, skończywszy na obiektach komercyjnych i rezydencjach. Popyt na te rozwiązania rośnie w stałym tempie. Według MarketsandMarkets rynek ochrony perymetrycznej wzrośnie z 61,3 mld USD w 2020 r. do 96,5 mld USD do 2026 r., przy współczynniku CAGR 7,9%.

Systemy ochrony perymetrycznej wykrywają incydenty za pomocą czujników (sensorów), z których każdy, wykorzystując różne zjawiska fizyczne, oferuje unikalną metodę wykrywania. Użytkownicy mają do wyboru różne opcje. Prezentujemy najpopularniejsze technologie ochrony obwodowej.

Radary i Lidary

Radar jest urządzeniem wykrywającym za pomocą fal radiowych obiekty powietrzne, nawodne oraz lądowe, pozwalającym na określenie kierunku, odległości oraz rozmiarów wykrywanego obiektu, a w przypadku radarów dopplerowskich mierzącym także jego prędkość. Do detekcji obiektów wykorzystuje się zjawisko odbicia fal radiowych (najczęściej w pasmie mikrofal) od obiektów lub fal wysyłanych przez te obiekty.

Lidar (Light Detection and Ranging) to połączenie lasera z teleskopem. Czujnik lidarowy emituje wiązki laserowe do chronionego otoczenia i oblicza odległość obiektu na podstawie czasu, w jakim wiązka laserowa wraca po odbiciu od obiektu. Zaletą lidaru w porównaniu z kamerami dozorowymi jest to, że jest on niezależny od oświetlenia i trudnych warunków atmosferycznych.

– Pod wpływem dużego zainteresowania sektora motoryzacyjnego rozwiązaniami lidarowymi są one coraz tańsze, a jednocześnie oferują lepsze możliwości w zastosowaniach zewnętrznych – twierdzi Brad Martin, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie Senstar.

Światłowód

Działanie sensorycznych kabli światłowodowych polega na przesyłaniu wiązki światła laserowego wewnątrz światłowodu i pomiarze odbić światła pojawiających się na całej jego długości. Zakłócenia światłowodu spowodowane wibracją ogrodzenia wywołaną np. przez osobę wspinającą się lub opierającą drabinę na ogrodzeniu zmieniają ilość światła powracającego (odbitego).

– Światłowodowe kable sensoryczne są już uznanym rozwiązaniem. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem dzięki dostępności opłacalnych rozwiązań dla mniejszych obiektów oraz wydłużonemu, ponad 20-letniemu okresowi eksploatacji – mówi B. Martin.

Komunikacja bezprzewodowa

Coraz częściej w systemach zabezpieczeń stosuje się łączność bezprzewodową.

– Komunikacja bezprzewodowa między czujnikiem a systemem jest coraz powszechniejsza ze względu na rosnące zaufanie do technologii bezprzewodowej. Tendencja ta jest zauważalna szczególnie w przypadku ochrony rezydencji oraz małych i średnich obiektów komercyjnych – podkreśla Ken Arimura, dyrektor generalny ds. sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku w firmie OPTEX.

Zainteresowaniem cieszą się także funkcje zdalnego sterowania i monitorowania.

– Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania za pomocą smartfonów jest obecnie must have w przypadku zapytań dotyczących ochrony rezydencji. Niektóre projekty wymagają dodatkowo funkcji automatyki domowej – dodaje K. Arimur.

Dozór wizyjny

Systemy telewizji dozorowej stały się popularną, wręcz niezbędną technologią ochrony obwodowej, umożliwiającą weryfikację sytuacji alarmowej.

– Dozór wizyjny jest coraz częściej stosowany w ochronie obwodowej m.in. ze względu na rozwój zdalnego monitoringu w odpowiedzi na większe potrzeby weryfikacji wizualnej zdarzenia alarmowego i ograniczenie kosztów związanych z reagowaniem na fałszywe alarmy. Inne czujki ochrony obwodowej wykrywają, że „coś” narusza lub próbuje naruszyć ogrodzenie, natomiast telewizja dozorowa pozwala operatorom zdalnie dokładnie ustalić, „co” jest przyczyną alarmu i, najważniejsze, podjąć odpowiednią reakcję – podkreśla Niklas Rosell, globalny menedżer produktu ds. funkcji kamer inteligentnych w Axis Communications.

– Monitoring wizyjny ma kluczowe znaczenie dla ochrony obwodowej. Bez natychmiastowej, opartej na obrazie z kamer możliwości oceny alarmów pracownicy ochrony mogą mieć mniejsze zaufanie do informacji z systemów wykrywania włamań. Aby zmaksymalizować skuteczność dozoru wizyjnego i oceny sytuacyjnej, system zarządzania wizją musi powiązać lokalizację włamania (najlepiej z dokładnością do kilku metrów) z konkretną kamerą lub presetem PTZ. Zautomatyzowane wywoływanie kamery zapewnia wiele korzyści: szybszą reakcję operatora, mniejsze wymagania szkoleniowe, zoptymalizowaną jakość materiału wizyjnego i ustawienia retencji oraz możliwość uruchamiania środków odstraszających intruza specyficznych dla danej lokalizacji – mówi B. Martin.

Fuzja sensorów

Każda technologia detekcji ma zalety i wady. Połączenie różnych czujników (sensorów), czyli wykorzystanie kombinacji różnych technologii detekcji, sprawia, że ochrona perymetryczna jest bardziej skuteczna.

– Żeby móc w pełni korzystać z zalet różnych technologii, organizacje potrzebują inteligentnych, zintegrowanych rozwiązań, co pozwoli maksymalnie wykorzystać mocne strony każdej z nich. To dlatego fuzja czujników wzbudza zainteresowanie – uważa B. Martin. – Połączenie sensorów pozwala wykorzystać dzisiejszą imponującą moc obliczeniową do analizowania danych w czasie rzeczywistym z informacjami archiwalnymi, lokalizacyjnymi, środowiskowymi i klasyfikacyjnymi przed wygenerowaniem alarmu. Dla operatorów jest to klucz do wyeliminowania uciążliwych alarmów przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Przykładem jest połączenie w parę czujek systemu alarmowego i kamer dozorowych.

– Kamery dozorowe (jako sensory) mają pewne ograniczenia – nie działają w ciemności, często na obrazie brakuje szczegółów lub kontekstu przestrzennego, które zapewnią wysoką dokładność wykrywania czy klasyfikacji incydentów. Ograniczenia te można przezwyciężyć, łącząc dane z kamer dozorowych z danymi z czujek komplementarnych (uzupełniających). Przykładowo, sensory tripwire, takie jak sensoryczne kable światłowodowe, generują alarmy z dużych ogrodzonych obszarów, podczas gdy radar i lidar dodają informacje przestrzenne i działają w złych warunkach otoczenia – wyjaśnia Srinath Kalluri, dyrektor generalny firmy Oyla.

– Integracja czujek z kamerami IP/VMS jest coraz powszechniejsza. Na rynku azjatyckim rozwiązania wizyjne są pierwszym wyborem użytkowników końcowych, którzy myślą o zabezpieczeniach. Jednak wielu klientów dodaje rozwiązania sensoryczne (czujki) do uruchamiania nagrywania wizyjnego i powiadamiania, uzupełniające słabe punkty rozwiązań opartych wyłącznie na telewizji dozorowej, które są zależne od warunków widzenia – mówi K. Arimura. – Najczęściej wybieranym rozwiązaniem są aktywne czujki podczerwieni. Do niektórych obiektów wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń są stosowane światłowody sensoryczne i skanowanie laserowe.

Zainteresowanie nowym trendem wizualnej weryfikacji za pomocą rozwiązania łączącego systemy wizyjne i alarmowe można zauważyć w niektórych firmach świadczących usługi monitorowania alarmów.