Strona główna Kontrola Dostępu Nedap AEOS zabezpiecza holenderską sieć światłowodową

Nedap AEOS zabezpiecza holenderską sieć światłowodową

Prywatna spółka inwestycyjna Reggeborgh wraz z KPN – największym operatorem sieci w Holandii – nawiązały współpracę w celu budowy krajowej sieci światłowodowej. Spółka joint venture o nazwie Reggefiber zbudowała nową siedzibę w Rijssen, a do jej zabezpieczenia wybrała rozwiązanie AEOS firmy Nedap.

Reggefiber zbudowała niemal tysiąc punktów dostępowych (Point of Presence – POP) w całej Holandii. Spółka planuje w ciągu najbliższej dekady zwiększyć ich liczbę do czterech tysięcy. Wszystkie koncentratory światłowodowe są wyposażone w kontrolery AEOS, czytniki i najnowsze funkcje AEOS.

Gwarantowana ciągłość działalności biznesowej
Dotychczas Reggefiber zainstalowała światłowody w 150 holenderskich gminach. Oznacza to, że z nowego środka komunikacji korzysta już dziesięć procent obywateli Holandii, a ten odsetek rośnie z każdym dniem. Reggefiber wznosi budynki POP w centralnych lokalizacjach każdego regionu kraju. Punkty POP zawierają kable, switche, systemy chłodzenia i centra komunikacji. Stanowią koncentratory dla danego obszaru objętego światłowodami. Są najważniejszymi elementami w sieci. Dlatego bezpieczeństwo i monitorowanie punktów POP jest sprawą najwyższej wagi, jeśli chodzi o gwarancję ciągłości biznesowej.

W związku z tym Nedap ze swoim partnerem biznesowym Niscayah opracowały wspólnie z Reggefiber specjalny „kontroler POP”, wykorzystując do tego standardowe elementy AEOS. Skrojony na miarę kontroler oferuje obecnie wszystkie potrzebne funkcjonalności oraz możliwości rozbudowy o wymagane w przyszłości opcje.

Platforma AEOS jest obsługiwana całkowicie przez sieć, dzięki czemu wydawanie identyfikatorów i zmianę autoryzacji można wykonać na każdej stacji roboczej.

Zarządzanie kontrolerami POP i ich monitorowanie
„Kontroler POP” zmontowany dla Reggefiber zawiera standardowy sprzęt AEOS, dodatkowe czujki, kamery CCTV i wbudowane oprogramowanie realizujące funkcje zarządzania wykrywaniem włamań i monitorowania go. Zastosowanie standardowych elementów do stworzenia indywidualnie dopasowanego systemu pozwoliło obniżyć koszty prac deweloperskich w porównaniu z systemem robionym na zamówienie od podstaw. Dodatkową zaletą jest fakt, że Reggefiber nie jest zależna od stworzonego indywidualnie oprogramowania i specjalnych interfejsów. Firma może więc dowolnie decydować o rozbudowie lub zmianie funkcjonalności w każdej chwili. Zmniejsza to całkowity koszt posiadania.

Skalowalność i stabilność
Projekt Reggefiber stanowił wyzwanie ze względu na dużą liczbę lokalizacji POP oraz autoryzacji na poziomie wykonawców i podwykonawców. Każda lokalizacja musiała być wyposażona w czytnik kart przy drzwiach, czujkę stykowa drzwi, czujkę włamania, czujnik wilgotności i czujnik termiczny. Innym wymogiem była konieczność odczytywania i monitorowania wszystkich zgromadzonych informacji przy użyciu najnowszych technologii.

Specjalne warunki środowiskowe i stopień rozbudowy projektu sprawiły, że pod względem technologicznym rozwiązanie AEOS znakomicie się w niego wpasowało: nowoczesna technologia bezpieczeństwa zastosowana do ochrony przyszłej sieci telekomunikacyjnej. AEOS stał się doskonałym wyborem dla projektu jeszcze z jednego powodu: jest skalowalny pod względem wielkości i wydajności oraz obecnie nieprzewidzianych obciążeń. Skalowalność AEOS umożliwiła firmie Reggefiber zwiększenie liczby POP w tempie wykładniczym, bez obaw o stabilność systemu.

Użyteczność
W siedzibie Reggefiber w pełni wyposażona sterownia (sieciowe centrum operacyjne) przez całą dobę monitoruje wszystkie POP. W sytuacji alertu systemu możliwe jest również podjęcie bezpośrednich działań kontroli. Alerty są generowane, gdy osoba nieupoważniona wejdzie do POP, gdy ktoś podejmuje próby sabotażu systemu, gdy wahania temperatury w budynku są zbyt duże, wilgotność wykracza poza ustawione limity lub występuje usterka zasilania.

Ze sterowni w Rijssen można też otwierać drzwi POP, gdy technik konserwacji lub napraw odpowiednio się uwierzytelni. Ponadto wykonawcy i podwykonawcy mają specjalne identyfikatory z prawami dostępu do POP (również tymczasowymi lub ograniczonymi). Identyfikatory i uprawnienia przyznaje się z poziomu centralnego serwera AEOS w Rijssen, służącego również do zarządzania nimi. Platforma AEOS jest całkowicie obsługiwana przez sieć, dzięki czemu wydawanie identyfikatorów i zmianę autoryzacji można wykonać na każdej stacji roboczej.

Elastyczne środowisko
Fizyczną instalację sprzętu AEOS przeprowadzono we współpracy z Niscayah. W zakładzie produkcyjnym, w którym wytwarza się fizyczny sprzęt POP, Niscayah instaluje kontrolery POP. Gdy POP zostanie umieszczony w nowym obszarze objętym światłowodami, Niscayah podłącza kontrolery przez sieć UMTS. Dzięki temu można kontrolować POP i cały sprzęt, jeszcze zanim zostanie skonfigurowana sieć. Gdy sieć stanie się dostępna i będzie działała sprawnie, AEOS przełącza się na nowe, stałe łącze.
Reggefiber zapewnia zaawansowane systemy służące do tworzenia i utrzymywania idealnych warunków roboczych. Wszelkie odchylenia i zakłócenia są natychmiast wykrywane przez czujniki podłączone do elementów AEOS. W sieciowym centrum operacyjnym w Rijssen pracownicy Reggefiber, przy użyciu graficznego narzędzia do obsługi alarmów (Graphical Alarm Handler) AEOS, monitorują przychodzące alerty i zajmują się ich obsługą.

Reggefiber nie jest zależna od stworzonego indywidualnie oprogramowania i specjalnych interfejsów. Firma może więc dowolnie zdecydować o rozbudowie lub zmianie funkcjonalności w każdej chwili.

Nedap dostarcza ponadto inteligentny zasilacz bezprzerwowy (UPS), który bezpośrednio zasila czujniki i zamki oraz stanowi źródło zasilania awaryjnego. Dzięki centralnemu monitorowaniu stanu technicznego zasilacza personel może proaktywnie reagować na wszystkie problemy z zasilaniem. Proces zapewnienia ciągłości działalności biznesowej jest więc bardziej sprawny i efektywny.

Nedap Security Management Poland
Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
tel. +48 22 322 76 74
anna.twardowska@nedap.com