Strona główna Kontrola Dostępu Nowa edycja programu RCP Master do analizy i rozliczania czasu pracy

Nowa edycja programu RCP Master do analizy i rozliczania czasu pracy

Program RCP Master (Roger) przeznaczony do analizy i rozliczania czasu pracy jest dostępny na rynku od prawie 15 lat. W tym czasie ukazały się 3 edycje tego programu. Na początku bieżącego roku została wydana jego kolejna, czwarta już wersja.

RCP Master 4 zapewnia wszystkie dostępne wcześniej funkcjonalności, które potwierdziły swoją wartość w tysiącach wdrożonych z sukcesem instalacji oraz oferuje wiele nowych możliwości dostosowanych do wymogów dzisiejszego rynku pracy.

Nowa edycja programu zawiera m.in. moduł RCP Master 4 Web, który umożliwia pracownikom dostęp do wybranych funkcji systemu rejestracji czasu pracy (RCP) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Pracownik korzystający z RCP Master 4 Web może zapoznać się z aktualnym stanem wypracowanego czasu pracy, przejrzeć rejestr zdarzeń, złożyć wniosek o urlop lub zgłosić innego rodzaju absencję bez konieczności kontaktu z działem kadr. Ponadto moduł umożliwia zdalną rejestrację zdarzeń RCP, w tym rejestrację pracy zdalnej.
RCP Master 4 Web zapewnia również zestaw funkcji przeznaczonych dla przełożonych różnego szczebla (kierownicy, brygadziści, liderzy zespołów itp.), którzy zyskują w ten sposób wygodny i szybki sposób wglądu w czas pracy osób funkcjonujących w ramach zarządzanej grupy pracowniczej.

Tak jak poprzednie wersje programu, RCP Master 4 może pracować niezależnie lub stanowić integralną część systemu kontroli dostępu RACS 4 lub 5. Kontynuowany jest elastyczny i korzystny system licencjonowania, który umożliwia dobór licencji w zależności od wielkości i potrzeb firmy.

RCP Master 4 jest w pełni kompatybilny z RCP Master 3, co umożliwia szybką i wygodną migrację do nowszej wersji programu.

Więcej na: www.roger.pl