Strona główna Kontrola Dostępu Nowa wersja oprogramowania VISO do systemu kontroli dostępu RACS 5

Nowa wersja oprogramowania VISO do systemu kontroli dostępu RACS 5

Aplikacja VISO jest przeznaczona do zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 5. Jej nowa wersja – v2.0.6 – wprowadza wiele udoskonaleń, wśród których do najważniejszych należą integrację z systemem ppoż. Cerberus (Siemens) oraz obsługa kolejnych rejestratorów i kamer (Hanwha Vision, BCS Point).

Nowe funkcję są uzupełnieniem dostępnych integracji systemu kontroli dostępu RACS 5 i w połączeniu z nimi tworzą rozwiązanie dla dużych instalacji, w których wymagane jest centralne zarządzanie systemem bezpieczeństwa z poziomu jednej platformy oprogramowania, którą w przypadku RACS 5 jest VISO SMS.

Do oprogramowania dodano wiele funkcji, wśród których należy wymienić możliwość obsługi kamer PTZ oraz definiowanie i realizowanie scenariuszy bezpieczeństwa w ramach VISO SMS. Scenariusze bezpieczeństwa pozwalają na tworzenie predefiniowanych procedur działania obsługi obiektu w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych, szczególnie w sytuacji zagrożenia życia lub mienia. Możliwość sterowania kamerami PTZ, która jest rozwinięciem już istniejącej funkcjonalności oprogramowania VISO w zakresie telewizji przemysłowej, istotnie ulepsza i rozszerza możliwości weryfikacji zagrożeń oraz koordynowania działań zapobiegawczych.

Wśród nowości warto wymienić: możliwość mapowania pól danych w ramach integracji z usługami katalogowymi (Active Directory), aktualizację oprogramowania wielu kontrolerów MC16 jednocześnie oraz generowanie, eksport i wydruk identyfikatorów w formie kodu QR. Identyfikacja za pomocą kodu QR wydrukowanego lub wyświetlonego na ekranie telefonu pozwala ograniczyć wydatki na karty RFID, natomiast zastosowanie integracji z usługami katalogowymi umożliwia przeniesienie zarządzania użytkownikami do centralnego systemu, którym w tym przypadku jest usługa Active Directory.

Bezp. inf. Roger