Strona główna Infrastruktura krytyczna Nowe moduły komunikacyjne SATEL

Nowe moduły komunikacyjne SATEL

Bartosz Piotrowski
ekspert ds. technicznych SATEL


W drugiej połowie lutego 2018 r. SATEL wprowadził
na rynek urządzenia GSM-X oraz GPRS-A zastępujące
dotychczasową grupę modułów komunikacyjnych GSM
i GPRS. Nowe modele łączą funkcjonalności poprzedników,
oferując przy tym wiele dodatkowych, ciekawych rozwiązań.

Tym, co łączy obie nowości, jest możliwość współpracy z dowolnymi centralami alarmowymi, realizacji monitoringu, powiadamiania oraz zdalnego sterowania, np. czuwaniem systemu alarmowego czy funkcjami automatyki budynkowej. Co jeszcze kryją nowe produkty SATEL?

Uniwersalny moduł monitorujący
GPRS-A to moduł, który może monitorować szeroki zakres czujników: NO, NC i analogowych. Posiada też magistralę 1-Wire dla czujników temperatury. Może on automatycznie reagować na przekroczenie zaprogramowanych limitów monitorowanych wartości, zmieniając stan swoich wyjść i/lub informując o takim zdarzeniu.

Zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy zbierane przez moduł dane mogą być przesyłane do innych urządzeń. Informacje te są przekazywane przez GPRS z użyciem otwartych protokołów MQTT, JSON lub MODBUS RTU. Mogą być przetwarzane, gromadzone i wizualizowane zarówno w rozwiązaniach dostępnych na rynku, jak i w aplikacjach tworzonych od podstaw. Wgląd w dane zbierane z wielu modułów zamontowanych w różnych obiektach może być przydatny np. przy nadzorowaniu farmy wiatrowej.

Uniwersalny moduł komunikacyjny…
GSM-X, w odróżnieniu od GPRS-A, ma wbudowany moduł głosowy, dzięki czemu może prowadzić monitoring i powiadamianie także torem audio. Moduł ten może pracować jako bramka GSM, a także stanowić zapasowy tor łączności na wypadek awarii naziemnej linii telefonicznej. Może być zastosowany jako modem do central INTEGRA lub odbiornik stacji monitorującej STAM-2. Urządzenie ma dwa gniazda kart nano-SIM – w przypadku problemów z siecią operatora pierwszej karty moduł automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji.

…i jego rozszerzenie
Do GSM-X można dołączyć dedykowany moduł ethernetowy GSM-X-ETH, uzyskując w ten sposób dodatkowy kanał komunikacji – sieć Ethernet. Takie rozwiązanie umożliwia realizację niezwykle skutecznego monitoringu dwutorowego (Dual Path Reporting; zgodnie z wymaganiami kategorii DP4 normy EN 50136), wymaganego w obiektach o najwyższym stopniu zabezpieczenia, takich jak banki, infrastruktura krytyczna itp.

Zdalna konfiguracja i aktualizacja urządzeń
Nowe urządzenia konfiguruje się z użyciem programu GX Soft posiadającego przejrzysty i intuicyjny interfejs. Z jego poziomu jest też dostępne sterowanie wyjściami modułów oraz blokowanie ich wejść.
Komunikacja z modułami, zarówno na czas programowania, jak i aktualizacji firmware’u przez program UpServ może odbywać się zdalnie. Instalator może dzięki temu przeprowadzić natychmiastową kontrolę stanu urządzeń i niezwłocznie zmodyfikować ustawienia lub zaktualizować oprogramowanie, bez konieczności dojazdu do obiektu.

Aplikacja na iOS i Android
Do współpracy z nowymi modułami komunikacyjnymi
SATEL została stworzona aplikacja GX CONTROL. Za jej pomocą można sterować wyjściami modułów (kontrolować podłączone do nich urządzenia lub instalacje), sprawdzać stan wejść i wyjść czy przeglądać zapisane zdarzenia wewnętrzne modułów. Służy ona także do konfiguracji powiadomień push, informujących użytkownika urządzenia mobilnego o zdarzeniach.

 

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl