Strona główna Kontrola Dostępu Nowe możliwości modułu map w systemie RACS 5 v2.0

Nowe możliwości modułu map w systemie RACS 5 v2.0

Stanowisko dozoru systemu RACS 5

Moduł map dostępny w oprogramowaniu VISO przeznaczonym do zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 5 v2.0 firmy Roger został poszerzony o dodatkowe możliwości:

  • globalnego oddziaływania na poszczególne obiekty mapy, a także zintegrowane systemy, dzięki czemu operator może niezwłocznie reagować na zaistniałe zdarzenia;
  • stworzenia planu sytuacyjnego dla monitowanego obszaru, dzięki któremu operator systemu może śledzić w tym samym czasie wiele obiektów (budynków, kondygnacji) bez konieczności przełączania się pomiędzy osobnymi mapami;
  • śledzenia w czasie rzeczywistym osób znajdujących się w monitorowanych strefach, co daje operatorowi szybki i łatwy dostęp do informacji o liczbie osób przebywających aktualnie w danym pomieszczeniu lub obszarze, co ma szczególne znaczenie przy prowadzeniu akcji ewakuacyjnej, np. podczas pożaru;
  • podziału obszarów mapy na strefy alarmowe, z wizualizacją ich aktualnego stanu oraz sygnalizacją alarmów, dzięki czemu operator jest w stanie szybko i skutecznie reagować na zdarzenia alarmowe.

Do już wcześniej zintegrowanych w systemie RACS 5 systemów CCTV (Dahua, Hikvision, BCS, IPOX, ONVIF) oraz SSWiN (SATEL INTEGRA, HONEYWELL Galaxy) dodano systemy sygnalizacji pożarowej firm Bosch i Siemens. Elementy wszystkich ww. zintegrowanych systemów mogą być prezentowane w module map. Moduł wizualizacji pracy systemu jest narzędziem dla operatora, które podnosi zarówno efektywność jego działania, jak i poziom bezpieczeństwa systemu, którym zarządza.

Możliwość oddziaływania na obiekty systemu natywnego RACS 5 i systemów zintegrowanych umożliwia w wielu przypadkach kompleksowe zarządzanie systemami bezpieczeństwa z poziomu oprogramowania VISO.

Więcej na: www.roger.pl