Strona główna Rozległe i rozproszone Nowe możliwości systemów zabezpieczeń

Nowe możliwości systemów zabezpieczeń

Fot. Shutterstock

W erze Przemysłu 4.0 transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposoby, w jakie przedsiębiorstwa prowadzą produkcję, zarządzają zasobami oraz zabezpieczają swój majątek. Systemy zabezpieczeń nie są już oddzielnymi systemami, stały się integralną częścią technologicznego ekosystemu przedsiębiorstwa. Ich zadania znacznie wykraczają poza zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem.
Tomasz Olejniczak

W środowisku Przemysłu 4.0, gdzie technologie cyfrowe i Internet rzeczy (IoT) odgrywają kluczową rolę, elektroniczne urządzenia zabezpieczające mienie pełnią istotną funkcję w zapewnianiu ciągłości działalności oraz minimalizowaniu ryzyka strat. Systemy Hikvision stały się nieodłącznym elementem tej ewolucji, zapewniając skuteczną ochronę w każdych warunkach. Firma koncentruje się na czterech najważniejszych aspektach Przemysłu 4.0:

  1. dostarcza gotowe rozwiązania sprzętowe do instalacji w różnych warunkach środowiskowych, technologicznych oraz funkcjonalnych,
  2. wspiera dostarczanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym dzięki AIoT (Artificial Intelligence of Things), zwiększając znacząco świadomość sytuacyjną osób zarządzających bezpieczeństwem przedsiębiorstwa,
  3. dostarcza interfejsy integracji (HEOP, OpenAPI, SDK itp.) z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (MES, ERP),
  4. promuje działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, wspierając metody innowacyjne, takie jak Zero Trust, BOM (bill of materials).

Przejście do Przemysłu 4.0 niesie nowe wyzwania. Wzrost liczby połączonych urządzeń oznacza większe pole do działania cyberprzestępcom. Na bezpieczeństwo negatywnie wpływa też skomplikowana infrastruktura technologiczna. Oba czynniki mogą prowadzić do trudności w identyfikacji i zrozumieniu zagrożeń, co z kolei stwarza potrzebę doskonalenia procedur reagowania na incydenty.

Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa, urządzenia Hikvision są projektowane i wykonywane zgodnie z metodą Zero Trust. To podstawowy element tworzenia inteligentnych rozwiązań AIoT. Pozwala na przejrzyste i wizualne zarządzanie całą topologią połączeń sieciowych, od serwerów agregujących dane (rejestratory, macierze, serwery), przez przełączniki sieciowe pracujące w topologii gwiazdy, ringu lub drzewa, aż po urządzenia zbierające dane (kamery, domofony, bramki, tripody, kontrolery, detektory, skanery podwozia).

Hikvision rozwija zaawansowane urządzenia sieciowe w celu poprawy bezpieczeństwa i odporności systemu na cyberataki. Do tych urządzeń należą przełączniki Smart Managed, które zasilają urządzenia ze standardem PoE, oraz przełączniki agregujące warstwy 3. pozwalające na stworzenie środowiska sieciowego na potrzeby systemu dozoru wizyjnego. Zwizualizowanie całej topologii umożliwia przejrzyste monitorowanie wszystkich urządzeń sieciowych i administrowanie nimi. Do zarządzania całą siecią stosuje się przełączniki rdzeniowe. Hikvision ma w ofercie szeroki wachlarz tych urządzeń, jednym z nich jest DS-3E37806. Przełącznik ten jest zbudowany z modułów: LPU (zapewnia potrzebną liczbę i typy portów), MPU (zarządza siecią i monitoruje ruch sieciowy) oraz zasilaczy. Jednostki MPU oraz zasilacze mogą pracować w trybie redundancji, a samo urządzenie może działać w trybie wirtualizacji, co zwiększa bezpieczeństwo.

Kamera bispektralna DS-2TD2637-35QY

Urządzeniami wspierającymi ochronę obwodową są np. kamery bispektralne, które zapewniają bardzo dobrą jakość obrazu w paśmie widzialnym oraz obrazowanie w paśmie podczerwonym. Termowizja zapewnia wysoką skuteczność w wykrywaniu osób i pojazdów nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wszystkie kamery oferują zaawansowaną analizę obrazu, która klasyfikuje obiekty (człowiek/pojazd) oraz pozwala na wyznaczenie wirtualnych linii – po ich przekroczeniu osoba lub pojazd wyzwoli zdarzenie alarmowe.
Seria kamer termowizyjnych zawiera również modele wyspecjalizowane do termografii. Urządzenia te od wielu lat znajdują zastosowanie w prewencji pożaru i detekcji wzrostu temperatury w różnych miejscach (serwerownie, stacje energetyczne, urządzenia elektryczne, miejsca składowania odpadów). Kamery termograficzne mogą monitorować temperaturę w zakresie od -20°C do 550°C z dokładnością pomiaru ±2°C.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na wejściach do obiektów Hikvision dostarcza kompletne systemy kontroli dostępu z wykorzystaniem takich urządzeń, jak bramki obrotowe (DS-K3G501X), bramki uchylne – DS-K3B530X, bramki rozsuwane – DS-K3Y501SX.
Wszystkie bramki są wyposażone w sterownik i czytniki kontroli dostępu, zapewniając różne typy uwierzytelnienia jedno- lub wieloskładnikowe. Czytniki mogą wykorzystywać karty oraz dodatkowo biometrię, kody QR (dla gości lub osób bez karty), smartfon.

Bramki rozsuwane DS-K3G501X

Zaawansowane funkcje uprawnień i autoryzacji pozwalają na dostosowanie urządzeń do kontroli przejścia do stref o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa. Wyjątkowość rozwiązań Hikvision AIoT polega na zautomatyzowaniu procesu uwierzytelnienia z zastosowaniem warunków koniecznych do autoryzacji. Jako przykład może posłużyć weryfikacja, czy pracownicy posiadają uprawnienia dostępu (karta, kod, QR) oraz czy mają założone środki ochrony osobistej (kask, okulary ochronne, kamizelka odblaskowa). Dopiero spełnienie obu warunków pozwala na autoryzację i wejście do kontrolowanej strefy. Kolejnym zastosowaniem rozwiązań Hikvision z podwójną weryfikacją jest sprawdzenie, czy osoby wchodzące do stref EPA (ESDPA – Electrostatic Discharge Protected Area) są wyposażone w odpowiednią odzież antyelektrostatyczną. W tym celu kontrola dostępu wsparta jest przez kamery z funkcją HEOP (Hikvision Embedded Open Platform 2.0). Funkcja ta pozwala na łatwą implementację algorytmów opartych na sieciach neuronowych głębokiego uczenia. Do każdej kamery z funkcją (HEOP) można zaimplementować dowolny algorytm przygotowany przez AI Training Server (DS-IN1001-A3U).

Rozwiązania AIoT umożliwiają weryfikację liczby osób przebywających wewnątrz zakładu, wykorzystując kontrolę dostępu, kamery z analityką HEOP oraz system Digital Signage do pokazywania w czasie rzeczywistym osób w każdej strefie. W przypadku zagrożenia informacja ta pozwala na weryfikacją liczby osób wymagających ewakuacji. Urządzenia rejestrujące i serwery zarządzające zostały zaprojektowane z interfejsami SDK i API do integracji z systemami typu ERP/MES w obiekcie. Udostępniają pełne informacje z rejestracji czasu pracy oraz zasoby do weryfikacji zarejestrowanych danych. Funkcja porównująca liczbę wejść na tripodzie z analizą obrazu z kamery pozwala na wykrycie zarówno nieautoryzowanego wejścia, jak i odbicia dwóch kart przez jedną osobę.
Miejsca szczególnie narażone na szkodliwe warunki środowiskowe czy miejsca o wysokim ryzyku powstania wybuchu powinny być stale monitorowane. Hikvision dostarcza rozwiązania w postaci urządzeń w wykonaniu antykorozyjnym, iskrobezpiecznym oraz odpornym na wybuchy, spełniających standardy i normy technologiczne.

Kamera PTZ DS-2DY7432IXG-X do pracy w bardzo trudnych warunkach

Przykładem urządzenia do pracy w bardzo trudnych warunkach jest kamera PTZ DS-2DY7432IXG-X. Spełnia ona wymagania dyrektywy ATEx, wykonano ją ze stali SUS 316L odpornej na korozję, ponadto jej powierzchnia została pokryta środkiem antykorozyjnym. Jest wyposażona w duży przetwornik 1/1,8 cala. Zapewnia obserwację w kolorze przy bardzo niskim poziomie oświetlenia, co sprawia, że doskonale działa przy słabym sztucznym oświetleniu (czułość przetwornika w kolorze 0,005 luksa). Na szczegółową weryfikację miejsc obserwacji przez operatora pozwala obiektyw o zmiennej ogniskowej w zakresie 5,9~188,8 mm z motorzoomem oraz dodatkowo 16-krotny zoom cyfrowy. Oprogramowanie kamery wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy obrazu opartej na sieciach neuronowych głębokiego uczenia. Pozwala to na automatyczne powiadamianie o wejściu osób do strefy chronionej, wykrycie wyjścia ze strefy, pojawienie się lub zniknięcie obiektu, detekcję twarzy aż do 10 osób jednocześnie. Wykorzystanie tej analizy w połączeniu z funkcją automatycznego śledzenia obiektów znacząco wspomaga pracę operatora systemu dozoru wizyjnego.

Innym istotnym elementem ekosystemu Hikvision jest dostarczanie API i SDK do integracji z systemami MES i ERP. Systemy umożliwiają sprawne wykrycie zagrożeń, identyfikację miejsc szybkiej poprawy bezpieczeństwa, pozwalając, by odpowiednie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa opracowały na ich podstawie rozwiązania proceduralne i techniczne zmniejszające poziom ryzyka dla pracowników.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
Tomasz.Olejniczak@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/