Strona główna Rynek SECURITY Nowe przepisy UE dotyczące lotów dronami

Nowe przepisy UE dotyczące lotów dronami

Ostatniego dnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy ujednolicające prawo lotnicze w Unii Europejskiej, które dotyczą wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

Nowe przepisy obowiązują większość użytkowników dronów – nawet niedrogich latających zabawek lub urządzeń służących do amatorskiego kręcenia filmów. Nakładają one na operatora konieczność rejestracji i odbycia specjalnego kursu. Jak wskazał Paweł Szymański, dyrektor departamentu bezzałogowych statków powietrznych w ULC: „Od 31 grudnia 2020 r. weszły w życie nowe unijne przepisy obejmujące rynek bezzałogowych statków powietrznych. Od tego dnia drony na terenie całej Unii Europejskiej latają według jednych wspólnych zasad. Najważniejsze z tych zasad to loty nie wyżej niż 120 metrów, zarejestrowanie się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przejście szybkiego, szybkiego szkolenia online”.

Chcąc latać dronem ważącym powyżej 250 g lub BSP ważącym mniej niż 250 g, ale posiadającym rejestrator danych (np. kamerę) w kategorii otwartej, należy się zarejestrować jako operator.

Kolejną zmianą jest zlikwidowanie podziału na loty rekreacyjne, sportowe i komercyjne. Pojawiała się natomiast klasyfikacja wykonywanych lotów w oparciu o ich stopień ryzyka. Obecnie obowiązują trzy kategorie lotów:

  1. otwarta (operacje o najniższym stopniu ryzyka),
  2. szczególna (operacje o średnim ryzyku),
  3. certyfikowana (operacje o stopniu ryzyka porównywalnym do lotnictwa załogowego).

Loty w ramach kategorii otwartej przeznaczonej dla lotów o najniższym stopniu ryzyka wykonuje się w podkategoriach: A1, A2 i A3

Podkategoria A1 (loty nad ludźmi) – drony klasy C0 (do 250 g), C1 (do 900 g), budowane samodzielnie (do 250 g); dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi, zakaz lotów nad zgromadzeniami osób.

Podkategoria A2 (loty blisko ludzi) – drony w klasie C2 (do 4 kg); zakaz lotów nad osobami i zgromadzeniami osób, minimalna odległość od osób to 30 m lub 5 m, jeżeli dron ma funkcję ograniczającą prędkość lotu do 5 m/s.

Podkategoria A3 (loty z daleka od ludzi) – drony w klasie C3 i C4 lub budowane samodzielnie (do 25 kg); zakaz wlatywania nad osoby i zgromadzenia osób; odległość pozioma od osób i zabudowy minimum 150 m; obszary z założenia bez osób postronnych (pole, łąka).

Przy czym musza być spełnione warunki:

  • dron należy do klasy C0, C1, C2, C3, C4 lub został skonstruowany do użytku prywatnego,
  • waga drona jest równa lub mniejsza 25 kg,
  • lot jest wykonywany w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy), z wyjątkiem przypadków, gdy lot jest wykonywany w trybie podążania za stacją bazową lub gdy jest przynajmniej jeden obserwator, który utrzymuje kontakt wzrokowy z BSP i tym samym zapewnia nam widoczność wzrokową i lot na zasadach VLOS,
  • operator zapewnia utrzymanie określonych odległości od osób,
  • maksymalna wysokość lotów to 120 metrów nad ziemią,
  • podczas lotu nie są przewożone materiały niebezpieczne, ani zrzucane żadne inne materiały.

Nowe przepisy prawa lotniczego ułatwiają korzystanie z BSP. Loty w celach komercyjnych mogą być wykonywane bez uprawnień UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator – operator bezzałogowego statku powietrznego), wystarczy spełnienie warunków kategorii otwartej.

Nieprzerwanie obowiązuje przestrzeganie ustanowionych w przestrzeni powietrznej stref lotniczych. Przed każdym lotem należy upewnić się czy w danej lokalizacji dozwolone są loty. Redakcja a&s Polska zaleca korzystanie z aplikacji takich jak DroneRadar lub ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Źródła:
Kampania informacyjna ULC „Miej drony pod kontrolą” – wypowiedź Pawła Szymańskiego z 16.12.2020, https://www.youtube.com/watch?v=I3VMYSSXWNM
https://megadron.pl
http://uavo.com.pl/
https://drony.ulc.gov.pl/
http://www.swiatdronow.pl

JTG