Strona główna Telewizja Dozorowa Nowości w ofercie Axis

Nowości w ofercie Axis

Funkcja szukania na laptopie

Axis Scene Intelligence
i udoskonalona wersja Smart Search

Dwie innowacje umożliwiają połączenie analiz wideo wykonywanych na brzegu sieci i serwerze oraz metod głębokiego uczenia. Technologia Axis Scene Intelligence zapewnia wydajniejszą, bardziej precyzyjną detekcję i klasyfikację obiektów. Z kolei dzięki udoskonalonej wersji funkcji Smart Search przeszukiwanie baz danych jest proste i szybkie.

Technologia Axis Scene Intelligence (ASI) wykorzystuje opracowany przez firmę procesor ze specjalną jednostką wyposażoną w funkcje głębokiego uczenia. Dzięki temu można tworzyć wydajniejsze narzędzia analityczne pracujące na brzegu sieci. ASI wykorzystuje do analiz algorytmy sprawdzone i wytrenowane w rzeczywistych środowiskach i dostarcza wiarygodne metadane nawet w najtrudniejszych warunkach dozoru (np. słabe oświetlenie czy szeroki zakres dynamiki ruchu obiektu), znacząco ograniczając fałszywe alarmy.

Wraz z ASI oferowana jest zaktualizowana wersja funkcji Smart Search, dostępna w oprogramowaniu do zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Camera Station. Smart Search 2 wykorzystuje dane nt. ruchu obiektów pochodzące z obrazów kamery Axis, przetwarzane przy użyciu mechanizmów uczenia maszynowego i głębokiego uczenia. Przyspiesza to klasyfikację takich obiektów, jak osoby, samochody osobowe i ciężarowe, rowery, przy lepszej identyfikacji kolorów.

Najnowszą wersję AXIS Camera Station, zawierającą funkcję Smart Search, można pobrać ze stron Axis Communications.

Więcej na: www.axis.com/pl