Strona główna Telewizja Dozorowa AVUTEC + BRIVO = przyszłość integracji

AVUTEC + BRIVO = przyszłość integracji

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Innowacyjny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych producenta AVUTEC jest naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku. Kamery AVUTEC serii X połączone z platformą CORTEX CLOUD znajdują zastosowanie m.in. w systemach parkingowych, smart city, logistyce, gdzie zwiększają bezpieczeństwo, wygodę lub usprawniają zarządzanie ruchem pojazdów i osób.

Kamery, wykorzystując ogromną moc przetwarzania neuronowego, wykonują równolegle różne zadania uczenia maszynowego, np. odczytują tablice rejestracyjne pojazdów i śledzą ruch osób. Mogą pracować samodzielnie lub jako zintegrowane z dowolnym systemem KD, np. Brivo.

Oprogramowanie CortexFramework AVUTEC po rozpoznaniu tablicy rejestracyjnej dokonuje konwersji danych do 26-bitowego formatu Wiegand obsługiwanego przez systemem Brivo Onair. Dzięki temu w jednej aplikacji można łatwo i szybko wyszukiwać zarówno osoby wchodzące do budynku, jak i pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z parkingu.

Można też tworzyć zbiorcze raporty ze wszystkich zdarzeń. Siłą silnika CortexFramework jest duża elastyczność i możliwość integracji także z systemami VMS, POS czy PSIM.

Więcej na: www.smart-i.pl