Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Nowy standard dotyczący bezpieczeństwa technicznego instalacji fotowoltaicznej

Nowy standard dotyczący bezpieczeństwa technicznego instalacji fotowoltaicznej

Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI) i Kanadyjska Rada Normalizacyjna (SCC) zatwierdziły właśnie nowy standard UL 3741 dotyczący bezpieczeństwa technicznego instalacji fotowoltaicznej (PV), w tym ochrony przeciwpożarowej. Standard ten ma na celu ustanowienie i rozszerzenie wymagań, aby pomóc strażakom podczas reagowania na sytuacje awaryjne w domach i budynkach wyposażonych w instalacje PV. Zgodne z UL 3741 instalacje fotowoltaiczne powinny również zmniejszać potencjalne zagrożenia dla innych osób pracujących wewnątrz i wokół tych budynków.

Standard UL 3741 jest wynikiem dziesięciu lat badań przeprowadzonych przez UL Firefighter Safety Research Institute we współpracy z Sandia National Laboratories. Ich praca obejmowała badania parametrów porażenia prądem dla nieuziemionych i uziemionych paneli fotowoltaicznych, stanów zagrożenie działania systemu PV w warunkach awaryjnych, modeli impedancji i odpowiednich progów porażenia dla strażaków (płci męskiej i żeńskiej) wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej.
Strażacy wykonujący operacje na budynkach z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi mogą być narażeni na zagrożenia spowodowane uszkodzonym sprzętem PV. Niniejsze wymagania dotyczące komponentów, urządzeń i systemów kontroli awarii instalacji fotowoltaicznych zapewniają zmniejszony poziom zagrożenia porażeniem przez urządzenia i obwody pod napięciem znajdujące się w szybie PV.

Norma UL 3741 opiera się na założeniu, że sprzęt PV jest instalowany przez wykwalifikowane osoby zgodnie z instrukcją oraz wszystkimi obowiązującymi kodeksami i normami dotyczącymi instalacji. Ocena zgodności z niniejszą normą nie powinna zastępować innych wymagań dotyczących kontroli źródła(-eł) zasilania do celów oceny bezpieczeństwa pracowników podczas instalacji lub konserwacji.

Źródła:
https://www.pv-magazine.com
https://standards.globalspec.com

JTG